Skillnader mellan GMP och ISO 22716

Vilka är de stora skillnaderna mellan GMP och ISO 22716?
Kosmetikaindustrin

Skillnader mellan GMP och ISO 22716

God tillverkningspraxis GMP skiljer sig från ISO 22716GMPär organisatoriska. Riktlinjer som fastställts för att säkerställa kvaliteten och reproducerbarheten i tillverkningsprocessen för kosmetiska produkter, livsmedel och drycker samt läkemedel följs. FDA använder GMP för att reglera olika branscher och för att skydda slutanvändaren. Riktlinjerna skiljer sig därför åt från en sektor till en annan.

ISO 22716

God tillverkningspraxis för kosmetiska produkter är reglerad genom ISO 22716-standard. Riktlinjerna har utarbetats som ett resultat av den ständiga granskningen av kosmetiska produkter med avseende på förekomsten av farliga ingredienser. guide betonar kosmetiska produkters kvalitet i förhållande till slutanvändaren, spårbarhet och ansvarstagande i produktens produktions- och distributionsprocess. Företagen förbinder sig inte bara att följa riktlinjerna för sin affärsverksamhet utan garanterar också produktens säkerhet, kvalitet och excellens. Huvudsyftet med ISO 22716 är att:

 • Säkerställa att systemet för företagsstyrning överensstämmer med EU:s Krav i kosmetikaförordningen
 • Ge tillgång till den europeiska marknaden
Implementera ISO 22716 med oss
Implementera ISO 22716

Riktlinjer för ISO 22716

ISO 22716-standarderna beskriver de olika åtgärder som ett företag bör vidta för att följa god tillverkningspraxis. Den tar upp frågor som rör:

 • Personal: De ska tillhöra en strukturerad organisation där varje anställd känner till sitt ansvar för produktion, lagring, kontroll och transport av kosmetiska produkter.
 • Lokaler: Åtgärder bör vidtas för att hålla lokalerna rena, sanerade och underhållna samtidigt som kontaminering av produkten minimeras.
 • Utrustning: Utrustningen bör utformas så att risken för kontaminering minskas.
 • Råvaror: Företaget bör välja leverantörer på grundval av särskilda kvalitetskriterier.
 • Tillverkning: Företaget bör ge en sammanfattning av produktens produktionsprocess, fastställa områden för kvalitetskontroll, undersöka utrustningens renhet och säkerhet före produktionen för att minska risken för kontaminering.
 • Avfall: Företagen måste definiera vilka typer av avfall som uppstår vid tillverkningen av kosmetiska produkter. Förslaget bör göras på ett kontrollerat sätt för att undvika att avfallsströmmarna hindrar produktions- och kontrollprocesserna.
 • Färdiga produkter: De ska uppfylla de kvalitetsstandarder som fastställts av företaget och branschen.
 • Interna revisioner: Företaget bör genomföra interna revisioner för att se till att GMP-standarderna tillämpas. Revisionsteamet bör inrätta och kontrollera att alla riktlinjer enligt ISO 22716 ingår.
 • Dokumentation: Företagen bör ha ett dokumentationssystem som registrerar aktiviteter som rör kontroll, produktion, lagring och transport av kosmetiska produkter.

Skillnader mellan GMP och ISO 22716

Förutom Den ena standarden är en delmängd av den andra., det finns en få skillnader mellan GMP och ISO 22716. Det mest anmärkningsvärda är valet av uttryck som används i de två standarderna. GMP ger direktiv genom att använda uttrycket "it is due to" medan ISO använder "it is proper to".

ISO-standarderna ger utrymme för flexibilitet samtidigt som de GMP gör det obligatoriskt för företag att att följa riktlinjerna. Dessutom är De ämnen som omfattas av ISO 22716 är annorlunda och mindre detaljerade än de som behandlas i GMP..

Dela på sociala medier

Leave your thought here

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

13 − sex =

ISO 22716 2017

Få vår e-bok gratis

Krav i ISO 22716

Dina uppgifter kommer aldrig att delas med någon tredje part.