Vad är skillnaden mellan ISO 22000 och ISO 9001?

Vad är skillnaden mellan ISO 22000 och ISO 9001?
ISO 9001 / VANLIGA FRÅGOR OM ISO 9001

Vad är skillnaden mellan ISO 22000 och ISO 9001?

Difference between ISO 22000 and ISO 9001, ISO 9001 and ISO 22000 are two different standards. ISO 9001 is a quality management system standard that can be used by any organization, regardless of size or industry. ISO 22000 is a food safety management system standard that can be used by organizations in the food and beverage industry. The two standards have some similarities, but also have some key differences.

For example, ISO 9001 contains requirements related to quality management, while ISO 22000 contains requirements related to food safety. Additionally, the two standards have different scopes and applications. ISO 9001 is used to assess the quality management system of an organization, while ISO 22000 is used to assess the food safety management system of an organization.

Det finns ett antal skillnader mellan ISO 9001 och ISO 22000. Den mest anmärkningsvärda skillnaden är att ISO 9001 är en standard för kvalitetsledningssystem, medan ISO 22000 är en standard för ledningssystem för livsmedelssäkerhet. Andra skillnader är bland annat följande:

-The scope of ISO 9001 is much broader than that of ISO 22000, as it can be applied to any organization, regardless of size or type.

-ISO 9001 är inriktad på kvalitetshantering, medan ISO 22000 är inriktad på livsmedelssäkerhet.

-ISO 9001 innehåller krav på ett kvalitetsledningssystem, medan ISO 22000 innehåller krav på ett ledningssystem för livsmedelssäkerhet.

-De två standarderna är utformade för att fungera tillsammans, och organisationer som är certifierade enligt båda standarderna kan använda dem för att förbättra sina ledningssystem för kvalitet och livsmedelssäkerhet.

Difference between ISO 22000 and ISO 9001

ISO 9001-revisorer ser till att kraven i standarden uppfylls. De letar också efter bevis för att kvalitetsledningssystemet är effektivt och ändamålsenligt när det gäller att tillgodose organisationens behov. Dessutom kan de granska register och dokumentation för att se till att de är korrekta och fullständiga.

ISO 9001-certifiering är frivillig. Många organisationer väljer dock att bli certifierade för att visa sitt engagemang för kvalitet och för att förbättra sin verksamhet. Dessutom betraktas certifierade organisationer ofta som mer trovärdiga och pålitliga än icke-certifierade organisationer. Certifiering kan också leda till förbättrad arbetsmoral och motivation hos de anställda.

Difference between ISO 22000 and ISO 9001, To become ISO 9001 certified, an organization must develop and implement a quality management system that meets the requirements of the standard. The organization must also be assessed by a third-party certification body to ensure that its quality management system meets the requirements of the standard. Once certified, an organization must maintain its quality management system and undergo periodic surveillance audits to ensure that it continues to meet the requirements of the standard.

Dela på sociala medier

Lämna dina tankar här

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hur man implementerar ISO 9001 Den definitiva guiden

Den definitiva guiden om

Hur man implementerar ISO 9001 2015

Dina uppgifter kommer aldrig att delas med någon tredje part.