EU:s kosmetikaförordning om djurförsök enligt förordning (EG) nr 1223/2009

EU:s kosmetikaförordning om djurförsök Enligt EU-förordning 1223/2009
Kosmetikaindustrin

EU:s kosmetikaförordning om djurförsök Enligt förordningen EU 1223/2009

I den här artikeln förklaras hur du följer EU:s kosmetikaförordning om djurförsök enligt förordning 1223/2009.

Förordning 1223/2009 är den lagstiftning som gäller för kosmetiska produkter i EU. Detta gäller även Efta-länderna.. I den här artikeln förklaras hur du kan följa EU:s kosmetikaförordning om djurförsök

EU har förbjudit djurförsök för kosmetiska produkter sedan den 11 mars 2013..

Samtidigt har det sjunde tillägget till kosmetikadirektivet utvecklade ett regelverk för ram för att fasa ut djurförsök.

Förbudet gäller alla kosmetiska produkter som släpps ut på EU-marknaden. Det omfattar även produkter som tillverkas i EU och produkter som importeras från tredjeländer.

Tidslinje för utfasning av djurförsök

11 september 2004Förbud mot att testa färdiga produkter på djur.

11 mars 2009 - Förbud mot att testa ingredienser eller kombinationer av ingredienser på djur.

11 mars 2009 - Förbud mot saluföring av kosmetiska produkter och deras ingredienser som har testats på djur. Detta gjordes för att uppfylla kraven i EU:s kosmetikaförordning. Direktiv.

Detta gäller även oavsett om det finns alternativa metoder eller inte. Tillämpas på alla, utom de mest komplexa effekter på människors hälsa som ska testas för att visa kosmetiska produkters säkerhet. Tidsfristen förlängdes till den 11 mars 2013.

  • Systemisk toxicitet vid upprepad dosering.
  • reproduktionstoxicitet
  • sensibilisering av huden
  • toxikokinetik
  • Cancerogenicitet

Överensstämmelse med EU:s kosmetikaförordning om djurförsök Produkter

Säkerhetsbedömningen av kosmetiska produkter kan fortfarande baseras på data från djurförsök innan förbudet mot saluföring träder i kraft (11 mars 2009/11 mars 2013).

Observera att produktinformationsfilen måste innehålla alla uppgifter om djurförsök.

  • Eventuella djurförsök som utförts av tillverkaren, leverantören eller agenten.
  • Alla djurförsök i samband med utveckling eller säkerhetsbedömning av produkten eller dess beståndsdelar.
  • Eventuella djurförsök görs för att uppfylla kraven i tredjeländers lagstiftning.

I kosmetikaförordningen används frasen "för att uppfylla kraven i denna förordning" för att begränsa tillämpningsområdet för 2013 års förbud mot saluföring.

Djurförsök som syftar till att uppfylla icke-kosmetikrelaterade rättsliga ramar bör därför inte anses ha utförts "för att uppfylla kraven i denna förordning".

Följaktligen bör den inte utlösa förbudet mot utsläppande på marknaden och bör den inte användas vid bedömningen av kosmetiska säkerhetsåtgärder.      

Förtroendet för sådana uppgifter är beroende av att de uppfyller kraven på datakvalitet. Det beror också på om de är relevanta för den kosmetiska säkerhetsbedömningen.

Tester utförs på ingredienser som uttryckligen har utvecklats för kosmetiska ändamål och som uteslutande används i kosmetiska produkter.

I detta fall skulle det antas att den genomförs. "för att uppfylla kraven i denna förordning"..

Det finns också uppgifter om djurförsök för att uppfylla kraven på kosmetika i tredjeländer. EU förlitar sig inte på dessa uppgifter vid säkerhetsbedömningen av kosmetika.

Att följa EU-förordningen 1223/2009 är en viktig aspekt för att lyckas sälja dina kosmetiska produkter på EU-marknaden.

Kontakta QSE Academy för mer information om hur du följer bestämmelserna. Du kan också läsa våra blogginlägg för fler tips, förklaringar och uppgifter.

QSE Academy har utvecklat verktygslådor och paket för att hjälpa ditt kosmetikaföretag att påbörja denna process och uppfylla ISO 22716-standarden.

Dela på sociala medier

Leave your thought here

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

tio + 9 =

ISO 22716 2017

Få vår e-bok gratis

Krav i ISO 22716

Dina uppgifter kommer aldrig att delas med någon tredje part.