Hur ofta sker en ISO 9001-revision?

VANLIGA FRÅGOR OM ISO 9001
ISO 9001 / VANLIGA FRÅGOR OM ISO 9001

Hur ofta sker en ISO 9001-revision?

Dela på sociala medier

Hur ofta revisioner enligt ISO 9001 genomförs beror på certifieringsorganet och på hur organisationen uppfyller standarden. Vanligtvis genomförs revisioner varje år eller vartannat år. Revisioner kan dock utföras mer eller mindre ofta beroende på organisationens behov.

Det finns ingen fastställd tidsram för när en ISO 9001-revision måste genomföras. Det rekommenderas dock vanligtvis att revisioner genomförs minst en gång per år. Detta bidrar till att säkerställa att ditt kvalitetsledningssystem är uppdaterat och fungerar korrekt. Om du har några problem med ditt system eller om du gör några större förändringar i din verksamhet kan du överväga att genomföra en revision oftare.

ISO 9001-revisionen utförs av en certifierad revisor. Revisorn granskar dokumentationen om ert kvalitetsledningssystem, intervjuar de anställda och observerar er verksamhet. De utfärdar sedan en rapport med detaljerade resultat som ni kan använda för att göra nödvändiga förbättringar av ert system.

Vad är en ISO 9001-revision?

ISO 9001-revisionen är en viktig del av upprätthållandet av ett kvalitetsledningssystem. Den bidrar till att säkerställa att systemet är uppdaterat och fungerar korrekt. Om du har några problem med ditt system, eller om du gör några större förändringar i din verksamhet, kan du överväga att genomföra en revision oftare.

ISO 9001-revisionen utförs av en certifierad revisor. Revisorn granskar dokumentationen om ert kvalitetsledningssystem, intervjuar de anställda och observerar er verksamhet. De utfärdar sedan en rapport med detaljerade resultat som ni kan använda för att göra nödvändiga förbättringar av ert system.

En ISO 9001-revision är en viktig del av upprätthållandet av ett kvalitetsledningssystem. Den bidrar till att säkerställa att systemet är uppdaterat och fungerar korrekt. Om du har några problem med ditt system, eller om du gör några större förändringar i din verksamhet, kan du överväga att genomföra en revision oftare. ISO 9001-revisionen utförs av en certifierad revisor som granskar dokumentationen om ert kvalitetsledningssystem, samt genomför intervjuer med anställda och observerar er verksamhet. De kommer sedan att utfärda en rapport med detaljerade uppgifter om sina resultat, som du kan använda för att göra nödvändiga förbättringar av ditt system.


Dela på sociala medier

Lämna dina tankar här

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hur man implementerar ISO 9001 Den definitiva guiden

Den definitiva guiden om

Hur man implementerar ISO 9001 2015

Dina uppgifter kommer aldrig att delas med någon tredje part.