Cosmetics Labeling Requirements Under EU Regulation 1223/2009

Krav på märkning av kosmetika enligt EU-förordning 1223 2009
ISO 22716

Krav på märkning av kosmetika enligt EU-förordning 1223/2009

Förordning 1223/2009 täcker kraven på märkning av kosmetika i EU. För att hjälpa ditt företag att följa förordningen förklarar vi i den här artikeln vilka viktiga uppgifter du måste ange i märkningen av kosmetiska produkter.

Märkning är en viktig aspekt av försäljningen av kosmetiska produkter. Därför har EU utarbetat särskilda krav för märkning av kosmetiska produkter som släpps ut på EU-marknaden.

Två typer av förpackningar

 • Container – Comes in direct contact with the product.
 • Yttre förpackning – Designed to contain one or more containers.

Krav på märkning av kosmetika

Både behållaren och den yttre förpackningen måste innehålla all information. Bokstäverna ska vara läsbara, outplånliga och synliga.

Följande uppgifter ska anges på etiketterna:

 • Den ansvariga personens namn och adress
 • Product’s country of origin for cosmetic products imported into the EU
 • Markera den adress där produktinformationsfilen är lätt tillgänglig.
 • Nominell kvantitet eller nominellt innehåll

Detta gäller för angivande av vikt och volym.

           Only put ??? sign on the label if the requirements of the directive 76/211/EEC are met.

Undantag gäller för förpackningar som innehåller mindre än 5 g eller 5 ml. Detsamma gäller för gratisprover och förpackningar med enstaka användning.

I vissa fall kan du ersätta detta genom att identifiera antalet artiklar i förpackningen.

 • Utgångsdatum

Detta inkluderar datumet för symbolen för minsta hållbarhet.. It shows the expiration date or ?best use before the end of?.

Om det är nödvändigt, ange de villkor som måste uppfyllas för att säkerställa den angivna hållbarheten.

Utgångsdatum är inte obligatoriskt för kosmetiska produkter med en hållbarhet på minst 30 månader.

Tiden efter öppnandet (PAO) gäller kosmetiska produkter med ett utgångsdatum på mer än 30 månader.

IDen innehåller PAO-symbolen och det antal månader eller år som produkten fortfarande kan användas utan risk efter att den öppnats.

PAO är dock inte relevant för produkter för engångsbruk eller produkter med låg mikrobiologisk risk.

 • Särskilda försiktighetsåtgärder vid användning

Märkningen ska ange särskilda försiktighetsåtgärder som ska iakttas vid användning av kosmetiska produkter. Det gäller bland annat de försiktighetsåtgärder som anges i bilagorna III-VI.

           Beakta de försiktighetsåtgärder som nämns i säkerhetsbedömningen.

Slutligen omfattar detta särskild försiktighetsinformation om kosmetiska produkter för yrkesmässig användning. Exempel: ?Avoid contact with eyes?.

 • Partiets nummer

Här anges referensen för identifiering av den kosmetiska produkten. Om produkten är för liten kan det hända att batchnumret endast finns på den yttre förpackningen.

 • Den kosmetiska produktens funktion

Mention unless it is clear from the product?s presentation.

 • Förteckning över ingredienser

Använd rubriken ?ingredients? för listan. Företagen kan ange förteckningen enbart på den yttre förpackningen.

Skriv ingredienser i fallande ordning efter koncentration och enligt deras INCI-beteckning.

Ange ingredienser med en koncentration på mindre än 1% i valfri ordning efter ingredienser med en koncentration på mer än 1%.

Däremot kan du ange färgämnen i valfri ordning efter de andra kosmetiska ingredienserna. Se dock till att använda CI-nomenklaturen (Colour Index).

Samtidigt måste du ange nanomaterial, vilket ska följas av termen [nano].

När det gäller parfymer och aromatiska kompositioner ska de benämnas som ?perfume? or ?aroma?.

Certain Exceptions: What if it?s Impossible to Mention Information on the Label?

There are practical reasons why you can?t indicate particular precautions for use and a list of ingredients on the label.

If this is the case, mention the information on an attached or enclosed card, tag, leaflet, label, or tape. If it?s impossible, place the information in the immediate proximity to the container.

Put the ?open book symbol? on the container and/or on the outer packaging.

Språkkrav

EU består av flera länder med olika språk. Därför måste du översätta informationen på etiketterna.

 • Nominellt innehåll
 • Expiration date (if wording ?best before the end of? is used)
 • Särskilda försiktighetsåtgärder vid användning
 • Den kosmetiska produktens funktion

Se till att dessa uppgifter översätts till de officiella språken i de länder där produkten ska säljas. Vissa länder kräver till och med mer än ett språk på etiketten.

Produktanspråk

Tillverkarna anger olika påståenden för sina kosmetiska produkter på etiketterna. De måste se till att påståendena följer definitionen av kosmetiska produkter i EU. På samma sätt måste tillverkarna validera alla påståenden.

Enligt förordning (EG) nr 1223/2009, artikel 20.1, ?In the labeling, making som finns på marknaden och reklam för kosmetiska produkter. products, text, names, trademarks, pictures and figurative or other signs shall not be used to imply that these products have characteristics or functions which they do not have?.

Därför måste du bevisa den effekt som påstås för de påståenden som anges på etiketterna.

Sammanfattning

Att följa märkningskraven i EU-förordning 1223/2009 är en av de viktigaste aspekterna för att lyckas sälja kosmetiska produkter på EU-marknaden.

For more information about entering the global market for cosmetics, please don?t hesitate to contact QSE Academy for assistance. You may also check our blogs and toolkits.

QSE Academy har utvecklat verktygslådor och paket för att hjälpa ditt kosmetikaföretag att påbörja denna process och uppfylla ISO 22716-standarden.

Dela på sociala medier

Kommentar (1)

 1. Olieis coelho cardozo

  boa noite si pocivel poderia me manda uma informação como funciona um liberação da Anvisa de produtos de cosméticos aqui na Europa.
  att.cardozo

Lämna dina tankar här

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

ISO 22716 2017

Få vår e-bok gratis

Krav i ISO 22716

Dina uppgifter kommer aldrig att delas med någon tredje part.