Procedure for Externally Provided Products and Services in ISO 17025

Förfarande för externt tillhandahållna produkter och tjänster i ISO 17025
ISO 17025

Förfarande för externt tillhandahållna produkter och tjänster i ISO 17025

Förfarande för externt tillhandahållna produkter och tjänster i ISO 17025

När det gäller Resursbehov.ISO/IEC 17025 har en klausul som omfattar externt tillhandahållna produkter och tjänster. På samma sätt finns det viktiga aspekter som ditt laboratorium måste vara medvetet om när det skapar en dokumentkontroll.

ISO/IEC 17025 kräver att ditt laboratorium ser till att endast lämpliga externa produkter och tjänster används i verksamheten. Samtidigt måste en viss Förfarandet definierar kraven för kontroll och kommunikation med alla externa organisationer som tillhandahåller produkter och tjänster.

Observera att även externa leverantörer måste uppfylla kraven i kraven i ISO/IEC 17025Om så inte är fallet måste laboratoriet vidta lämpliga åtgärder.

I det här inlägget, QSE Academy beskriver förfarandet för externt tillhandahållna produkter och tjänster i ISO 17025.. For more efficient development of your laboratory’s controlled copy, our experienced ISO consultants can also assist you.

För bättre förståelse förklarar QSE Academy varje aspekt av att skapa en kontrollerad kopia av förfarandet för externt tillhandahållna produkter och tjänster för att säkerställa att ditt laboratorium uppfyller ISO/IEC 17025-standarderna och kraven.

Syfte

The purpose of the Procedure for Externally Provided Products and Services in ISO 17025 is to outline the steps for defining, reviewing, and approving your laboratory?s requirements for externally provided products and services. It also identifies the criteria for selection, monitoring of performance, evaluation, and re-evaluation of the external providers.

Furthermore, it ensures that externally provided products and services conform to your laboratory’s fixed requirements, as well as applicable or relevant requirements of ISO/IEC 17025. This is before products and services are used or directly provided to the customer.

Som ett resultat av detta kan ditt laboratorium vidta nödvändiga åtgärder baserat på övervakningen av prestanda, utvärderingar och omvärderingar av de externa leverantörerna.

Using QSE Academy’s packages, your laboratory can conveniently create the Procedure for Externally Provided Products and Services in ISO 17025 to cover your acquisitions or purchases of supplies, products, and services.

Definitioner och akronymer

 • Begäran om inköp ? It refers to the document initiating procurement of supplies, services, or equipment.
 • Kvalificeringsprocess ? It refers to the process of demonstrating whether an entity is capable of fulfilling specified requirements.
 • Betyg: ? It refers to the rank or category given to an entity having the same functional use, yet different requirements for quality.
 • Ansvar och auktoritetDet handlar om ansvaret för de personer som ska utföra processen.

Implementera ISO 17025

Förfarande för externt tillhandahållna produkter och tjänster i ISO 17025

 • Produkt

Uppgifterna i begäran om inköpsorder ska leverantörerna fastställa förpackningsmaterial och packsedlar med tillämpliga uppgifter:

 • Namn på produkten/tjänsten/materialet
 • Vendor?s name and address
 • Partiets nummer
 • Kvantitet
 • Materialspecifikationens nummer och datum
 • Dokumentation för certifiering

Därefter skickas kopior av ansökningar om inköp av testmaterial och reagens till inköpsavdelningen. Kopiorna granskas sedan för att se till att de senaste kraven är korrekta.

Observera att begäran om inköpshandlingar, mottagningsdokument och eventuella intyg används som kontroll av det mottagna materialet.

It is the facility clerk’s responsibility to check shipments of materials received for the correct quantities, for certification, if required, and to match the packing slip against the request for purchase.

Materials may undergo inspection procedures to identify if they meet specifications. If the material is accepted, the material is logged in and stored with details such as identification of the material, vendor, date, and request for purchase number. However, the material is replaced and a disposition record is kept should some discrepancies could impact the laboratory output’s quality.

Moreover, the container should include a label that shows the date of receipt and the shelf-life expiration date. No standard solutions, chemicals, reagents, or other time-sensitive materials must be used after the expiration of the assigned shelf-life date. Your laboratory must assign an expiration date if there’s no shelf-life expiration date.

The quality manager regularly requires checks on purchased material’s certification or validity of a grade. A subcontractor or your laboratory can conduct the check. Do not forget to notify the vendor if the materials do not meet their specified certification or grade, especially if the material is replaced.

Å andra sidan kontrollerar anläggningssekreteraren inventarieförteckningen minst en gång i månaden för att fastställa om det material som närmar sig utgångsdatumet.

På detta sätt uppdateras inventarieförteckningarna för att förhindra att lagret tar slut när förnödenheterna används. Förvaltningsregister granskas för att se om det finns tendenser i leverantörernas prestationer och för att se till att material och förnödenheter av hög kvalitet accepteras.

Användaren av material i lager kontrollerar att materialet är korrekt identifierat och har ett aktuellt utgångsdatum för hållbarhetstiden. QSE Academy påminner oss om följande Den äldsta behållaren används först när mer än en behållare med material finns i lager..

Slutligen kontrolleras kvaliteten på lösningar, lösningsmedel, kemikalier och reagenser mot standarder som en del av den testmetod de används i. De kontrolleras inte innan de placeras i lager, utom för att validera identitet, hållbarhet eller certifiering, enligt vad som anges i stegen ovan.

 • Tjänster

Definition, granskning och godkännande av kraven för externt tillhandahållna tjänster, t.ex. en kalibreringstjänsteleverantör eller en underleverantör för provningar, baseras på formell ackreditering, registrering, certifiering eller överensstämmelse med en erkänd standard för tjänsten.

Bevis på överensstämmelse, som ett ackrediteringsintyg, används för urvalskontroll av prestanda, utvärdering och omvärdering av tjänsteleverantören.

QSE Academy’s toolkits can help your laboratory ensure that an external service provider conforms to your laboratory?s established requirements, including a full review of the approved register of external service providers by the quality manager every year.

Slutligen, vidta åtgärder för att meddela tjänsteleverantören om avvikande arbete för att lösa problemet och förhindra att det upprepas.. Eller så ska du byta ut tjänsteleverantören i enlighet med detta avsnitt i Proceduren för externt tillhandahållna produkter och tjänster i ISO 17025.

 • Handlingar och register

När det gäller register och dokumentation av förfarandet för externt tillhandahållna produkter och tjänster i ISO 17025 måste ditt laboratorium ha en förteckning över godkända externa leverantörer och ett register över utvärderingar av externa leverantörer. Den måste också innehålla begäran om inköp, prestandadata om entreprenörens prestationer, packsedlar och bevis på överensstämmelse.

Tänk på att om du följer förfarandet för externt tillhandahållna produkter och tjänster i ISO 17025, uppfyller ditt laboratorium framgångsrikt standarderna och kraven i ISO/IEC 17025. För att garantera ett effektivt kontrollerat dokument, tveka inte att rådgöra med vår Experter på ISO 17025 eller tillgång våra verktygslådor.

Dela på sociala medier

Kommentar (1)

 1. Abdullatif Al Najim

  Hello
  Selecting of supplier commodities or services, the basis of selecting supplier
  Thank you

Lämna dina tankar här

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Få vår kostnadsfria e-bok

ISO 17025 2017 ny revidering

Dina uppgifter kommer aldrig att delas med någon tredje part.