Förfarande för externt tillhandahållna produkter och tjänster i ISO 17025

Förfarande för externt tillhandahållna produkter och tjänster i ISO 17025
Ackreditering av laboratorier / Okategoriserade

Förfarande för externt tillhandahållna produkter och tjänster i ISO 17025

Förfarande för externt tillhandahållna produkter och tjänster i ISO 17025

När det gäller Resursbehov.ISO/IEC 17025 har en klausul som omfattar externt tillhandahållna produkter och tjänster. På samma sätt finns det viktiga aspekter som ditt laboratorium måste vara medvetet om när det skapar en dokumentkontroll.

ISO/IEC 17025 kräver att ditt laboratorium ser till att endast lämpliga externa produkter och tjänster används i verksamheten. Samtidigt måste en viss Förfarandet definierar kraven för kontroll och kommunikation med alla externa organisationer som tillhandahåller produkter och tjänster.

Observera att även externa leverantörer måste uppfylla kraven i kraven i ISO/IEC 17025Om så inte är fallet måste laboratoriet vidta lämpliga åtgärder.

I det här inlägget, QSE Academy beskriver förfarandet för externt tillhandahållna produkter och tjänster i ISO 17025.. För en effektivare utveckling av ditt laboratoriums kontrollerade kopia kan våra erfarna ISO-konsulter också hjälpa dig.

För bättre förståelse förklarar QSE Academy varje aspekt av att skapa en kontrollerad kopia av förfarandet för externt tillhandahållna produkter och tjänster för att säkerställa att ditt laboratorium uppfyller ISO/IEC 17025-standarderna och kraven.

Syfte

Syftet med förfarandet för externt tillhandahållna produkter och tjänster i ISO 17025 är att beskriva stegen för att definiera, granska och godkänna laboratoriets krav på externt tillhandahållna produkter och tjänster. Den fastställer också kriterierna för urval, övervakning av prestanda, utvärdering och omvärdering av de externa leverantörerna.

Dessutom säkerställer den att externt tillhandahållna produkter och tjänster överensstämmer med laboratoriets fastställda krav samt med tillämpliga eller relevanta krav i ISO/IEC 17025. Detta sker innan produkterna och tjänsterna används eller tillhandahålls direkt till kunden.

Som ett resultat av detta kan ditt laboratorium vidta nödvändiga åtgärder baserat på övervakningen av prestanda, utvärderingar och omvärderingar av de externa leverantörerna.

Med hjälp av QSE Academys paket kan ditt laboratorium enkelt skapa proceduren för externt tillhandahållna produkter och tjänster i ISO 17025 för att täcka dina förvärv eller inköp av förnödenheter, produkter och tjänster.

Definitioner och akronymer

 • Begäran om inköp - Det avser det dokument som initierar upphandlingen av varor, tjänster eller utrustning.
 • Kvalificeringsprocess - Den avser processen att visa om ett företag kan uppfylla specificerade krav.
 • Betyg: - Det avser den rang eller kategori som ges till en enhet som har samma funktionella användning men olika kvalitetskrav.
 • Ansvar och auktoritetDet handlar om ansvaret för de personer som ska utföra processen.

Implementera ISO 17025

Förfarande för externt tillhandahållna produkter och tjänster i ISO 17025

 • Produkt

Uppgifterna i begäran om inköpsorder ska leverantörerna fastställa förpackningsmaterial och packsedlar med tillämpliga uppgifter:

 • Namn på produkten/tjänsten/materialet
 • Leverantörens namn och adress
 • Partiets nummer
 • Kvantitet
 • Materialspecifikationens nummer och datum
 • Dokumentation för certifiering

Därefter skickas kopior av ansökningar om inköp av testmaterial och reagens till inköpsavdelningen. Kopiorna granskas sedan för att se till att de senaste kraven är korrekta.

Observera att begäran om inköpshandlingar, mottagningsdokument och eventuella intyg används som kontroll av det mottagna materialet.

Det är anläggningssekreterarens ansvar att kontrollera att leveranser av mottagna material är korrekta, att de är certifierade om så krävs och att paketet stämmer överens med inköpsbegäran.

Material kan genomgå inspektioner för att fastställa om de uppfyller specifikationerna. Om materialet godkänns loggas det in och lagras med uppgifter som identifiering av materialet, leverantör, datum och inköpsnummer. Materialet byts dock ut och en förteckning över hur det har behandlats förs om vissa avvikelser skulle kunna påverka laboratorieproduktionens kvalitet.

Dessutom bör behållaren ha en etikett som visar mottagningsdatum och hållbarhetsdatum. Inga standardlösningar, kemikalier, reagenser eller andra tidskänsliga material får användas efter det att det tilldelade hållbarhetsdatumet har löpt ut. Ditt laboratorium måste tilldela ett utgångsdatum om det inte finns något utgångsdatum för hållbarhetstiden.

Kvalitetschefen kräver regelbundet kontroller av certifieringen av inköpt material eller av en klassnings giltighet. En underleverantör eller ditt laboratorium kan utföra kontrollen. Glöm inte att meddela leverantören om materialen inte uppfyller den angivna certifieringen eller kvaliteten, särskilt om materialet byts ut.

Å andra sidan kontrollerar anläggningssekreteraren inventarieförteckningen minst en gång i månaden för att fastställa om det material som närmar sig utgångsdatumet.

På detta sätt uppdateras inventarieförteckningarna för att förhindra att lagret tar slut när förnödenheterna används. Förvaltningsregister granskas för att se om det finns tendenser i leverantörernas prestationer och för att se till att material och förnödenheter av hög kvalitet accepteras.

Användaren av material i lager kontrollerar att materialet är korrekt identifierat och har ett aktuellt utgångsdatum för hållbarhetstiden. QSE Academy påminner oss om följande Den äldsta behållaren används först när mer än en behållare med material finns i lager..

Slutligen kontrolleras kvaliteten på lösningar, lösningsmedel, kemikalier och reagenser mot standarder som en del av den testmetod de används i. De kontrolleras inte innan de placeras i lager, utom för att validera identitet, hållbarhet eller certifiering, enligt vad som anges i stegen ovan.

 • Tjänster

Definition, granskning och godkännande av kraven för externt tillhandahållna tjänster, t.ex. en kalibreringstjänsteleverantör eller en underleverantör för provningar, baseras på formell ackreditering, registrering, certifiering eller överensstämmelse med en erkänd standard för tjänsten.

Bevis på överensstämmelse, som ett ackrediteringsintyg, används för urvalskontroll av prestanda, utvärdering och omvärdering av tjänsteleverantören.

QSE Academys verktygslådor kan hjälpa ditt laboratorium att se till att en extern tjänsteleverantör uppfyller laboratoriets fastställda krav, inklusive en fullständig granskning av det godkända registret över externa tjänsteleverantörer av kvalitetschefen varje år.

Slutligen, vidta åtgärder för att meddela tjänsteleverantören om avvikande arbete för att lösa problemet och förhindra att det upprepas.. Eller så ska du byta ut tjänsteleverantören i enlighet med detta avsnitt i Proceduren för externt tillhandahållna produkter och tjänster i ISO 17025.

 • Handlingar och register

När det gäller register och dokumentation av förfarandet för externt tillhandahållna produkter och tjänster i ISO 17025 måste ditt laboratorium ha en förteckning över godkända externa leverantörer och ett register över utvärderingar av externa leverantörer. Den måste också innehålla begäran om inköp, prestandadata om entreprenörens prestationer, packsedlar och bevis på överensstämmelse.

Tänk på att om du följer förfarandet för externt tillhandahållna produkter och tjänster i ISO 17025, uppfyller ditt laboratorium framgångsrikt standarderna och kraven i ISO/IEC 17025. För att garantera ett effektivt kontrollerat dokument, tveka inte att rådgöra med vår Experter på ISO 17025 eller tillgång våra verktygslådor.

Dela på sociala medier

Comment (1)

 1. Abdullatif Al Najim

  Hallå
  Val av leverantör av varor eller tjänster, grunden för val av leverantör
  Tack

Leave your thought here

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

tretton − åtta =

Få vår kostnadsfria e-bok

ISO 17025 2017 ny revidering

Dina uppgifter kommer aldrig att delas med någon tredje part.