Hur får man GMP-certifiering?

Hur man får GMP-certifiering
ISO 22716

Hur får man en GMP-certifiering?

Dela på sociala medier

The GMP Certifiering är ett måste för läkemedelsindustrin. För att få certifieringen måste du först lämna in en GMP-ansökan som innehåller en dokumentation om prekvalificering, vilket vanligtvis tar en halv månad. Dessutom finns det två steg i revisionen:
1) Kvalificering av webbplatsen, för vilken revisorer besöker din webbplats i 3-5 dagar;
2) Produktkvalificering för vilken auditörerna testar prover från dina produktionssatser. Hela processen tar vanligtvis en till två månader och kostar $30 000~$40 000.

Förutom den kostsamma och tidskrävande ansökningsprocessen måste läkemedelstillverkarna också genomgå en årlig revision på plats varje år och följa interna kvalitetsledningssystem. Om de inte uppfyller kraven kan detta leda till att verksamheten avbryts och/eller att statliga inspektörer avregistrerar den. Behovet av återkommande årliga revisioner kanske är mindre begripligt i andra branscher, men det är avgörande inom läkemedelsbranschen eftersom de kan ha en livsavgörande inverkan på patienternas hälsa.

Internationellt har ett växande antal certifieringssystem för god tillverkningssed införts och antagits av läkemedelsföretag. När började denna utveckling och varför?

Det finns flera anledningar till detta GMP-certifiering har blivit allt populärare inom den internationella läkemedelsindustrin. För det första visar internationell vetenskaplig forskning att de mer avancerade läkemedelsföretagen i högre grad följer de god tillverkningssed. Den första impulsen kom från USA, där en grupp ledande läkemedelstillverkare fastställde strikta krav på god tillverkningssed för sina anläggningar för tillverkning av generiska läkemedel. Detta ledde till att över 1 000 små och medelstora företag i USA anslöt sig till dessa frivilliga standarder, och några av dem fick 2003 ett godkännande av den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA för sina generiska produkter (US FDA: Generics: Key Issues; US PIRG; 2004). Internationella läkemedelsföretag har sedan dess följt efter genom att frivilligt anta och stärka sina egna krav på god tillverkningssed eller harmonisera dem med kraven i andra länder.

En andra orsak till den internationella harmoniseringen av GMP:s är relaterad till kostnaderna för produktkvaliteten. Det har uppskattats att underlåtenhet att följa GMPS kostar läkemedelsindustrin $1,2 miljarder euro per år i Nordamerika och Europa (Schwarz et al., 2005). Enligt den amerikanska livsmedels- och läkemedelsmyndigheten (FDA) kan företag med dåliga kvalitetsledningssystem ådra sig betydande extrakostnader för återkallelser, kundklagomål, inspektioner och omarbetning eller slöseri med råvaror, vilket leder till ännu dyrare återkallelser när produkten används av konsumenterna (FDA: Guidance for Industry; 2003). Med tanke på de utdragna försörjningskedjorna för traditionella läkemedelsprodukter, t.ex. API:er och slutprodukter, kan en störning vid någon punkt under produktionen dessutom få långtgående konsekvenser för hela branschen. Dessa faktorer tvingar globala läkemedelsföretag att samarbeta för att utveckla gemensamma krav på god tillverkningssed.

Slutligen tror många att harmoniserade standarder för god tillverkningssed kommer att bidra till att mindre aktörer kan dra nytta av vissa av globaliseringens fördelar. Dessa företag har till exempel inte de resurser som krävs för att utveckla egna kvalitetsstandarder eller revisionsteam med tillräcklig expertis. En harmonisering skulle göra det möjligt för dem att erhålla certifiering enligt en transparent uppsättning internationella standarder som hjälper dem att vinna trovärdighet på internationella marknader (Cargill & Hertel; 2006).

Är GMP-certifiering ett lagstadgat krav?

Läkemedelstillverkare måste självklart uppfylla GMP bestämmelser för att uppfylla myndighetskrav. I vissa länder krävs dock att lagstiftningen följs även om de genetiska metoderna inte tillämpas på ett effektivt sätt. Enligt Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) är det till exempel viktigt att läkemedlet endast innehåller de aktiva beståndsdelar som anges på etiketten och att det inte är förorenat av andra ämnen (avsnittet "Produktinformation"). Detta kan vara ett problem för företag på tillväxtmarknader där kvalitetskontroller inte alltid säkerställer att alla aktiva ingredienser finns med. EMA menar att detta problem lätt kan lösas genom att se till att reglerna för god tillverkningspraxis (GMP) följs.

Dessutom har de flesta internationella läkemedelsorgan också antagit GMP-standarder som kravkriterier för receptbelagda läkemedel. Det finns inga strikta och enhetliga krav alls, men fler än ett organ har gjort GMP-certifiering till ett valideringskriterium för receptbelagda läkemedel (Hertel & Cargill; 2007).

Hur bedömer man om ett företag följer GMPs?

Det första steget i bedömningen är att ta reda på vad företaget begär för certifiering. Certifikatet kan utfärdas av ett certifieringsorgan, t.ex. GMP-rådet, eller certifieras av en revisor, t.ex. IMS Health, som av de flesta organisationer har fått befogenhet att revidera företag.

När denna information har verifierats är nästa steg att förstå vilka certifieringsprogram för god tillverkningssed som finns. Detta kan innebära en sökning på FDA:s webbplatser, FDA-publikationer och tillsynsmyndigheters webbplatser som ger vägledning om standarder eller krav. Källor som tillverkares och branschorganisationers webbplatser kan också vara användbara. Nyare certifieringar kanske inte har fått någon större publicitet, men kommer troligen fortfarande att stödjas av vissa större läkemedelsföretag som har antagit dem eller är medlemmar i styrelser (GMP Board; 2006). Dessa organisationer kommer sannolikt att tillhandahålla kärninformation som ska ingå i ett dokument om kvalitetssystemet, vilket också kommer att identifiera var revisorerna på plats kommer att besöka för att kvalificera platsen i samband med GMP-revisionen. En annan källa till material som listar varje krav och när det ska genomföras kan vara från ISPE (International Society for Pharmaceutical Engineering) och andra branschspecifika organ.

Slutligen kan intervjuer med nyckelpersoner på företaget bidra till att samla in information om hur kraven på god tillverkningssed genomförs och om de tillämpas strikt eller med stor flexibilitet. Dokumentet om kvalitetssystemet och revisionsrapporten bör innehålla detaljerade uppgifter om resultaten av varje del av bedömningen av god tillverkningssed (GMP Board; 2006).

Vad krävs för att bli certifierad?

Det finns två kategorier för ansökan om certifiering. Som ett första krav måste företagen upprätta ett fungerande program för god tillverkningssed genom att fylla i en ansökningsblankett som kräver en uppsättning dokument, t.ex. inventeringar, kvalitetsrapporter och utbildningspolicyer (ISO: Quality Systems; 1994). Dessutom finns det en obligatorisk årlig revisionskontroll på plats (främst för aktiva farmaceutiska beståndsdelar) och minst en kontraktstillverkning per år. Beroende på landets krav kan vissa revisioner på plats krävas varje år eller vartannat år medan andra kan ha en årlig frekvens. När företagen klarar dessa steg och får sin certifieringslicens får de vanligtvis ett igenkännbart märke som de kan visa information om på sina produkter.


Dela på sociala medier

Lämna dina tankar här

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

ISO 22716 2017

Få vår e-bok gratis

Krav i ISO 22716

Dina uppgifter kommer aldrig att delas med någon tredje part.