Hur ofta revideras ISO-standarder?

VANLIGA FRÅGOR OM ISO 9001
ISO 9001 / VANLIGA FRÅGOR OM ISO 9001

hur ofta revideras iso-standarder?

Dela på sociala medier

De flesta ISO-standarder ses över vart femte år. Översynsprocessen kan dock variera beroende på vilken standard det rör sig om. ISO 9001 granskas till exempel vart sjunde år, medan ISO 14001 granskas vart femte år. Översynsprocesserna initieras vanligtvis av de tekniska kommittéer inom ISO som ansvarar för standarderna.

Iso-standarderna ses över vart femte år för att säkerställa att de är aktuella och relevanta. Denna process kallas iso-granskningscykeln. under denna cykel granskar iso-kommittéerna standarderna och gör eventuella nödvändiga ändringar eller uppdateringar. om en standard ska revideras skapas ett nytt utkast och skickas ut för kommentarer. när utkastet är färdigt publiceras det som en ny iso-standard.

Iso-standarderna ses över vart femte år för att säkerställa att de är aktuella och relevanta. Denna process kallas iso-granskningscykeln. under denna cykel granskar iso-kommittéerna standarderna och gör eventuella nödvändiga ändringar eller uppdateringar. om en standard ska revideras skapas ett nytt utkast och skickas ut för kommentarer. när utkastet är färdigt publiceras det som en ny iso-standard.

Denna granskningscykel bidrar till att hålla iso-standarderna aktuella och säkerställer att de fortsätter att uppfylla behoven hos företag och andra organisationer runt om i världen. Genom att hålla sig uppdaterade hjälper iso-standarderna företag att spara tid och pengar, samtidigt som de garanterar kvalitet och säkerhet.

ISO-standarderna ses över vart femte år för att se till att de fortfarande är aktuella och relevanta. Denna process kallas iso-granskningscykeln. Kommittéer bestående av personer från hela världen granskar standarderna och beslutar om det behövs några ändringar. Om en standard behöver revideras skapas ett nytt utkast och människor kan kommentera det. När det är färdigställt blir det en ny iso-standard.

Denna granskningsprocess bidrar till att hålla iso-standarderna aktuella och användbara för företag över hela världen. Genom att hålla dem uppdaterade sparar företagen tid och pengar samtidigt som de ser till att produkterna är av god kvalitet och säkra att använda.


Dela på sociala medier

Lämna dina tankar här

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hur man implementerar ISO 9001 Den definitiva guiden

Den definitiva guiden om

Hur man implementerar ISO 9001 2015

Dina uppgifter kommer aldrig att delas med någon tredje part.