Vad är kapitlen i ISO 9001 2015?

VANLIGA FRÅGOR OM ISO 9001
ISO 9001 / VANLIGA FRÅGOR OM ISO 9001

Vilka är kapitlen i ISO 9001 2015?

Dela på sociala medier

Kapitlen i ISO 9001 2015 är de avsnitt i standarden som beskriver kraven på ett kvalitetsledningssystem. Kapitlen omfattar följande:

  1. - Tillämpningsområde
  2. - Normativa referenser
  3. - Termer och definitioner
  4. - Organisationens sammanhang
  5. - Ledarskap
  6. - Planering
  7. Stöd
  8. Operation
  9. Utvärdering av prestationer
  10. Förbättring

Standarden ISO 9001 2015 har totalt 10 kapitel. Kapitel 1 ger en introduktion till standarden, medan kapitel 4 till 10 innehåller kraven på kvalitetsledningssystem.

Nedan följer en kort översikt över varje kapitel:

Kapitel 1.2.3 - Inledning: Detta kapitel ger en översikt över hela ISO 9001 2015-standarden samt dess syfte och tillämpningsområde.

Kapitel 4 - Organisationens sammanhang: Detta kapitel kräver att organisationer ska skapa och upprätthålla en tydlig förståelse för sin kontext, vilket inkluderar interna och externa faktorer som kan påverka deras förmåga att uppfylla kundernas krav.

Kapitel 5 - Ledarskap: I detta kapitel beskrivs ledarnas roller och ansvar i samband med kvalitetsledning. Ledarna måste ge vägledning och stöd för utveckling och genomförande av kvalitetsledningssystemet.

Kapitel 6 - Planering: I detta kapitel diskuteras vikten av planering i samband med kvalitetsstyrning. Organisationer måste utveckla planer som tar upp kraven i standarden och hur de ska uppnås.

Kapitel 7 - Stöd: I detta kapitel beskrivs den stödinfrastruktur som krävs för ett kvalitetsledningssystem. Detta innefattar sådant som mänskliga resurser, lokaler och utrustning.

Kapitel 8 - Drift: I detta kapitel behandlas de olika aspekter av en organisations verksamhet som är relevanta för kvalitetsledning. Detta omfattar sådant som produktrealisering, kontroll av avvikande produkter och leverantörskontroll.

Kapitel 9 - Utvärdering av prestationer: I detta kapitel diskuteras hur organisationer måste övervaka och mäta sina prestationer för att identifiera områden som kan förbättras.

Kapitel 10 - Förbättring: I detta kapitel behandlas de olika förbättringsåtgärder som en organisation kan vidta. Det handlar bland annat om korrigerande och förebyggande åtgärder samt kontinuerlig förbättring.


Dela på sociala medier

Lämna dina tankar här

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hur man implementerar ISO 9001 Den definitiva guiden

Den definitiva guiden om

Hur man implementerar ISO 9001 2015

Dina uppgifter kommer aldrig att delas med någon tredje part.