Vad är skillnaden mellan ISO 22000 och ISO 9001?

Vad är skillnaden mellan ISO 22000 och ISO 9001?
ISO 9001 / VANLIGA FRÅGOR OM ISO 9001

Vad är skillnaden mellan ISO 22000 och ISO 9001?

Skillnaden mellan ISO 22000 och ISO 9001, ISO 9001 och ISO 22000 är två olika standarder. ISO 9001 är en standard för kvalitetsledningssystem som kan användas av alla organisationer, oavsett storlek eller bransch. ISO 22000 är en standard för ledningssystem för livsmedelssäkerhet som kan användas av organisationer inom livsmedels- och dryckesindustrin. De två standarderna har vissa likheter, men har också några viktiga skillnader.

Till exempel innehåller ISO 9001 krav relaterade till kvalitetsledning, medan ISO 22000 innehåller krav relaterade till livsmedelssäkerhet. Dessutom har de två standarderna olika omfattning och tillämpningar. ISO 9001 används för att bedöma en organisations kvalitetsledningssystem, medan ISO 22000 används för att bedöma en organisations ledningssystem för livsmedelssäkerhet.

Det finns ett antal skillnader mellan ISO 9001 och ISO 22000. Den mest anmärkningsvärda skillnaden är att ISO 9001 är en standard för kvalitetsledningssystem, medan ISO 22000 är en standard för ledningssystem för livsmedelssäkerhet. Andra skillnader är bland annat följande:

-Omfattningen av ISO 9001 är mycket bredare än ISO 22000, eftersom den kan tillämpas på alla organisationer, oavsett storlek eller typ.

-ISO 9001 är inriktad på kvalitetshantering, medan ISO 22000 är inriktad på livsmedelssäkerhet.

-ISO 9001 innehåller krav på ett kvalitetsledningssystem, medan ISO 22000 innehåller krav på ett ledningssystem för livsmedelssäkerhet.

-De två standarderna är utformade för att fungera tillsammans, och organisationer som är certifierade enligt båda standarderna kan använda dem för att förbättra sina ledningssystem för kvalitet och livsmedelssäkerhet.

Skillnaden mellan ISO 22000 och ISO 9001

ISO 9001-revisorer ser till att kraven i standarden uppfylls. De letar också efter bevis för att kvalitetsledningssystemet är effektivt och ändamålsenligt när det gäller att tillgodose organisationens behov. Dessutom kan de granska register och dokumentation för att se till att de är korrekta och fullständiga.

ISO 9001-certifiering är frivillig. Många organisationer väljer dock att bli certifierade för att visa sitt engagemang för kvalitet och för att förbättra sin verksamhet. Dessutom betraktas certifierade organisationer ofta som mer trovärdiga och pålitliga än icke-certifierade organisationer. Certifiering kan också leda till förbättrad arbetsmoral och motivation hos de anställda.

För att bli ISO 9001-certifierad måste en organisation utveckla och införa ett kvalitetsledningssystem som uppfyller kraven i standarden. Organisationen måste också bedömas av ett tredjepartscertifieringsorgan för att säkerställa att dess kvalitetsledningssystem uppfyller kraven i standarden. När organisationen väl är certifierad måste den upprätthålla sitt kvalitetsledningssystem och genomgå regelbundna övervakningsrevisioner för att se till att den fortsätter att uppfylla kraven i standarden.

Dela på sociala medier

Lämna dina tankar här

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

2 × tre =

Hur man implementerar ISO 9001 Den definitiva guiden

Den definitiva guiden om

Hur man implementerar ISO 9001 2015

Dina uppgifter kommer aldrig att delas med någon tredje part.