Vilka är de viktigaste förändringarna i ISO 9001 för 2015?

Vad är skillnaden mellan ISO 22000 och ISO 9001?
ISO 9001 / VANLIGA FRÅGOR OM ISO 9001

Vilka är de viktigaste förändringarna i ISO 9001 för 2015?

De viktigaste förändringarna i ISO 9001 för 2015 är uppdateringar av kraven och vägledningen för riskhantering, förändringshantering och leverantörshantering. Dessutom har standarden reviderats för att bli mer kortfattad och lättare att förstå. Ändringarna är utformade för att hjälpa organisationer att bättre hantera risker och förbättra sin övergripande verksamhet.

De viktigaste förändringarna i ISO 9001 för 2015 är följande:

- Fokus har flyttats från efterlevnad till prestanda, vilket innebär att organisationer nu måste visa att de uppfyller kundernas krav och förbättras över tid.

- Kravet på att inrätta ett ledningssystem har ersatts av kravet på att inrätta och genomföra en politisk ram.

Huvudförändringar i ISO 9001 för 2015

Bilaga SL är ett ramverk för ledningssystem som ger vägledning om hur ett effektivt ledningssystem ska genomföras. Det bygger på High-Level Structure (HLS), som ger en gemensam struktur för alla ledningssystemstandarder.

HLS innehåller bestämmelser om organisationens sammanhang, ledarskap, planering, stöd, drift, utvärdering av prestationer och förbättring.

ISO 9001 är en standard för kvalitetsledningssystem som ger vägledning om hur man upprättar och driver ett effektivt kvalitetsledningssystem. 2015 års revidering av ISO 9001 publicerades i september 2015. Denna reviderade standard innehåller många av de ändringar som gjordes i ISO 9000 år 2000, bland annat antagandet av processmetoden och riskbaserat tänkande.

I september 2015 fanns det över en miljon organisationer som var certifierade enligt ISO 9001 i hela världen. I USA ökar antalet ISO 9001-certifierade organisationer med cirka 10% per år. I september 2015 fanns det över 9 000 ISO 9001-certifierade organisationer i USA. Detta antal omfattar företag av alla storlekar, från små företag till stora multinationella företag.

Många av världens ledande företag är ISO 9001-certifierade, inklusive Boeing, Siemens och General Electric.

Fördelarna med ISO 9001-certifiering är bland annat nöjdare kunder, lägre kostnader och ökad effektivitet. Organisationer som är certifierade enligt ISO 9001 kan visa sina kunder att de är engagerade i kvalitet och ständiga förbättringar. Dessutom ser certifierade organisationer ofta minskade kostnader i samband med slöseri, omarbetning och kundklagomål. Slutligen kan införandet av ett effektivt kvalitetsledningssystem leda till ökad effektivitet och produktivitet i hela organisationen.

Huvudförändringar i ISO 9001 för 2015

Om din organisation är intresserad av att bli ISO 9001-certifierad finns det några saker du bör veta. För det första är certifieringen frivillig och inte lagstadgad. För det andra beviljas certifieringen av tredjepartsorganisationer, inte av ISO. För att hitta ett certifieringsorgan i ditt område kan du söka på ISO:s webbplats eller på International Accreditation Forums webbplats. Slutligen är certifieringen giltig i tre år och måste förnyas i slutet av den perioden.

Organisationer som är intresserade av att bli ISO 9001-certifierade bör börja med att bekanta sig med kraven i standarden.QSE Academy är ett bra ställe att börja.

Dela på sociala medier

Lämna dina tankar här

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

20 + 4 =

Hur man implementerar ISO 9001 Den definitiva guiden

Den definitiva guiden om

Hur man implementerar ISO 9001 2015

Dina uppgifter kommer aldrig att delas med någon tredje part.