Hur genomför man en internrevision enligt ISO 9001?

VANLIGA FRÅGOR OM ISO 9001
ISO 9001 / VANLIGA FRÅGOR OM ISO 9001

Hur genomför man en internrevision enligt ISO 9001?

Dela på sociala medier

En internrevision enligt ISO 9001 genomförs genom att granska kvalitetsledningssystemet i förhållande till kraven i standarden. Syftet med revisionen är att identifiera och korrigera eventuella brister i systemet. Revisorn måste känna till standarden och kunna utvärdera systemet mot kraven. Revisionen bör genomföras på ett systematiskt och objektivt sätt. Revisorn bör dokumentera resultaten av revisionen och ge rekommendationer om korrigerande åtgärder. Korrigerande åtgärder bör vidtas för att åtgärda eventuella brister som identifierats under revisionen. Revisionen bör genomföras regelbundet för att säkerställa att systemet är effektivt och överensstämmer med standarden.

Du kan genomföra en intern revision enligt ISO 9001 genom att följa dessa steg:

1. Planera revisionen. Detta innefattar att bestämma vem som ska genomföra revisionen, vad som ska granskas och när revisionen ska äga rum.

2. Genomför revisionen. Detta innebär att man faktiskt genomför själva revisionen, vilket kan omfatta intervjuer, dokumentgranskning och observationer.

3. Rapportera resultaten. När revisionen är klar måste du sammanställa en rapport med dina resultat och rekommendationer.

4. Uppföljning. Efter att rapporten har utfärdats är det viktigt att följa upp eventuella korrigerande åtgärder som är nödvändiga för att åtgärda de problem som identifierades under revisionen.

Nu när du vet hur man genomför en internrevision enligt ISO 9001 är det viktigt att du förstår hur du kan få ut det mesta av processen. Här är några tips som hjälper dig att lyckas under nästa ISO-revision:

1. Se till att alla är med på tåget. Revisorn är bara lika effektiv som teamet de arbetar med, så se till att alla är med på revisionen och vet vad som förväntas av dem.

2. Var beredd. Se till att du har all dokumentation och alla resurser du behöver i förväg och att alla som ska intervjuas vet vad de ska säga.

3. Håll dig organiserad. Håll koll på alla dina resultat och följ upp korrigerande åtgärder när de genomförs. På så sätt kan du se till att allt åtgärdas på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.

4. Var objektiv. Kom ihåg att målet med revisionen är att identifiera områden som kan förbättras, inte att peka finger åt någon eller ge skulden. Håll ett öppet sinne och fokusera på att göra din organisation bättre.

5. Kommunicera på ett effektivt sätt. Revisionsprocessen kan vara stressig, så se till att du kommunicerar effektivt med alla inblandade. Detta inkluderar revisorerna, de granskade och ledningen.

Genom att följa dessa tips kan du se till att din nästa interna ISO 9001-revision blir en succé!


Dela på sociala medier

Lämna dina tankar här

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hur man implementerar ISO 9001 Den definitiva guiden

Den definitiva guiden om

Hur man implementerar ISO 9001 2015

Dina uppgifter kommer aldrig att delas med någon tredje part.