ISO 9001 Grunder som du måste känna till

Grundläggande information om ISO 9001 som du måste känna till
ISO 9001

Grundläggande information om ISO 9001 som du måste känna till

ISO 9001 är en av de mest välkända standarderna för kvalitetsledningssystem i hela världen. Du måste dock förstå grunderna i ISO 9001 innan du kan genomgå certifieringsprocessen.

Betydelsen av kvalitetsledningssystem och ISO 9001

Kvalitet Förvaltning Systemet (QMS) är en uppsättning processer, människor, maskiner, policyer, ansvar och andra resurser för att erkänna kvalitetsmålen. Det fastställer, mäter och förbättrar också en rad affärsprinciper. Det är på detta sätt som din organisation kommer att uppnå de avsedda resultat som är i linje med dina övergripande mål.

ISO 9001 är den globala standarden för kvalitetsledningssystem inom alla sektorer, särskilt inom tillverkningsindustrin.

Organisationer använder den här välorganiserade plattformen för att utföra en oavvislig kvalitetshantering. ISO 9001 innebär alltså att man skapar ständiga förbättringar, vilket leder till ett bättre ledarskap, produktiva anställda och nöjda kunder.

Vad är ISO 9001?

ISO 9001 är en standard för kvalitetsledningssystem som ger riktlinjer för organisationer att följa för att förbättra sin effektivitet och ändamålsenlighet. Standarden publiceras av Internationella standardiseringsorganisationen (ISO) och utfärdades första gången 1987.

Vilka är fördelarna med ISO 9001?

Det finns många fördelar med att införa ett kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001, bland annat ökad effektivitet, nöjdare kunder och lägre kostnader.

Vilka är kraven i ISO 9001?

Kraven i ISO 9001 är uppdelade i två delar: "den höga strukturen" och "de detaljerade kraven". Strukturen på hög nivå ger en allmän ram som kan användas av alla organisationer, oavsett storlek eller typ. De detaljerade kraven är specifika för kvalitetsledningssystem och måste uppfyllas för att en organisation ska kunna certifieras.

Hur kommer jag igång med ISO 9001?

Det finns några saker du måste göra för att komma igång med ISO 9001. För det första måste du fastställa omfattningen av ditt kvalitetsledningssystem. Detta innebär att man måste fastställa vilka processer som ska omfattas av systemet och vilka produkt- eller tjänstekategorier som ska ingå. När omfattningen har fastställts måste du utarbeta riktlinjer och förfaranden som uppfyller kraven i ISO 9001. Slutligen måste du införa systemet och regelbundet övervaka dess prestanda.

Vilka är de vanligaste misstagen som görs vid införandet av ISO 9001?

Ett av de vanligaste misstagen vid införandet av ISO 9001 är att inte fastställa tydliga mål och målsättningar. Utan dessa kan det vara svårt att mäta systemets prestanda och identifiera områden som behöver förbättras. Dessutom gör många organisationer misstaget att tro att ISO 9001 är ett engångsprojekt. I verkligheten är det en pågående resa som kräver kontinuerlig ansträngning och engagemang.

Varför du bör överväga att skaffa ISO 9001-certifiering

Att erhålla en ISO 9001-certifiering innebär uppnå internationellt kvalitetserkännande. Detta gör det möjligt för företag att förbättra produktkvaliteten, få bättre personal att följa reglerna, öka intäkterna och öka kundnöjdheten.

- Kunderna vill normalt ha en garanti för att de varor och tjänster de köper har genomgått de bästa metoderna för kvalitetsstyrning. ISO 9001 är den närmaste formen av försäkran genom att ge större förtroende för en organisations varor och tjänster.

- ISO 9001 är till för företag som är medvetna om att deras produkter och tjänster ska uppfylla kundernas kvalitetskrav. Det är viktigt att leverera nöjda kunder genom kvalitetstjänster.

- Medarbetarna arbetar tillsammans för att säkra certifieringen, vilket leder till effektivare verksamhet i det långa loppet.

- Certifieringen öppnar nya marknader att utforska.

De åtta grunderna för ISO 9001

De åtta ISO 9001-principerna är utformade med hjälp av kvalitets förvaltningsprinciper som gör det möjligt för organisationer att garantera tillförlitlig kvalitet på sina varor och skapa värde för sina kunder. Dessa principer bygger på en rad globalt accepterade regler, värderingar och normer.

1. Var kundcentrerad.

Kvalitetsledningssystemet fokuserar på att uppfylla och överträffa kundernas förväntningar. ISO 9001 förbättrar organisationens förmåga att attrahera nya kunder och förvandla dem till lojala kunder.

Nyckeln är att organisationerna tillämpar sina ISO 9001 QMS för att utforma strategier, odla och leverera produkter och tjänster. Organisationer som förstår vad deras kunder behöver kan uppfylla kundernas förväntningar och leverera tillfredsställande kundservice.

2. Ledare på alla nivåer måste se till att det finns en gemensam riktning och ett gemensamt mål.

Äkta ledare utvecklar en arbetskultur där människor vet och åstadkommer det som måste göras i en gemensam riktning. När de anställda förstår ett kollektivt syfte tar de initiativ till arbetet och ledarna behöver inte säga eller beordra dem att göra något.

Ledarna måste föregå med gott exempel för att uppmuntra de anställda att upprätthålla en tillförlitlig arbetsetik. De måste förbättra kommunikations- och samordningsförfarandena för att uppnå de önskade kvalitetsmålen.

3. Ta hand om produktiva medarbetare genom att engagera dem.

En av de mest kritiska grunderna i ISO 9001 är att engagera människor, eftersom människor är företagets viktigaste tillgång. Detta innebär att respektera de anställda som individer, att regelbundet interagera med dem, att erkänna personalen för deras bidrag och att förbättra deras professionella och personliga utveckling.

Anställda som är engagerade blir mer pålitliga, kompetenta och har större möjlighet att tillhandahålla värdefulla och utmärkta tjänster. Medarbetarnas engagemang leder till ökad motivation och exceptionella resultat.

ISO 9001 Nedladdning

4. Skapa goda kontakter med relevanta partner.

Framgångsrika organisationer bildar nätverk med viktiga partners för att optimera leveranskedjan. Partnerskapet omfattar kunder, återförsäljare, leverantörer, anställda, investerare, intressenter och samhället.

Företag som lägger vikt vid alla berörda parter behåller kontinuiteten i leveranskedjan. Relationerna påverkar också organisationernas resultat och kostnader.

5. Var optimistisk när det gäller förbättringar.

Framgångsrika organisationer har en positiv inställning till förbättringar. De värdesätter ständiga förbättringar, vilket gör det möjligt för dem att anpassa sig till nya marknadssituationer.

Ledarna måste ta hänsyn till förbättringar av innovativa processer, produkter och tjänster. Företag använder till exempel teknik för sina processer. Anställda på alla nivåer måste få lämplig utbildning i hur man använder nya metoder och verktyg för att förhindra komplikationer när tekniken utvecklas eller blir föråldrad.

6. Använd bevis när du fattar beslut.

Beslutsfattandet kan vara ett komplicerat förfarande med många olika bidrag och tolkningar. Beslutsfattarna behöver säkra och tillförlitliga uppgifter, som alla bör bedömas av erfarna personer med hjälp av lämpliga metoder.

Ett logiskt och sakligt tillvägagångssätt för beslutsfattande skapar välgrundade val. Korrekt information och dataanalys ger objektivt och säkert beslutsfattande.

7. Förstå processmetoden.

Ledarnas, de anställdas och maskinernas individuella aktiviteter är en av de nödvändiga processerna för att uppnå målen. Varje medlem av organisationen måste förstå att alla deras aktiviteter bör hanteras tillsammans för att bilda ett enda sammanhängande system.

Processmetoden bidrar till att uppnå konsekventa och förutsägbara resultat. Den ökar människors förmåga att fokusera sina ansträngningar på ständiga förbättringar och nyckelprocesser.

8. Inled ett systemarbete.

Processmetoden är en del av systemmetoden. Genom att undersöka, förstå och hantera sammankopplade processer kan man skapa en begriplig struktur som bidrar till större effektivitet och ändamålsenlighet när det gäller att uppnå organisationens mål.

Att känna till grunderna i ISO 9001 är ett viktigt första steg för att avgöra om du behöver ett ISO 9001-baserat QMS. Din organisation måste dock först få den högsta ledningens godkännande och identifiera varför organisationen vill införa standarden.

Dela på sociala medier

Lämna dina tankar här

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

åtta − sju =

Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Tillgänglighet
 • Lägg till i kundvagn
 • Description
 • Content
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
Click outside to hide the comparison bar
Compare
Hur man implementerar ISO 9001 Den definitiva guiden

Den definitiva guiden om

Hur man implementerar ISO 9001 2015

Dina uppgifter kommer aldrig att delas med någon tredje part.