Krav på märkning av kosmetika enligt EU-förordning 1223/2009

Krav på märkning av kosmetika enligt EU-förordning 1223 2009
Kosmetikaindustrin

Krav på märkning av kosmetika enligt EU-förordning 1223/2009

Förordning 1223/2009 täcker kraven på märkning av kosmetika i EU. För att hjälpa ditt företag att följa förordningen förklarar vi i den här artikeln vilka viktiga uppgifter du måste ange i märkningen av kosmetiska produkter.

Märkning är en viktig aspekt av försäljningen av kosmetiska produkter. Därför har EU utarbetat särskilda krav för märkning av kosmetiska produkter som släpps ut på EU-marknaden.

Två typer av förpackningar

 • Container - Kommer i direkt kontakt med produkten.
 • Yttre förpackning - Utformad för att innehålla en eller flera behållare.

Krav på märkning av kosmetika

Både behållaren och den yttre förpackningen måste innehålla all information. Bokstäverna ska vara läsbara, outplånliga och synliga.

Följande uppgifter ska anges på etiketterna:

 • Den ansvariga personens namn och adress
 • Produktens ursprungsland för kosmetiska produkter som importeras till EU
 • Markera den adress där produktinformationsfilen är lätt tillgänglig.
 • Nominell kvantitet eller nominellt innehåll

Detta gäller för angivande av vikt och volym.

           Sätt endast upp "℮" på etiketten om kraven i direktiv 76/211/EEG är uppfyllda.

Undantag gäller för förpackningar som innehåller mindre än 5 g eller 5 ml. Detsamma gäller för gratisprover och förpackningar med enstaka användning.

I vissa fall kan du ersätta detta genom att identifiera antalet artiklar i förpackningen.

 • Utgångsdatum

Detta inkluderar datumet för symbolen för minsta hållbarhet.. Den visar utgångsdatumet eller "bäst före slutet av".

Om det är nödvändigt, ange de villkor som måste uppfyllas för att säkerställa den angivna hållbarheten.

Utgångsdatum är inte obligatoriskt för kosmetiska produkter med en hållbarhet på minst 30 månader.

Tiden efter öppnandet (PAO) gäller kosmetiska produkter med ett utgångsdatum på mer än 30 månader.

IDen innehåller PAO-symbolen och det antal månader eller år som produkten fortfarande kan användas utan risk efter att den öppnats.

PAO är dock inte relevant för produkter för engångsbruk eller produkter med låg mikrobiologisk risk.

 • Särskilda försiktighetsåtgärder vid användning

Märkningen ska ange särskilda försiktighetsåtgärder som ska iakttas vid användning av kosmetiska produkter. Det gäller bland annat de försiktighetsåtgärder som anges i bilagorna III-VI.

           Beakta de försiktighetsåtgärder som nämns i säkerhetsbedömningen.

Slutligen omfattar detta särskild försiktighetsinformation om kosmetiska produkter för yrkesmässig användning. Exempel: "Undvik kontakt med ögonen".

 • Partiets nummer

Här anges referensen för identifiering av den kosmetiska produkten. Om produkten är för liten kan det hända att batchnumret endast finns på den yttre förpackningen.

 • Den kosmetiska produktens funktion

Nämn det om det inte framgår tydligt av produktens presentation.

 • Förteckning över ingredienser

Använd rubriken "ingredienser för listan. Företagen kan ange förteckningen enbart på den yttre förpackningen.

Skriv ingredienser i fallande ordning efter koncentration och enligt deras INCI-beteckning.

Ange ingredienser med en koncentration på mindre än 1% i valfri ordning efter ingredienser med en koncentration på mer än 1%.

Däremot kan du ange färgämnen i valfri ordning efter de andra kosmetiska ingredienserna. Se dock till att använda CI-nomenklaturen (Colour Index).

Samtidigt måste du ange nanomaterial, vilket ska följas av termen [nano].

När det gäller parfymer och aromatiska kompositioner ska de benämnas som "parfym" eller "arom".".

Vissa undantag: Vad händer om det är omöjligt att ange information på etiketten?

Det finns praktiska skäl till varför man inte kan ange särskilda försiktighetsåtgärder för användning och en ingrediensförteckning på etiketten.

Om så är fallet, ange informationen på ett bifogat eller bifogat kort, en etikett, en broschyr, en etikett eller en tejp. Om det är omöjligt, placera informationen i omedelbar närhet av behållaren.

Sätt på symbolen för öppen bok på behållaren och/eller på ytterförpackningen.

Språkkrav

EU består av flera länder med olika språk. Därför måste du översätta informationen på etiketterna.

 • Nominellt innehåll
 • Utgångsdatum (om formuleringen "bäst före utgången av" används).
 • Särskilda försiktighetsåtgärder vid användning
 • Den kosmetiska produktens funktion

Se till att dessa uppgifter översätts till de officiella språken i de länder där produkten ska säljas. Vissa länder kräver till och med mer än ett språk på etiketten.

Produktanspråk

Tillverkarna anger olika påståenden för sina kosmetiska produkter på etiketterna. De måste se till att påståendena följer definitionen av kosmetiska produkter i EU. På samma sätt måste tillverkarna validera alla påståenden.

Enligt förordning (EG) nr 1223/2009, artikel 20.1, "I märkningen, tillverkning som finns på marknaden och reklam för kosmetiska produkter. Produkter, text, namn, varumärken, bilder, figurativa eller andra tecken får inte användas för att antyda att dessa produkter har egenskaper eller funktioner som de inte har."

Därför måste du bevisa den effekt som påstås för de påståenden som anges på etiketterna.

Sammanfattning

Att följa märkningskraven i EU-förordning 1223/2009 är en av de viktigaste aspekterna för att lyckas sälja kosmetiska produkter på EU-marknaden.

Om du vill ha mer information om hur du tar dig in på den globala kosmetikmarknaden kan du kontakta QSE Academy för att få hjälp. Du kan också läsa våra bloggar och verktygslådor.

QSE Academy har utvecklat verktygslådor och paket för att hjälpa ditt kosmetikaföretag att påbörja denna process och uppfylla ISO 22716-standarden.

Dela på sociala medier

Comment (1)

 1. Olieis coelho cardozo

  boa noite si pocivel poderia me manda uma informação como funciona um liberação da Anvisa de produtos de cosméticos aqui na Europa.
  att.cardozo

Leave your thought here

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

fjorton − 1 =

ISO 22716 2017

Få vår e-bok gratis

Krav i ISO 22716

Dina uppgifter kommer aldrig att delas med någon tredje part.