ISO 9001 2015 Complete Package [Downolad]

Få din certifiering till lägsta möjliga kostnad

Det kompletta paketet för ISO 9001

2015 års version

Allt du behöver för att uppnå ISO 9001-certifiering
1 timme Live 1-to-1 online-session
12 månaders e-postsupport

Begränsat erbjudande:   50 % OFF

Pris :  389 $

i stället för 778 $

Detta ISO-paket är ett komplett ISO 9001:2015-dokumentpaket som innehåller allt, inklusive förfaranden, modeller, processer, formulär, checklistor, verktyg, detaljerade guider och instruktioner som behövs för att:

? Launch your ISO 9001 project.
? Create your ISO 9001 documentation.
? Quickly obtain ISO 9001 certification.
? Benefit from 12 Month Email Support Service.

Spara tid

Varför börja med en tom sida? Starta ditt projekt idag och spara upp till 80% i tid och pengar.

Konsultation online

 Paketet innehåller en timmes live 1-to-1 onlinesession med en ISO-konsult, dokumentgranskning, kontinuerlig e-postsupport i 12 månader och regelbunden uppdateringstjänst.

Spara pengar

Kostnadseffektivt genomförande: Mycket billigare än en konsult på plats och kräver mycket mindre tid än att göra det från början.

Dokumenten ingår:

ISO 9001 kvalitetshandbok

Kvalitetshandboken ISO 9001 är ett professionellt marknadsföringsverktyg. Även om ISO 9001-manualen för kvalitetsledning är avsedd för företagets interna användning och kan innehålla konfidentiella förfaranden, används den för att framhäva ditt ISO 9001-kvalitetsledningssystem. Den förklarar kapitel för kapitel ISO 9001-standarden och beskriver de åtgärder som företaget vidtagit för att uppfylla kraven i standarden.

ISO 9001-kvalitetshandboken levereras med detaljerade instruktioner för anpassning (upp till 40 sidor) och kan enkelt redigeras i MS Word (version 2007 och senare) för att passa företagets omständigheter och individuella krav.

Organisationens sammanhang

? Procedure – Context of the Organization Process
? Form – Context Log
? Form – List of interested parties and their needs and expectations 
? Form – Swot analysis model
? Form-  PESTEL analysis model

Ledarskap

? Leadership Process
? Quality management and continuous improvement process
? Quality policy
? List of quality objectives

Dokumenterad information och register

? Procedure – Control of Documents Process
? Procedure – Control of Records Process
? Form – Master List of Controlled Documents
? Form – ML of External Origin Documents

Kommunikation

? Procedure – Communication Process
? Form – Communication Channels
? Form – Communication Work Plan
? Form – Communication Form
? Form – External Communication Log

Operativ verksamhet

Marknadsförings- och försäljningsprocesser

? Marketing, Prospection and Commercial Processes
? Customer Identification Form
? Customer Requirements Review Form
? Checklist for Client Requirements Review
? Form – Order Review

Inköpsförfarande och utvärdering av externa tjänsteleverantörer

? Procedure – Purchasing
? Procedure – Outsourced Processes
? Procedure – Quoting and Orders Process
? Procedure – Receiving, Storage and Dispatch Process
? Form – Approved External Provider List
? Form – EPCAR EXTERNAL PROVIDER CORRECTIVE ACTION REPORT
? Form – EPCAR Log
? Form – External Provider Evaluation
? Form – External Provider Quality Survey Form Rev. 0
? Form – Incoming Inspection Report

Redovisning och särskild process

? Procedure – Accounting Process
? Procedure – Special Processes
? Process Flow Chart

Utvärdering av prestationer

Process för kundtillfredsställelse

? Customer Claims Management Procedure
? Customer complaint Form
? Form – Customer Satisfaction Survey
? Customer satisfaction process
? Customer Satisfaction Survey

Hantering av risker och möjligheter

– Risks and opportunities management procedure
– Registry of Risks and Key Opportunities?

Stöd

Infrastruktur och arbetsmiljö

? Procedure – Maintenance Process
? Form – Corrective or Breakdown Maintenance Record
? Form – Preventive

Kompetens, utbildning, medvetenhet

? Procedure – Competence, training and awareness
? Procedure – Training Process
? Human Resources Management Process
? Form – Annual Training Plan
? Form – Employee Training Matrix
? Form – Employee Training Record

Övervakning och mätning

? Procedure – Equipment Validation Control
? Form – Calibration Schedule & Log
? Form – List of Gauges & Measuring Instruments

Design- och utvecklingsprocess

? Design and development process
? Form – Design Control Form
? Form – New Product Development Sheet
? Form – Product Design Change Request
? Procedure – Design & Development Process

Genomförande av produkter och tjänster Process

? Procedure – Performance Process
? Procedure – Preservation Process
? Procedure – Identification and Traceability Process
? Procedure – Control of Customer or External Provider Property Process

Förändringshanteringsprocess

? Procedure – Change Management Process
? Form – Change and Disposition

Förbättring

? Procedure – Control of NC Outputs Process
? Procedure – Corrective Action & Improvement Process
? Form – Nonconforming Material Disposition
? List of quality objectives
? Form – CAIR
? Form – CAIR Log

Förändringshanteringsprocess

? Procedure – Management Review Process
? Form – Management Review Meeting Minutes
? Procedure – Internal Audit Process
? Form – Internal Audit Report
? Form – Internal Audit Log
? Form – Identification of Quality Stakeholders

Verktyg och checklistor för genomförande

Implementeringsverktyg är en samling dokument som hjälper dig att uppnå ISO 9001-certifiering enklare och snabbare.

? Implementation Plan for ISO 9001: Den här projektplanen hjälper dig att förbereda en effektiv presentation för genomförandet av ISO 9001 och ger nyckelsponsorer tydligt definierade viktiga komponenter. Det här formatet, som är lätt att följa, visar omfattande tips som hjälper dig:

– Define your goals
– Confirm the resources you need
– Clarify roles and responsibilities as well as specify deadlines

? Transition Checklist for ISO 9001 Version 2015

Det kompletta paketet för ISO 9001 : 2015-versionen

? Mervärde: Alla ISO 9001: 2015 kraven har utvecklats till en effektiv process som lägger till operativt värde för ditt företag och därmed ökar produktiviteten.
? Effektivt: Minimal ansträngning krävs att följa de förfaranden som är nödvändiga att uppfylla alla krav i ISO 9001.
? Förenklat: Bureaucracy and excessive paperwork have been eliminated from each process to make it easy – while remaining fully compliant with ISO 9001: 2015.

Starta ditt projekt idagoch spara upp till 80% på din tid och dina pengar.

Krav på dokumentation för ISO 9001

Dokumentation är en viktig del av varje kvalitetsledningssystem och är avgörande för att visa att standarden ISO 9001 uppfylls.

Organisationer som vill bli ISO 9001-certifierade måste ha ett dokumenterat kvalitetsledningssystem som uppfyller kraven i standarden. Kvalitetsledningssystemet måste omfatta dokumenterade riktlinjer och förfaranden samt dokumentation som visar att kraven i standarden uppfylls.

För att bli certifierade måste organisationerna lämna in sin dokumentation till ett certifieringsorgan för granskning. Certifieringsorganet bedömer dokumentationen för att se till att den uppfyller kraven i ISO 9001-standarden.

Organisationer som redan är certifierade enligt ISO 9001 kan också behöva uppdatera sin dokumentation för att behålla sin certifiering. Certifieringsorganen kräver vanligtvis att organisationerna lämnar in uppdaterad dokumentation varje år.

Organisationer som inte är certifierade enligt ISO 9001 kan ändå dra nytta av att ha ett dokumenterat kvalitetsledningssystem på plats. Ett dokumenterat kvalitetsledningssystem kan hjälpa organisationer att förbättra sina övergripande resultat och bättre uppfylla kundernas behov.

Dessutom kan ett dokumenterat kvalitetsledningssystem göra det lättare för organisationer att identifiera och åtgärda problem som kan uppstå i verksamheten.

When you read the different processes of implementing ISO 9001 Quality Management System (QMS), you?ll notice how they always end in requiring your organization to work on documentation.

En bra ISO 9001-dokumentation måste vara kortfattad och lätt att förstå. För att uppnå detta har QSE Academy utarbetat en lista över dokumentationskrav och hur du kan utveckla den på ett omfattande sätt.

Det finns några specifika dokument som krävs för ISO 9001, bland annat en kvalitetshandbok, en kvalitetspolicy och rutiner. Dessutom måste din organisation föra register som dokumenterar genomförandet av ISO 9001-systemet.

The quality manual is a high-level document that outlines your organization’s overall quality management system, including the policies, procedures, and processes that make up the system. The quality policy is a statement from management that outlines the organization’s commitment to quality. It should be short, simple, and easy to understand. The procedures are the detailed instructions that describe how the quality management system is to be implemented.

Dokumentationen är viktig för att dokumentera genomförandet av ISO 9001-systemet och för att visa att kraven uppfylls. De kan ha många olika former, t.ex. mötesprotokoll, kvalitetsplaner, revisionsrapporter och kontrolldiagram.

Även om det bara finns några få specifika dokument som krävs för ISO 9001 kan din organisation behöva ta fram ytterligare dokumentation för att fullt ut implementera kvalitetsledningssystemet. Du kan till exempel behöva arbetsinstruktioner eller formulär för att dokumentera de detaljerade stegen i dina förfaranden. Det viktiga är att all den dokumentation som behövs för att införa och upprätthålla kvalitetsledningssystemet finns på plats.

 

Vad gör ISO 9001-dokumentationen viktig?

? Your organization has to document its whole Quality Management System. The ISO 9001 standard includes both implicit and explicit requirements for different documents.
? Your organization has to work on everything that is contained in your ISO 9001 documentation.
? Your organization must have a comprehensive set of ISO 9001 documents to be able to conduct its business following ISO.
? Your organization must secure that the documentation fulfills the requirements of ISO 9001:2015, while ensuring efficiency and the process doesn?t heighten bureaucracy.

QSE Academy påminner organisationer om att inte sätta press på de anställda genom att lägga till arbetstimmar för att få fram dokumentation. Vissa företag tenderar till och med att lägga ut alltför stora summor pengar för att upprätthålla ett byråkratiskt och komplicerat QMS.

Krav för att förbereda ISO 9001:2015

Förfaranden

? Your organization has to document its whole Quality Management System. The ISO 9001 standard includes both implicit and explicit requirements for different documents.
? Your organization has to work on everything that is contained in your ISO 9001 documentation.
? Your organization must have a comprehensive set of ISO 9001 documents to be able to conduct its business following ISO.
? Your organization must secure that the documentation fulfills the requirements of ISO 9001:2015, while ensuring efficiency and the process doesn?t heighten bureaucracy.

QSE Academy påminner organisationer om att inte sätta press på de anställda genom att lägga till arbetstimmar för att få fram dokumentation. Vissa företag tenderar till och med att lägga ut alltför stora summor pengar för att upprätthålla ett byråkratiskt och komplicerat QMS.

Kvalitetsmål

ISO 9001:2015 kräver att organisationer ska bevara detaljer om kvalitetsmålen som dokumenterad information.

Kvalitetspolicy

QSE Academy reminds organizations that ISO 9001 quality policy serves as an overall guiding principle. The quality policy describes the company?s position about quality and customer satisfaction. Note that the quality policy must fulfill the requirements of ISO 9001:2015 section 5.2.

Räckviddsförklaring

ISO 9001:2015 section 4.3 requires organizations to include a scope statement in the documentation. The scope statement identifies the Quality Management System?s boundaries and application within organizations.

Arbetsinstruktioner

Enligt avsnitt 4.4 i ISO 9001:2015 ska företag ha ett flödesschema som visar hur de olika processerna i kvalitetsledningssystemet ISO 9001 hänger ihop.

Register

There?s a fine line between documents and records. Documents give directions on how to oversight an organization. Meanwhile, records are evidence of how things and processes are done.

ISO 9001:2015 innehåller olika uttryckliga krav på register, inklusive krav på odefinierade register.

Kräver ISO 9001 en kvalitetshandbok för dokumentation?

Previous versions of ISO 9001 required a Quality Manual because it encloses the overall description of an organization?s Quality Management System. However, ISO 9001:2015 no longer compels organizations to provide a Quality Manual.

Vissa organisationer väljer ändå att skapa en kvalitetshandbok i marknadsföringssyfte och för att ge externa parter allmän information om deras kvalitetsledningssystem utan att avslöja sina egna processer.

Är formulären frivilliga?

Here?s a little bit of breather? ISO 9001:2015 doesn?t have requirements on using forms. QSE Academy assures your organization will not violate any ISO 9001:2015 requirements when you do not have any forms.

Det kan dock vara bra att använda formulär för att spara tid och skapa konsekvens. Blanketter kan också hjälpa till att skapa olika register som krävs enligt ISO 9001:2015. På samma sätt kan formulär fungera som instruktioner eller guider genom processen för att tillhandahålla den begärda informationen.

ISO 9001 Format och innehåll

The requirements mentioned above are critical to your organization?s ISO 9001 documentation, yet many things are not needed.
-Your organization doesn?t have to apply any particular format or layout.
-There?s no need to reference each form and every document to each other.
-Det finns inga krav på inledande stycken till förfaranden.
-There are no requirements that imply your organization?s documentation must be complex and hard to understand.

Hur man utvecklar en enkel ISO 9001-dokumentation

Tänk på att syftet med ISO 9001-dokumentation är att ange instruktioner om hur din organisation tillämpar ISO 9001 kvalitetsledningssystem. Utmärkt dokumentation ska vara användarvänlig och lätt att förstå och följa.

QSE Academy varnar organisationer för att ta fram flera olika dokument och hänvisa till alla andra dokument i vart och ett av dem. Detta leder till att dokumentationen skapar överflödigheter och leder till ett byråkratiskt QMS.

Din organisation kan utveckla en bra ISO 9001-dokumentation genom att ta hänsyn till användarnas olika önskemål. Du kan till exempel kombinera instruktioner med hjälp av flödesscheman, långa texter och bilder.

Om din organisation anser det nödvändigt kan du använda dokumentationsmallar. Dessutom bör du diskutera med din ISO 9001-konsult om hur dokumentationen ska skrivas.

QSE Academy uppmuntrar organisationer att hålla sin dokumentation så effektiv och enkel som möjligt. Vårt team av expertkonsulter kan hjälpa din organisation att införa ett kvalitetsledningssystem som följer ISO 9001-standarderna, inklusive din dokumentation.

Kom ihåg att enkel dokumentation sparar tid vid införandet av ett kvalitetsledningssystem, vilket hjälper dig att uppnå operativ effektivitet och nöjda kunder.

Mallar för alla nödvändiga dokument.
? The package is comprehensive and comes with all the templates for every document you need to comply with ISO 9001 – fully acceptable by the certification audit.
Dokumenten är 90% kompletta och kräver endast en enkel anpassning.

Vi har redan fyllt i ungefär 90% av den information som begärs i dokumenten. För att fylla i dem behöver du bara fylla i företagets namn, de ansvariga parterna och annan information som är unik för ditt företag. du kommer att guidas genom processen och kommentera de delar som behövs och de som är frivilliga.
Vi arbetade med ISO 9001-dokumentationen för att försäkra alla användare om att allt är korrekt och effektivt utfört.

Tydligt organiserade, logiska steg
?  Varje dokument är ordnat så att du kan följa dess ordning perfekt. Genom att följa varje steg i ordning säkerställs att inget saknas och att ingen går vilse i processen. De medföljande logogrammen hjälper medarbetarna att förstå varje process för att göra kvalitetsstyrningen enklare och processerna lättare att följa.
Fullständigt redigerbara dokument
? Each document is available in MS Word or MS Excel. In this format, you can easily customize them as you deem fit for your business. This way, it?s also way easier to create and maintain your business brand by adding corporate logos and colors and then simply edit headers and footers to match your preferred style.

90 dagars pengar

Tillbaka Garanti

1571645526-17020501-245x245-90-Day-Guarantee

Om du av någon anledning under de första 90 dagarna efter köpet inte är nöjd av någon anledning, kan du helt enkelt kontakta
Support@qse-academy.com och vårt supportteam kommer att ge dig en omedelbar och fullständig återbetalning.

ISO 9001 KIT 2015-versionen ger dig följande

OMEDELBAR TILLGÅNG TILL FÖLJANDE

– 1-hour free online consultation with ISO 9001 expert
– ISO 9001: 2015 Quality manual (40 detailed pages)
– 35 documented procedures including risks and opportunities management procedure
– 27 Reports and forms templates
– KPI Key Performance Indicator Tracking, Internal audit, non-conformities, and corrective action tracking
– Benefit from 12 Months Email Support Service
Fullständig dokumentation

Egenskaper hos det kompletta paketet ISO 9001 2015-versionen

– Price: 389 $

Överensstämmer med 2015 års version av ISO 9001-standarden

Dokumentationen omfattade följande: 80 dokument för genomförandet av ISO 9001 2015-versionen

MS Office 2007, MS Office 2010, MS Office 2013

Språk i dokumentationen Engelska, finns även på franska

Dokumenten är helt redigerbara – just enter all information specific to your company.

Är det godtagbart för ISO 9001-certifieringsrevisionen? Ja, alla dokument som krävs enligt ISO 9001 ingår,
Omedelbar leverans -Det fullständiga paketet kan laddas ner direkt efter köpet.
Skapad för ditt företag – Models are optimized to perfectly suit both small and medium businesses.

Fullständig dokumentation
powred by stripe

Det kompletta paketet för ISO

9001 2015 version

Det kompletta paketet
att införa ISO 9001:2015-versionen

Begränsat erbjudande: 50 % OFF

Pris :  389 $

i stället för 778 $

Vad våra kunder tycker:

?Our company has seen improved processes and procedures ever since our top management invested in the ISO 9001:2015 toolkits from QSE Academy.
The templates and guiding documents are easy to understand, which allowed our compliance team to continue doing their daily responsibilities while adhering to the standard?s requirements.?

Christine McVeigh

Företagare

?We give our sincerest gratitude to the consultants and auditors at QSE Academy for their great help in developing an ISO compliant manual for our organization. The package we bought at QSE Academy served as the ultimate guide for us in creating a hassle-free Management System.?

Bruce Hamilton

Kvalitetsansvarig

?After only 3 months, our company was able to successfully shift and comply with ISO 9001:2015. The ISO 9001 complete package from QSE Academy provided several supporting processes for the company, especially for creating documented information and monitoring operations environment.?

Jake Ellis

Kvalitetsansvarig

Ofta ställda frågor

Du kommer att skickas till nedladdningssidan omedelbart efter att du har gjort ditt köp, och en länk för att hämta filen skickas också till ditt e-postmeddelande. Filerna kommer i en .zip-fil som du måste extrahera. Om du har några problem med nedladdningen kan du kontakta oss på support@qse-academy.com så hjälper vi dig gärna.

Det finns flera betalningsalternativ. Du kan välja att betala med kreditkort, betalkort eller PayPal. Vi erbjuder också en bekväm layaway-plan för dem som vill betala sitt köp över tid. Om du har några frågor om våra betalningsalternativ är du välkommen att kontakta oss.

We have a 30-day money-back guarantee policy. If you’re not happy with the service, you can cancel within 30 days and get a full refund.

If you’re not satisfied with our service for any reason, you can cancel within the first 30 days and receive a full refund. No questions asked.

Ja, det är möjligt att uppgradera till en högre plan efter att ha köpt ett paket. Vårt supportteam hjälper dig gärna att uppgradera din plan. Om du har några frågor kan du kontakta oss på chatten eller skicka ett e-postmeddelande till support@qse-academy.com.

Följande är de olika tillgängliga språken: Franska, tyska, portugisiska, svenska, japanska och kinesiska. Om du har några frågor kan du kontakta oss via chatten eller skicka ett e-postmeddelande till support@qse-academy.com.

Vår tjänst har en kundportal online som gör det möjligt för dig att interagera enskilt med din kundansvarige, inklusive chatt, e-post eller telefonsamtal, där du kan begära arbete, boka möten, godkänna dokument och mycket mer.

Du kan hantera din ISO-certifiering med vårt projektledningsverktyg, tilldela uppgifter och begära möten.

I din ISO-certifieringsportal kan du :

  • Samarbeta och kommunicera med våra experter och med ditt team
  • Plan your project and Schedule tasks, Request work…
  • Update the tasks as needed, and keep an eye on the work’s progress.
ISO 14001 komplett paket

Pris :  389 $

ISO 17025 komplett paket

Pris :  489 $

ISO 22000 komplett paket

Pris :  389 $

11Komplett-dokumentation

Få en GRATIS förhandsvisning av ISO

9001-paket

Innehåller en förhandsgranskning av ISO 9001 2015-versionspaketet.