Vad är skillnaden mellan ISO 9001 och ISO/TS 16949?

Vad är skillnaden mellan ISO 22000 och ISO 9001?
ISO 9001

Vad är skillnaden mellan ISO 9001 och ISO/TS 16949?

Vad är skillnaden mellan ISO 9001 och ISO/TS 16949? ISO 9001 är en kvalitetsledningssystemstandard, medan ISO/TS 16949 är en fordonsindustrispecifik kvalitetsledningssystemstandard. Båda är viktiga standarder som hjälper till att säkerställa kvalitet i tillverkningen.

ISO 9001 är en internationell standard som specificerar kraven för kvalitetsledningssystem (QMS). Organisationer använder ISO 9001-standarden för att visa sitt engagemang för kvalitet och för att förbättra sin verksamhet.

ISO/TS 16949 är en teknisk specifikation som bygger på ISO 9001 och lägger till ytterligare krav som är specifika för fordonsindustrin. Denna specifikation används av leverantörer av fordonskomponenter och -system över hela världen.

Vad är skillnaden mellan ISO 9001 och ISO/TS 16949?

Det finns flera viktiga skillnader mellan ISO 9001 och ISO/TS 16949:

-ISO 9001 är en allmän standard för kvalitetsledningssystem, medan ISO/TS 16949 är specifik för bilindustrin.

-ISO 9001 innehåller allmänna krav som gäller för alla organisationer, oavsett storlek eller typ. ISO/TS 16949 innehåller ytterligare specifika krav för underleverantörer till bilindustrin.

-ISO/TS 16949 bygger på ISO 9001, men innehåller även krav från andra bilspecifika standarder, t.ex. QS 9000 och VDA 6.1.

Organisationer som är certifierade enligt ISO 9001 kan använda sin certifiering för att visa sitt engagemang för kvalitet och ständiga förbättringar. Organisationer som är certifierade enligt ISO/TS 16949 har ytterligare krav som är specifika för underleverantörer till bilindustrin.

-Organisationer som är certifierade enligt både ISO 9001 och ISO/TS 16949 kan använda sin certifiering för att visa sitt engagemang för kvalitet och ständiga förbättringar inom fordonsindustrin.

-Organisationer som är certifierade enligt ISO 9001 kan ha lättare att uppfylla kraven i ISO/TS 16949, eftersom många av kraven är baserade på ISO 9001.

-Organisationer som inte är certifierade enligt ISO 9001 kan dock fortfarande sträva efter att bli certifierade enligt ISO/TS 16949. I detta fall måste organisationen införa ett kvalitetsledningssystem som uppfyller alla krav i båda standarderna.

Den viktigaste skillnaden mellan ISO 9001 och ISO/TS 16949 är att 9001 är en allmän standard för kvalitetsledningssystem, medan ISO/TS 16949 är specifik för fordonsindustrin. ISO 9001 innehåller allmänna krav som gäller för alla organisationer, oavsett storlek eller typ. ISO/TS 16949 innehåller ytterligare specifika krav för underleverantörer till bilindustrin.

Dela på sociala medier

Leave your thought here

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

fyra × två =

Hur man implementerar ISO 9001 Den definitiva guiden

Den definitiva guiden om

Hur man implementerar ISO 9001 2015

Dina uppgifter kommer aldrig att delas med någon tredje part.