Vad är meningen med ISO 9001:2015?

Vad är skillnaden mellan ISO 22000 och ISO 9001?
ISO 9001 / VANLIGA FRÅGOR OM ISO 9001

Vad innebär ISO 9001:2015?

ISO 9001:2015 är den senaste versionen av standarden ISO 9001 för kvalitetsledningssystem. Standarden har reviderats för att bli mer kortfattad och lättare att förstå och innehåller uppdateringar av kraven och vägledningen som rör riskhantering, förändringshantering och leverantörshantering. Dessutom har standarden reviderats för att vara mer tillämpbar för organisationer av alla storlekar.

ISO 9001:2015 är den senaste versionen av standarden för kvalitetsledning ISO 9001. Den publicerades i september 2015 och ersätter ISO 9001:2008. Standarden är utformad för att hjälpa organisationer att säkerställa att de uppfyller behoven hos sina kunder och intressenter samtidigt som de uppfyller lagstadgade och regulatoriska krav.

Betydelsen av ISO 9001:2015

Det finns över en miljon organisationer i världen som är ISO 9001-certifierade, varav över 270 000 i USA. Detta gör ISO 9001 till en av de mest använda kvalitetsstyrningsstandarderna i världen. Många olika typer av organisationer kan dra nytta av certifieringen, bland annat tillverkare, tjänsteleverantörer, detaljister och statliga myndigheter.

Organisationer som är certifierade enligt ISO 9001 måste genomgå en rigorös revisionsprocess för att säkerställa att de uppfyller standarden. Certifieringen är giltig i tre år och måste förnyas för att bibehållas. När en organisation är certifierad kan den använda ISO 9001-logotypen för att visa sitt engagemang för kvalitet.

ISO 9001-certifiering kan vara en värdefull tillgång för alla organisationer. Den visar kunder och intressenter att organisationen är engagerad i kvalitet och att den har de system som krävs för att uppfylla deras behov. Om du överväger att certifiera din organisation finns det några saker att tänka på.

Den första är att certifiering inte är obligatorisk. Du kan välja att tillämpa ISO 9001-standarden utan att ansöka om certifiering. Många organisationer anser dock att certifiering ger värdefulla fördelar, t.ex. att tredje part verifierar deras engagemang för kvalitet och förbättrar deras marknadsmöjligheter.

Betydelsen av ISO 9001:2015

Den andra saken att tänka på är att certifiering inte är en engångsföreteelse. När du väl är certifierad måste du upprätthålla din certifiering genom att genomföra regelbundna revisioner och uppdateringar. Detta kan vara en betydande investering av tid och resurser, men det är nödvändigt för att bibehålla fördelarna med certifieringen.

Dela på sociala medier

Lämna dina tankar här

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

tjugo + 4 =

Hur man implementerar ISO 9001 Den definitiva guiden

Den definitiva guiden om

Hur man implementerar ISO 9001 2015

Dina uppgifter kommer aldrig att delas med någon tredje part.