Vilka är fördelarna med ISO 17020-ackreditering?

ISO 17020-ackreditering
Ackreditering

Vilka är fördelarna med ISO 17020-ackreditering?

ISO 17020-ackreditering är inte bara ett certifikat eller ett krav på efterlevnad; det ger flera fördelar som avsevärt kan förbättra ett kontrollorgans rykte, prestanda och säljbarhet. Här följer en översikt över några av de viktigaste fördelarna med ISO 17020-ackreditering:

Förbättrad trovärdighet: Genom att uppnå ISO 17020-ackreditering signalerar ni till kunder och intressenter att ert inspektionsorgan arbetar med kompetens, opartiskhet och konsekventa inspektionsmetoder. Det ger en ytterligare nivå av trovärdighet och förtroende för era tjänster.

Tillgång till nya marknader: Många sektorer och kunder kräver eller föredrar att använda inspektionstjänster som är ackrediterade enligt ISO 17020, särskilt inom reglerade sektorer som säkerhet, hälso- och sjukvård eller miljöskydd. En ackreditering kan därför öppna dörrar till nya marknader och möjligheter.

Förbättrad operativ effektivitet: Processen för att uppnå och bibehålla ISO 17020-ackreditering uppmuntrar till regelbunden granskning och kontinuerlig förbättring av verksamheten. Detta leder till ökad effektivitet, konsekvens och ändamålsenlighet i era inspektionstjänster.

Minskad risk: Ackreditering enligt ISO 17020 ger ett robust ramverk för att identifiera och hantera risker i samband med inspektionsaktiviteter. Den säkerställer att inspektionsorganet kan producera exakta, korrekta och repeterbara resultat, vilket minimerar potentiella fel och därmed förknippade kostnader.

Ökad kundnöjdhet: ISO 17020 fokuserar inte bara på kontrollorganets tekniska kompetens utan även på aspekter som sekretess och klagomålshantering, vilka är direkt relaterade till kundnöjdhet. Genom att uppfylla dessa krav kan kontrollorganen förbättra sin kundservice och skapa starkare kundrelationer.

Internationellt erkännande: ISO 17020 är en globalt erkänd standard. Ackreditering enligt denna standard innebär att ditt kontrollorgan uppfyller internationella riktmärken för kompetens och kvalitet. Detta kan vara särskilt fördelaktigt för kontrollorgan som vill erbjuda sina tjänster internationellt.

Lagstiftning efterlevs: För vissa typer av inspektioner kan det enligt lag krävas att inspektionsorganet är ackrediterat enligt ISO 17020. Ackreditering säkerställer således att dessa rättsliga krav uppfylls.

Konkurrensfördelar: ISO 17020-ackreditering kan särskilja ett kontrollorgan från dess konkurrenter. Den sänder ett tydligt budskap om kontrollorganets engagemang för kvalitet, tillförlitlighet och ständiga förbättringar, vilket ger en betydande konkurrensfördel.

Sammanfattningsvis ger ISO 17020-ackreditering ett brett spektrum av fördelar som tillsammans förbättrar ett kontrollorgans trovärdighet, effektivitet, riskhantering, kundtillfredsställelse, säljbarhet och konkurrenskraft. Det är en investering som ger utdelning i form av ökat förtroende, förbättrad operativ effektivitet och utökade affärsmöjligheter.

Dela på sociala medier

Lämna dina tankar här

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

två × 5 =