How do I become an ISO 9001 auditor?

Vad är skillnaden mellan ISO 22000 och ISO 9001?
ISO 9001 / VANLIGA FRÅGOR OM ISO 9001

Hur blir jag ISO 9001-revisor?

How do I become an ISO 9001 auditor? The first step is to become familiar with the requirements of ISO 9001. The standard provides a comprehensive set of requirements for a quality management system. The standard can be used to assess the quality management system of an organization. Organizations that meet the requirements of the standard can be certified by a third-party certification body.

Det andra steget är att delta i en ISO 9001-utbildning. Kursen ger dig de kunskaper och färdigheter som krävs för att granska ett kvalitetsledningssystem.

Det tredje steget är att avlägga ISO 9001-revisorsexamen. Provet är utformat för att testa dina kunskaper om kraven i standarden.

Hur blir jag ISO 9001-revisor?

Det fjärde steget är att bli en ISO 9001-ansvarig revisor. Huvudrevisorer är personer som har certifierats av ett certifieringsorgan för att granska kvalitetsledningssystem.

Det femte steget är att hitta en organisation som behöver en ISO 9001-revision. Organisationer som planerar att införa ett kvalitetsledningssystem eller som nyligen har infört ett kvalitetsledningssystem behöver en revision för att säkerställa att systemet är effektivt.

The sixth step is to conduct the audit. The audit will involve assessing the organization’s quality management system to ensure that it meets the requirements of the standard.

Det sjunde steget är att skriva en rapport om resultaten av revisionen. Rapporten kommer att användas av organisationen för att förbättra sitt kvalitetsledningssystem.

Det åttonde steget är att följa upp med organisationen. Uppföljningen ska säkerställa att de förbättringar som identifierades under revisionen har genomförts.

Det nionde steget är att omcertifiera organisationen. Organisationer som är ISO 9001-certifierade måste omcertifieras vart tredje år för att säkerställa att deras kvalitetsledningssystem fortfarande är effektivt.

Det tionde steget är att upprätthålla din certifiering. Ledande revisorer måste upprätthålla sin certifiering genom att delta i ISO 9001-utbildningar och avlägga revisors examen vart tredje år.

Dela på sociala medier

Lämna dina tankar här

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hur man implementerar ISO 9001 Den definitiva guiden

Den definitiva guiden om

Hur man implementerar ISO 9001 2015

Dina uppgifter kommer aldrig att delas med någon tredje part.