Hur skriver man en kvalitetshandbok enligt iso 9001 2015?

Hur skriver man en kvalitetshandbok enligt iso 9001 2015?
ISO 9001

Hur skriver man en kvalitetshandbok enligt iso 9001 2015?

Kvalitetshandbok ISO 9001:2015

Kvalitetsmanual enligt iso 9001 2015, En kvalitetsmanual är ett dokument som förklarar hur ett företag avser att driva och genomföra processer i sitt kvalitetsledningssystem. Den kan innehålla policyer för alla aspekter av ditt företag som har en inverkan på din förmåga att generera högkvalitativa produkter och överträffa konsument- och ISO-krav. I dessa föreskrifter anges hur personalen på din avdelning ska utföra verksamheten inom de parametrar som anges i kvalitetshandboken.

Många andra ISO 9001-baserade standarder för kvalitetsledningssystem kräver fortfarande att en kvalitetshandbok används. Om din standard kräver det måste du ha en kvalitetshandbok till hands.

Syftet med kvalitetshandboken är att fungera som en referens för företagets affärsprocesser. Alla företagspolicyer som påverkar din förmåga att tillhandahålla högkvalitativa produkter, uppfylla konsumenternas önskemål och följa ISO-standarderna kan beskrivas i manualen. Dokumentet kan sedan användas av dina avdelningschefer för att beskriva de begränsningar och standarder som de måste följa när de genomför förfaranden.

Hur skriver man en kvalitetshandbok enligt iso 9001 2015?

En kvalitetshandbok är ett viktigt verktyg för företag som tillämpar ett ISO-kvalitetsledningssystem, eftersom den fastställer intentionerna för den dagliga verksamheten inom systemet. Den fastställer förväntningar på teamets prestationer och kvaliteten på produkterna.

Vad som ska ingå i ISO 9001-kvalitetsmanualen

1) Kvalitetsledningssystemets omfattning. Denna omfattning fastställs för att definiera systemets gränser och är baserad på den omfattning som överenskommits med registratorn för att ingå i ISO 9001 certifikat är en beskrivning av vad ditt företag gör. Det andra steget i kravet på omfattning är att fastställa om standarden innehåller några undantag. Under många omständigheter kommer kvalitetshandboken inte att ange några, men ISO 9001:s behov av "konstruktion och utveckling" för organisationer som t.ex. en maskinverkstad som endast arbetar utifrån kundernas ritningar och inte konstruerar några varor är det mest typiska undantaget.

2) Dokumenterade processer (eller referenser) för kvalitetsledningssystemet: Allt som är skrivet eller registrerat i någon form, t.ex. skriftliga förfaranden, policyer, checklistor, formulär eller scheman, ritningar, flödesscheman, diagram och datorsystem, kallas "dokumentation".

Ordet "dokumenterad information" i samband med ISO 9001 avser både "skriftliga dokument" som definierar och visar hur kvalitetssystemet ska fungera (t.ex. flödesscheman, förfaranden, policyer och checklistor) och "skriftliga dokument" som visar vad som gjorts.

För att erhålla ISO 9001-certifiering måste ett system dokumenteras. eftersom standarden kräver att viss information ska dokumenteras.

Rutiner, flödesscheman, checklistor, formulär, datasystem och alla andra metoder eller format som fungerar i ditt företag måste styra hur saker och ting ska göras. Det finns dock inga fasta protokoll som måste följas. Det finns inte ens någon bra handbok tillgänglig. Vad många människor inte inser är att du har full kontroll över hur dina papper ser ut, vilket format och vilken struktur du använder och vad du inkluderar i dem. Så länge det uppfyller dessa kriterier. Från checklistor och flödesscheman till intranät, wikis och arbetsflöden som är inbäddade i IT-system kan du använda en eller flera former. Du kan använda vilket medium som helst, inklusive intranät, online, Internet eller wiki, oavsett om det är papper eller flexibelt.

Kvalitetshandboken var en av de mest använda strategierna. Och om du vill kan du fortfarande göra det. Det kan vara i form av en papperskopia eller en elektronisk kopia, t.ex. webbsidor, hjälpfiler eller datorsystem. Du kan skriva ditt dokument i olika stilar, från enkla och användarvänliga till byråkratiska, långa och svårlästa. Och en handbok som denna kan vara det enda dokumentet du har för ditt system, eller det kan vara ett av många. Eller något mittemellan.

3) En förklaring av hur processerna samverkar. Den enklaste metoden är att använda ett flödesschema som identifierar alla organisationens processer och visar hur de hänger ihop med pilar. Även om ett grundligt flödesschema kan hjälpa dig att bättre förstå interaktionerna mellan processerna i ditt företag kan de flesta förstå grunderna med bara ett enkelt flödesschema på hög nivå.

Innehållet i din kvalitetshandbok är helt upp till dig och beror främst på dina processer för ISO 9001:2015-användare. Du måste visa ISO att du har bevis för dina mål, åtgärder och resultat inom QMS. Se till att din primära inriktning när du bestämmer dig för hur du ska sammanställa din kvalitetshandbok och vad du ska ta med är att se till att de policyer som du tar med representerar din verkliga praxis.

En kvalitetshandbok är ett viktigt dokument som beskriver företagets kvalitetspolicy och förfaranden. En välskriven kvalitetshandbok kan hjälpa ett företag att effektivt införa och upprätthålla sitt kvalitetsledningssystem (QMS).

Det finns några viktiga saker att tänka på när du skriver en kvalitetshandbok:

1. Kvalitetshandboken ska vara tydlig och lätt att förstå.

2. Kvalitetshandboken bör vara specifik för företagets kvalitetsledningssystem.

3. Kvalitetshandboken bör ses över och uppdateras regelbundet.

4. Kvalitetshandboken ska vara tillgänglig för alla anställda.

5. Kvalitetshandboken ska följas av alla anställda.

Genom att följa dessa tips kan du se till att din kvalitetshandbok är ett effektivt verktyg för ditt företags kvalitetsledningssystem.

Dela på sociala medier

Leave your thought here

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

tio − ett =

Hur man implementerar ISO 9001 Den definitiva guiden

Den definitiva guiden om

Hur man implementerar ISO 9001 2015

Dina uppgifter kommer aldrig att delas med någon tredje part.