ISO 22716 komplett paket [nedladdning]

 Få din certifiering till lägsta möjliga kostnad

GMP-Comp

ISO 22716 GMP Komplett paket

Allt du behöver för att uppnå ISO 22716 GMP-certifiering
1 timme Live 1-to-1 online-session
12 månaders e-postsupport

Begränsat erbjudande

Pris: 389 $

Spara tid

Varför börja med en tom sida? Starta ditt projekt idag och spara upp till 80% i tid och pengar.

Spara pengar

Kostnadseffektivt genomförande: Mycket billigare än en konsult på plats och kräver mycket mindre tid än att göra det från början.

3-bilder

Konsultation online

Paketet innehåller onlinekonsultationer, dokumentgranskning, kontinuerlig e-postsupport i 12 månader och regelbunden uppdateringstjänst.

Det här ISO-paketet är ett komplett dokumentpaket enligt ISO 22716 2007 (aktuell version) som innehåller allt, inklusive förfaranden, modeller, processer, formulär, checklistor, verktyg, detaljerade guider och instruktioner som behövs för att:

? Starta ditt ISO 22716 – GMP-projekt.
? Skapa din ISO 22716 – GMP-dokumentation.
? Få snabbt ISO 22716 – GMP-certifiering.
? Dra nytta av 12 månaders e-postsupporttjänst.

Varje dokument, varje stegallt görs i en några dagar!

ISO 22716 - GMP-kitet är också nybörjarvänligt och sammansatt på ett sätt som gör att även nybörjare kan sätta upp ett effektivt ISO 22716 2007-ledningssystem från grunden utan problem.
Det här paketet tar bort all stress och gör allt så enkelt att du på mindre än några dagar kan skapa det som skulle ha tagit månader.

ISO 22716 GMP

Mall SOP:er och formulärlista
1570800015-46705595-59x56x59x59x0x1-Webp.net-resizeimage.png

Organisationens sammanhang

? A. ISO 22716 Cosmetic GMP Manual
? B. Exempel på arbetsbeskrivningar
? C. Arbetsinstruktionsexempel för utrustning
? D. Standard operativa procedurer (SOP?s) och tillhörande formulär

1570800015-46705595-59x56x59x59x0x1-Webp.net-resizeimage.png

Kontroll av register

? SOP Control of Records
? Huvudlista över kontrollerade poster
? Huvudlista över datorer
? E-Data Backup

1570800015-46705595-59x56x59x59x0x1-Webp.net-resizeimage.png

Personalhygien & hälsa

? Sop Personalhygien & Hälsa
? Checklista för övervakning av hygien
? Checklista för verifiering av protokoll
? Checklista för personlig hygien
? Hälsokort för arbetare
? Personal Sjukjournal

1570800015-46705595-59x56x59x59x0x1-Webp.net-resizeimage.png

Skadedjursbekämpning

? SOP Skadedjursbekämpning
? Daglig övervakningsblad för gnagarkontroll
- Veckovis övervakning och service av betesstationer
? Insektskontrollblad
? Kontrollblad för bakgård
? Rengöringsblad för vattentank

1570800015-46705595-59x56x59x59x0x1-Webp.net-resizeimage.png

Kontroll av inköp

? SOP-inköp
? Frågeformulär för leverantörer
? Leverantörsbedömningsformulär
? Lista över godkända leverantörer
? Inköpsanmälan
? Inköpsorder
? Leverantörsövervakningsrapport
? RFQ

1570800015-46705595-59x56x59x59x0x1-Webp.net-resizeimage.png

Produktion

? SOP-produktion
? Anställningspapper
? Jobbkontrollblad
? Månatligt produktionsschema
? Produktens ingrediensform

1570800015-46705595-59x56x59x59x0x1-Webp.net-resizeimage.png

Färdig produkt

? SOP för färdig produkt
? Acceptanskriterier
? Släppformulär
? Produkt leveransnota
? Kommersiell faktura
? Dispositionsformulär
? Faktura

1570800015-46705595-59x56x59x59x0x1-Webp.net-resizeimage.png

Översyn av ledningen

? SOP för Management Review Meeting
? Nomineringsbrev för MR
? Mötesprotokoll

1570800015-46705595-59x56x59x59x0x1-Webp.net-resizeimage.png

Översyn av ledningen

? SOP för Management Review Meeting
? Nomineringsbrev för MR
? Mötesprotokoll

1570800015-46705595-59x56x59x59x0x1-Webp.net-resizeimage.png

Korskontaminering

? SOP för att förhindra korskontaminering
? Checklista för verifiering av besökarnas hälsa
? Besöksregister

1570800015-46705595-59x56x59x59x0x1-Webp.net-resizeimage.png

Labb för kvalitetskontroll

? SOP för kvalitetskontrolllab
? Kriterier för materialacceptans
? Testresultat granskning
? OUT OF SPECIFICATION (OOS) RAPPORT
? OOS-logg

1570800015-46705595-59x56x59x59x0x1-Webp.net-resizeimage.png

Avfall

? SOP för avfall
1570800015-46705595-59x56x59x59x0x1-Webp.net-resizeimage.png

Underleverantörskap

? SOP för underleverantörer
? Frågeformulär för entreprenörer
? Blankett för entreprenörsbedömning-revision
? Entreprenadrekvisition
- Formulär för självbedömning av kontraktsleverantörens förmåga

1570800015-46705595-59x56x59x59x0x1-Webp.net-resizeimage.png

Klagomål och återkallelser

? SOP för klagomål och återkallelser
- Blankett för rapportering, utredning och uppföljning av klagomål
? Blankett för skaderapportering
? Återkalla ledningsgruppslista
? Fraktlogg
? Problemrapportformulär för återkallelse
? Återkallelseformulär
? Statusrapport för återkallelse-uttag
? BILAGA A – 21 CFR del 7 subpart C
? BILAGA B- Återkalla allmänt varningsformat

1570800015-46705595-59x56x59x59x0x1-Webp.net-resizeimage.png

Satsutlämning

? SOP för Batch Release & Batch Record Review
? Batch Release Note
? Batch Records Review & Approval Log

1570800015-46705595-59x56x59x59x0x1-Webp.net-resizeimage.png

Kontroll av handlingar

? SOP-kontroll av dokument
? Huvudlista över kontrollerade dokument
? Huvudlista över externa ursprungsdokument
? Dokumentdistributionslista
? Ändrings- och dispositionsformulär
? Dokumentdispositionslogg

1570800015-46705595-59x56x59x59x0x1-Webp.net-resizeimage.png

Personalträning

? SOP Personal & Utbildning
? Organisationsschema
? Utbildningsnärvaroformulär
? Utvärderingsformulär för utbildning
? Blankett för bedömning av utbildningsbehov
? Träningsprogram

1570800015-46705595-59x56x59x59x0x1-Webp.net-resizeimage.png

Lokaler

? SOP lokaler
? Sanitetsprotokoll
? Master Sanitation Schema
? Godkänd kemikalielista
- Daglig checklista för toaletter/handtvätt (produktionshall)
? Fabrikslayoutplan

1570800015-46705595-59x56x59x59x0x1-Webp.net-resizeimage.png

Utrustning

? SOP-utrustning
? Lista över nyckelutrustning
? Produktionslogg
? Utrustning rengöring schema & Logg
? Schema och logg för förebyggande underhåll
? Korrigerande underhållslogg
? Lista över mätare och mätinstrument
? Kalibreringsschema och logg

1570800015-46705595-59x56x59x59x0x1-Webp.net-resizeimage.png

Lagring

? SOP-lagring
? Rapport om materialavvikelser
? Varumottagning Obs ? GRN
? Butiksregistrering
? Materialrekvisitionsblad
? Icke överensstämmelse rapport ? NCR
? Leveranssedel
? Anmärkning om avfallshantering

1570800015-46705595-59x56x59x59x0x1-Webp.net-resizeimage.png

Färgtillsatser och kemiska ingredienser

? SOP för färgtillsatser och ? Kemiska ingredienser
? Lista över färgtillsatser och ? Kemiska ingredienser
? Färgtillsatser tillåtna för användning i kosmetika
- Färgtillsatser som är föremål för certifiering och tillåtna för användning i kosmetika
? Provisoriskt certifierade färger
? Krav för specifika kosmetiska produkter
? SDB-BLAD

1570800015-46705595-59x56x59x59x0x1-Webp.net-resizeimage.png

Förhindra förfalskning

? SOP för att förhindra förfalskning
1570800015-46705595-59x56x59x59x0x1-Webp.net-resizeimage.png

Policy för drogfrihet

? SOP för analys av data
? SOP för drogfri policy

1570800015-46705595-59x56x59x59x0x1-Webp.net-resizeimage.png

Förbättring

? SOP för förbättring
? Formulär för CPA-förfrågan
? CPA-loggblad
? Förslagsformulär
? Förslagslogg

1570800015-46705595-59x56x59x59x0x1-Webp.net-resizeimage.png

Behandling av produkter som inte uppfyller specifikationerna

- SOP för behandling av produkter som inte uppfyller specifikationerna
? Upparbetningsanmärkning
? Grundorsaksanalys

1570800015-46705595-59x56x59x59x0x1-Webp.net-resizeimage.png

Avvikelser

? 23 SOP för avvikelser
? Avvikelseformulär
? Avvikelselogg

1570800015-46705595-59x56x59x59x0x1-Webp.net-resizeimage.png

Kontroll av ändringar

? SOP för Change Control
? Ändra förfrågningsformulär
? Formulär för ändringsutvärdering, godkännande och granskning
? Ändringslogg

1570800015-46705595-59x56x59x59x0x1-Webp.net-resizeimage.png

Internrevision

? SOP för internrevision
? Granskningschecklista
? Granskningsresultat och rekommendationer
? Revisionsuppföljningsrapport
? Revisionslogg

Mallar för alla nödvändiga dokument.
? Paketet är omfattande och kommer med alla mallar du behöver för att följa ISO 22716 – fullt acceptabelt av certifieringsrevisionen.
Dokumenten är 90% kompletta och kräver endast en enkel anpassning.

Vi har redan fyllt i ungefär 90% av den information som begärs i dokumenten. För att fylla i dem behöver du bara fylla i företagets namn, de ansvariga parterna och annan information som är unik för ditt företag. du kommer att guidas genom processen och kommentera de delar som behövs och de som är frivilliga.
Vi arbetade med dokumentationen för ISO 22716 för att försäkra alla användare om att de har fyllt i allting på ett korrekt och effektivt sätt.

Tydligt organiserade, logiska steg
?  Varje dokument är ordnat så att du kan följa dess ordning perfekt. Genom att följa varje steg i ordning säkerställs att inget saknas och att ingen går vilse i processen. De medföljande logogrammen hjälper medarbetarna att förstå varje process för att göra kvalitetsstyrningen enklare och processerna lättare att följa.
Fullständigt redigerbara dokument
- Varje dokument finns i MS Word eller MS Excel. I detta format kan du enkelt anpassa dem så som du anser vara lämpligt för ditt företag. På så sätt är det också mycket enklare att skapa och upprätthålla ditt företags varumärke genom att lägga till företagslogotyper och färger och sedan helt enkelt redigera rubriker och sidfötter för att matcha den stil du föredrar.

ISO 22716 - GMP-KITET GER DIG

OMEDELBAR TILLGÅNG TILL FÖLJANDE
– 1 timmes kostnadsfri onlinekonsultation med ISO 22716-experten
– ISO 22716: 2007 kvalitetsmanual (40 detaljerade sidor)
– 35 dokumenterade rutiner

– 27 Rapporter och formulärmallar

– Spårning av nyckelprestandaindikatorer för nyckeltal, internrevision, avvikelser och spårning av korrigerande åtgärder
– Dra nytta av 12 månaders e-postsupporttjänst
GMP-Comp

Förståelse för ISO 22716 - GMP-certifiering:

Betydelse och fördelar inom kosmetikaindustrin

Kosmetikaindustrin är en blomstrande bransch, men den är inte utan granskning och motgångar. Beprövade farliga ämnen som bly har förbjudits, hållbara förpackningar är en fråga, vattenhantering är en utmaning, och så finns det också frågan om felaktiga marknadsföringsstrategier och djurförsök.

Tillverkare, leverantörer och entreprenörer måste därför se till att deras produkter tillverkas och kontrolleras konsekvent enligt de kvalitetsnivåer som krävs enligt ISO 22716.

I det här inlägget förklarar QSE Academy hur kosmetikaföretag kan möta dessa utmaningar och fortsätta att uppfylla kraven inom sitt område genom att implementera ISO 22716 Good Manufacturing Practices och bli certifierade.

Introduktion till ISO 22716

ISO 22716 God tillverkningspraxis (GMP) för kosmetika har utformats för att ge riktlinjer för produktion, kontroll, lagring, förpackning, märkning, transport och distribution av kosmetiska produkter.

ISO 22716 är också utformad för att komplettera befintliga ledningssystem, t.ex. ISO 9001. Den betonar kosmetiska produkters kvalitet för kunderna samt ansvarighet och spårbarhet i produktions- och distributionsfaserna av produkterna.

ISO 22716 GMP omfattar alla aspekter av kosmetikas leveranskedja. Den fokuserar på produktens säkerhet och kvalitet samt på produkternas inverkan på konsumenter, tillverkare, återförsäljare, leverantörer och varumärkesinnehavare.

Den behandlar dock inte säkerhetsaspekter för miljöskyddet eller säkerheten för personal som är involverad i anläggningen.

Varför är ISO 22716-certifiering relevant för ditt kosmetikaföretag?

Låt oss först definiera ordet "kosmetika". Enligt EU:s kosmetikadirektiv är ett kosmetiskt medel varje ämne, blandning eller preparat som är avsett att komma i kontakt med:

yttre delar av människokroppen, t.ex. hårsystem, läppar, överhud, naglar och yttre könsorgan
- tänderna och slemhinnorna i munhålan.

Observera att produkterna uteslutande eller huvudsakligen används för att rengöra, parfymera, förändra utseendet, korrigera lukter, skydda eller hålla nämnda kroppsdelar i gott skick.

Grundliga undersökningar genomförs för att utvärdera aktuella tillverknings- och produktionsprocesser.

ISO 22716 är en vägledning för hur ett företag kan förbinda sig att producera kosmetiska produkter av hög kvalitet, utmärkta och säkra produkter.

Tänk på att ditt kosmetikaföretags tillverkningssystem kommer att inspekteras och granskas på följande områden i enlighet med ISO 22716-guiden:

? Personal eller anställda
? Entreprenad/underentreprenad
? Materialhantering
? Anläggningar, byggnader, lokaler
? Laboratoriekvalitetskontroller
? Produktions- och processkontroller
? Förpackning och märkning
? Lagring
? Distribution
? Dokumentation
? Klagomål och återkallelser
? Internrevisioner

Fördelar med ISO 22716-certifiering för kosmetiska företag

- Enkel implementering och integrering med andra certifieringsstandarder
Kosmetiska företag, oavsett komplexitet och storlek, kan införa ISO 22716. ISO 22716-certifieringen kan dessutom integreras väl med BRC Consumer Products och ISO 9001.

- Kontrollera kvalitet, god tillverkning, faror och risker.

ISO 22716-certifiering hjälper företag att uppnå principerna för god tillverkningspraxis. Den hjälper också kosmetikaföretag att kontrollera faror och risker i samband med deras produkter. Detta leder till kontinuerliga förbättringar i hela leveranskedjan.

? Processledning

ISO 22716 är involverad från början till slut av processerna. Den omfattar tillverkare av råvaror, producenter, distributörer, underleverantörer, importörer och exportörer.

? Supply chain management

ISO 22716-certifieringen är erkänd över hela världen och gör det möjligt för kosmetikaföretag att hantera säkerhets- och kvalitetsöverensstämmelse i leveranskedjan för kosmetiska produkter.

? Efterlevnad av lagar och föreskrifter

Visste du att yrkesverksamma inom kosmetikasektorn har skrivit ISO 22716? Denna certifiering stödjer företagens ansträngningar att upprätthålla nuvarande och förväntad framtida överensstämmelse med tillämpliga juridiska, reglerande och lagstadgade krav.

? Riskhantering

ISO 22716-certifieringen är utformad för att hjälpa kosmetikaföretag att fastställa, kontrollera och hantera risker under hela revisionsprocessen.

Kraven i Europeiska unionens goda tillverkningspraxis för kosmetika

Kosmetiska företag, oavsett komplexitet och storlek, kan införa ISO 22716. ISO 22716-certifieringen kan dessutom integreras väl med BRC Consumer Products och ISO 9001.
EU:s krav på god tillverkningssed för kosmetika ingår i EU:s kosmetikaförordning. Förordningen skapade krav för att se till att kunderna och de som är involverade i kosmetikasektorn, oavsett om de är europeiska eller icke-europeiska, är säkra.

Enligt lagkraven måste alla kosmetiska produkter som är i omlopp i Europeiska unionen vara tillverkade i enlighet med ISO 22716 God tillverkningspraxis. Den omfattar viktiga processer som tillverkning, testning, märkning, förpackning, distribution och dokumentation.

Kosmetikaföretag kan bevisa att de uppfyller kraven antingen genom en ISO 22716-certifiering eller en deklaration som visar att produkterna tillverkas i enlighet med ISO 22716.

ISO 22716 har utarbetat följande specifika krav och principer:

? Personal

Enligt ISO 22716 ska personalen ha lämplig utbildning för att kunna tillverka, kontrollera och lagra produkter som uppfyller kvalitetsstandarderna.

Den omfattar vissa egenskaper och parametrar, bland annat organisationsschema, antal anställda, ledningens och personalens nyckelansvar, utbildning och workshop, personalens, besökarnas och den outbildade personalens personliga hygien och hälsa.

? Utrustning

Utrustningen ska vara relevant och användbar för det avsedda ändamålet. All utrustning måste rengöras, saneras och underhållas. ISO 22716 kräver att ett kosmetikaföretags utrustning ska vara utformad, installerad, kalibrerad och ha lämpliga reservsystem.

Dessutom bör endast behörig personal få använda och få tillgång till utrustningen.

? Råvaror och förpackningar

ISO 22716 kräver att inköpt material, både råmaterial och förpackningsmaterial, ska uppfylla definierade acceptanskriterier som är viktiga för slutproduktens kvalitet. Den omfattar fysiska, mikrobiologiska och kemiska aspekter. På samma sätt måste kvaliteten på det vatten som används i produktionen kontrolleras.

Korrekta kriterier och åtgärder måste fastställas för inköp, mottagande, status, frisläppande, lagring och omvärdering av råvaror. Kosmetikaföretagen bör också tillhandahålla lättillgänglig produktinformation.

? Lokaler och platser

Lokalerna bör vara utformade, konstruerade, belägna och använda så att de skyddar produkten och är effektiva när det gäller rengöring, sanitet och underhåll. Detta syftar till att minimera risken för att råvaror, förpackningsenheter och produkter blandas ihop.

? Produktion

ISO 22716 ålägger kosmetikaföretag att vidta åtgärder i varje skede av tillverkningsprocessen och förpackningen för att tillverka en slutprodukt som uppfyller de identifierade egenskaperna.

Kosmetikaföretag bör kunna säkerställa att relevanta dokument finns tillgängliga, utföra kontroller vid uppstart, tilldela batchnummer och fylla på lager med råvaror. De måste identifiera processinterna operationer, processkontroller och produktlagring under tillverknings- och förpackningsstadierna.

? Underleverantörer

Underentreprenad innebär att man skaffar en produkt eller tjänst som uppfyller kraven från den definierade uppdragsgivaren. Ett skriftligt avtal om överenskommelsen måste fastställas, bekräftas och kontrolleras av entreprenören och underentreprenören.

? Färdiga produkter

ISO 22716 tvingar kosmetikaföretag att se till att slutprodukterna uppfyller de fastställda acceptanskriterierna innan produkterna distribueras på marknaden. På samma sätt måste de färdiga produkterna kontrolleras i enlighet med de fastställda testmetoderna.

Företagen bör hantera lagring, leverans, återkallelser och returer på ett sätt som upprätthåller slutprodukternas kvalitet.

? Kvalitetskontrolllaboratorium

Laboratoriet för kvalitetskontroll bör tillämpa de principer som fastställs i ISO 22716 för personal, utrustning, lokaler, underleverantörer och dokumentation.

Laboratoriet för kvalitetskontroll måste utföra provtagning, testning och analys för att säkerställa relevanta och nödvändiga kontroller. Detta ger en garanti för att material kan delas ut för användning och att färdiga produkter kan släppas ut för distribution endast om deras kvalitet uppfyller de fastställda acceptanskriterierna.

? Avvikelser

Avvikelser måste fastställas genom att samla in tillräckliga uppgifter och vidta korrigerande åtgärder. En annan sak som kosmetikaföretag bör komma ihåg är att identifiera behandlingen av produkter som avviker från specifikationen.

? Avfallshantering

ISO 22716 kräver att kosmetikaföretag ska ta hand om avfallet på ett sanitärt, ordnat och snabbt sätt.

? Genomföra och kontrollera förändringar

Auktoriserad personal bör godkänna och genomföra ändringar som kan påverka slutproduktens kvalitet på grundval av adekvata uppgifter.

? Hantering av klagomål och återkallelser

Enligt ISO 22716 ska alla klagomål som rör produkterna hanteras, utredas, granskas och följas upp. Lämpliga åtgärder ska vidtas om det sker en återkallelse, och korrigerande åtgärder ska följa.

Samtidigt bör båda parter enas om ett system för hantering av klagomål vid entreprenadverksamhet.

? Utföra en internrevision

Kosmetikaföretag förväntas övervaka genomförandet och statusen för ISO 22716 God tillverkningspraxis. Korrigerande åtgärder bör rekommenderas och planeras vid behov.

? Korrekt och fullständig dokumentation

Enligt ISO 22716 är dokumentation en viktig del av god tillverkningspraxis. Syftet med dokumentationen är att definiera GMP-verksamheten, säkra bevis på processer och förhindra förvirring och informationsförlust.

Kosmetiska företag bör skapa sina egna system för att upprätta, utforma, installera och underhålla dokumentation, vilket fortfarande måste bero på typ av produkter och organisationsstruktur.

ISO 22716 2007 Version Komplett kit

– Pris: 389 $

Överensstämmer med 2007 års version av ISO 22716-standarden, den senaste versionen

Dokumentationen ingår:: 80 dokument för genomförandet av ISO 22716 2007-versionen.

MS Office 2007, MS Office 2010, MS Office 2013

Språk i dokumentationen Engelska, finns även på franska

Dokumenten är helt redigerbara – skriv bara in all information som är specifik för ditt företag.

– Acceptabelt för ISO 22716-certifieringsrevisionen? Ja, alla dokument som krävs enligt ISO 22716 ingår,

Omedelbar leverans -Det fullständiga paketet kan laddas ner direkt efter köpet.
Skapad för ditt företag – Modellerna är optimerade för att perfekt passa både små och medelstora företag.

90 dagars pengar

Tillbaka Garanti

1571645526-17020501-245x245-90-Day-Guarantee

Om du av någon anledning under de första 90 dagarna av ditt köp inte är nöjd av någon anledning, kontakta support@qse-academy.com så kommer vårt supportteam att ge dig en omedelbar och fullständig återbetalning.

powred by stripe

Det kompletta paketet för ISO 22716 2007

version

Det kompletta paketet

för att genomföra ISO 22716 : 2007-versionen

Begränsat erbjudande: 50 % OFF

Pris :  389 $

i stället för 766 $

Vad våra kunder tycker:

"Att skaffa ISO 22716 GMP-mallar för SOP:er och blankettlistor från QSE Academy har varit ett av de bästa besluten vi har fattat.
Därför kunde vi slutföra alla uppgifter inom den förväntade tidsramen. QSE Academy såg till att deras konsulter alltid var behjälpliga med allt från att utveckla en kvalitetshandbok till att uppdatera dokumentkontrollen."

Jimmy Downs
Kvalitetsansvarig?
"Vårt företag ville skapa en kvalitetshandbok enligt ISO 22716, men vi hade en snäv budget. Lyckligtvis erbjöd QSE Academy hälften av det belopp som andra företag förväntade sig att vi skulle betala. Vi undvek inte bara stora utgifter utan sparade också tid och arbete för att uppfylla standarden."
Luke Mcdonald
Kvalitetsansvarig
"Vårt företag ville skapa en kvalitetshandbok enligt ISO 22716, men vi hade en snäv budget. Lyckligtvis erbjöd QSE Academy hälften av det belopp som andra företag förväntade sig att vi skulle betala. Vi undvek inte bara stora utgifter utan sparade också tid och arbete för att uppfylla standarden."
Casen Reeves
Kvalitetsansvarig

Ofta ställda frågor

Du kommer att skickas till nedladdningssidan omedelbart efter att du har gjort ditt köp, och en länk för att hämta filen skickas också till ditt e-postmeddelande. Filerna kommer i en .zip-fil som du måste extrahera. Om du har några problem med nedladdningen kan du kontakta oss på support@qse-academy.com så hjälper vi dig gärna.

Det finns flera betalningsalternativ. Du kan välja att betala med kreditkort, betalkort eller PayPal. Vi erbjuder också en bekväm layaway-plan för dem som vill betala sitt köp över tid. Om du har några frågor om våra betalningsalternativ är du välkommen att kontakta oss.

Vi har en 30-dagars pengarna-tillbaka-garanti. Om du inte är nöjd med tjänsten kan du säga upp den inom 30 dagar och få full återbetalning.

Om du av någon anledning inte är nöjd med vår tjänst kan du säga upp den inom de första 30 dagarna och få full återbetalning. Inga frågor ställs.

Ja, det är möjligt att uppgradera till en högre plan efter att ha köpt ett paket. Vårt supportteam hjälper dig gärna att uppgradera din plan. Om du har några frågor kan du kontakta oss på chatten eller skicka ett e-postmeddelande till support@qse-academy.com.

Följande är de olika tillgängliga språken: Franska, tyska, portugisiska, svenska, japanska och kinesiska. Om du har några frågor kan du kontakta oss via chatten eller skicka ett e-postmeddelande till support@qse-academy.com.

Vår tjänst har en kundportal online som gör det möjligt för dig att interagera enskilt med din kundansvarige, inklusive chatt, e-post eller telefonsamtal, där du kan begära arbete, boka möten, godkänna dokument och mycket mer.

Du kan hantera din ISO-certifiering med vårt projektledningsverktyg, tilldela uppgifter och begära möten.

I din ISO-certifieringsportal kan du :

  • Samarbeta och kommunicera med våra experter och med ditt team
  • Planera ditt projekt och schemalägg uppgifter, Begär arbete...
  • Uppdatera uppgifterna efter behov, och håll koll på arbetets framsteg.
ISO 9001 komplett paket

Pris :  389 $

ISO 17025 komplett paket
ISO-17025-2017-versi

Pris :  489 $

ISO 22000 komplett paket
iso220002018

Pris :  389 $

41789624-0-ISO-22716---GMP-Comp

Få en GRATIS förhandsgranskning av ISO 22716-paketet

Innehåller en förhandsvisning av ISO 22716 2017-versionspaketet.

Nedladdningen bör börja inom några sekunder. Om den automatiska nedladdningen inte startar, kontrollera att din webbläsare inte blockerar nedladdningar, eller kontakta oss via chatten, vårt supportteam är tillgängligt för att hjälpa dig.

QSE-akademin