What is quality assurance?

Vad är kvalitetssäkring?
Kvalitetssäkring

Vad är kvalitetssäkring?

Vad är kvalitetssäkring?

Kvalitetssäkring avser effektiv övervakning och revision av verksamheten för att förbättra resultaten och se till att förfarandena och företagets riktlinjer följs. Företag vill ha kvalitetssäkringsåtgärder för att skydda sig mot produktfel, produktåterkallelser och kundklagomål.

Dess avdelningar är fortfarande relativt nya jämfört med andra företagsavdelningar som redovisning eller personalresurser. Avdelningar för kvalitetssäkring hjälper dock företagen att upprätthålla produkter av högre kvalitet som tilltalar en bredare konsumentbas. Kvalitetssäkring hjälper också företag att undvika ökade kostnader på grund av produktfel eller produktåterkallelser. Dessutom kan en avdelning för kvalitetssäkring hjälpa ett företag att öka sin trovärdighet hos både nuvarande och potentiella kunder.

Kvalitetssäkring är en viktig del av kvalitetsstyrningsrörelsen. in business. Quality management is a broad term that refers to the organization?s efforts to improve performance and ensure compliance with procedures and corporate policies. Quality management encompasses employee training, customer service, product development, and sales efforts among other things. Many organizations have placed quality assurance departments at the top level of their businesses as a way of monitoring all quality-related activities throughout the organization.

Dess avdelningar består av personer som har till uppgift att övervaka produktkvaliteten. Detta omfattar produktens utseende, hållbarhet, säkerhetsstandarder, systemfunktionalitet och andra faktorer som rör kvalitet. Dessa avdelningar leds i allmänhet av en kvalitetschef som ser till att avdelningen fungerar som den ska. Kvalitetschefen rapporterar vanligtvis till företagets verkställande nivå. Dessa avdelningar behöver också revisorer, programvaruutvecklare, ingenjörer och andra professionella anställda för att kunna utföra sina uppgifter på ett effektivt sätt.

Avdelningar för kvalitetssäkring har många ansvarsområden inom en organisation. Ett viktigt ansvarsområde är att identifiera problem i konstruktions- eller tillverkningsprocessen som kan leda till produktåterkallelser eller kundklagomål. För att göra detta krävs att man samlar in data från olika delar av organisationen och analyserar dem för att identifiera potentiella problem. Därefter kan lämpliga förfaranden utvecklas för att eliminera eventuella problem som har att göra med dålig produktkvalitet. Några andra ansvarsområden för kvalitetssäkringsavdelningar är bland annat följande:

Den här avdelningen finns oftast inom tillverkningsindustrin där kvalitetskontrollfrågor tenderar att vara vanligare. Dessa branscher omfattar t.ex. flygplanstillverkning, bilar, läkemedel och konsumentprodukter. Det övergripande målet för en avdelning för kvalitetssäkring är att identifiera potentiella problem i hela organisationen så att de kan åtgärdas innan de blir större problem. Några av de viktigaste uppgifterna som utförs av dessa avdelningar är interna revisioner och produkttester.

Internal audits involve thorough examinations of an organization?s performance including product development and sales efforts borne out by employee training efforts or potential areas for improvement in the quality management system. Internal audits also include inspections of manufacturing facilities, processes, and systems.

Vad är kvalitetssäkring?

Produkttestning är en viktig metod för att säkerställa att produkten är säker, eftersom den innebär att produktionsprocessen granskas från början till slut. Detta innebär vanligtvis att man övervakar råvaror när de tas emot vid fabriken och sedan följer dem genom monteringslinjen tills de levereras till kunderna. Produktprovning sker vanligtvis efter att produktionen har avslutats som ett sätt att säkerställa att prestandastandarderna har uppfyllts. Eftersom många produkter innehåller mekaniska eller elektroniska komponenter är testning en särskilt viktig aspekt av kvalitetssäkringsarbetet.

Interna revisioner och produkttester hjälper denna avdelning att identifiera potentiella problem som kan uppstå under tillverkningsprocessen eller vid andra tidpunkter under affärscykeln.

Dela på sociala medier

Lämna dina tankar här

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *