Vad är skillnaden mellan ISO 9001 och ISO 22000?

Vad är skillnaden mellan ISO 22000 och ISO 9001?
Livsmedelssäkerhet / ISO 9001

Vad är skillnaden mellan ISO 9001 och ISO 22000?

ISO 9001 och ISO 22000 är två olika standarder. ISO 9001 är en standard för kvalitetsledningssystem som kan användas av alla organisationer, oavsett storlek eller bransch. ISO 22000 är en standard för ledningssystem för livsmedelssäkerhet som kan användas av organisationer inom livsmedels- och dryckesindustrin. De två standarderna har vissa likheter, men också några viktiga skillnader. ISO 9001 innehåller till exempel krav som rör kvalitetsledning, medan ISO 22000 innehåller krav som rör livsmedelssäkerhet. Dessutom har de två standarderna olika räckvidd och tillämpningar. ISO 9001 används för att bedöma en organisations kvalitetsledningssystem, medan ISO 22000 används för att bedöma en organisations ledningssystem för livsmedelssäkerhet.

ISO 9001 är en internationell standard som fastställer kraven på ett kvalitetsledningssystem (QMS). Den hjälper organisationer att förbättra sina resultat och tillhandahålla en bättre produkt eller tjänst till sina kunder.

ISO 22000 är en internationell standard för ledningssystem för livsmedelssäkerhet (FSMS). Den ger organisationer en ram för att kontrollera risker för livsmedelssäkerhet och se till att livsmedel är säkra för konsumtion.

Det finns flera viktiga skillnader mellan ISO 9001 och ISO 22000:

– ISO 9001 gäller alla typer av organisationer, medan ISO 22000 specifikt fokuserar på livsmedelsindustrin.

– ISO 9001 täcker kvalitetsstyrning, medan ISO 22000 täcker hantering av livsmedelssäkerhet.

– De två standarderna har olika krav på dokumentation och journalföring.

– ISO 9001 innehåller krav på ständiga förbättringar, medan ISO 22000 inte gör det.

På det hela taget är båda standarderna viktiga inom sina respektive områden och kan hjälpa organisationer att förbättra sina resultat. Det är dock viktigt att notera de viktigaste skillnaderna mellan dem för att säkerställa att rätt standard används för organisationens specifika behov.

Även om båda standarderna är viktiga är det viktigt att se till att rätt standard används för en organisations specifika behov. ISO 9001 är tillämplig på alla typer av organisationer, medan ISO 22000 är specifikt inriktad på livsmedelsindustrin. Dessutom omfattar ISO 9001 kvalitetshantering medan ISO 22000 omfattar hantering av livsmedelssäkerhet. Kraven på dokumentation och registerhållning skiljer sig åt mellan de två standarderna, och ISO 22000 inkluderar god tillverkningspraxis som en del av sina krav. När man väljer mellan de två standarderna bör man se till att beakta organisationens behov för att kunna välja det lämpligaste alternativet.

Dela på sociala medier

Lämna dina tankar här

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

15 + 10 =

Hur man implementerar ISO 9001 Den definitiva guiden

Den definitiva guiden om

Hur man implementerar ISO 9001 2015

Dina uppgifter kommer aldrig att delas med någon tredje part.

Få vår kostnadsfria e-bok

ISO 22000 2018 ny revidering

Dina uppgifter kommer aldrig att delas med någon tredje part.