Vad innebär ISO 9001 2015?

VANLIGA FRÅGOR OM ISO 9001
ISO 9001 / VANLIGA FRÅGOR OM ISO 9001

Vad innebär ISO 9001 2015?

Dela på sociala medier

ISO 9001:2015 är den senaste standarden för kvalitetsledningssystem från ISO. Den innehåller många förändringar jämfört med ISO 9001:2008, bland annat ett nytt fokus på riskbaserat tänkande och en större betoning på ledningens engagemang. Om du vill införa eller förbättra ett kvalitetsledningssystem bör du använda ISO 9001:2015.

ISO 9001 är en internationell standard för kvalitetsledning som specificerar kraven på ett kvalitetsledningssystem (QMS). Organisationer använder ISO 9001-standarden för att visa sitt engagemang för kvalitet och för att kontinuerligt förbättra sina resultat. Revideringen 2015 av ISO 9001-standarden är den senaste versionen av standarden.

2015 års revidering av ISO 9001 innehåller flera viktiga förändringar, t.ex. en större betoning på riskbaserat tänkande och ett mer holistiskt synsätt på kvalitetsledning. Dessutom uppmuntrar den nya versionen av ISO 9001 organisationer att anta ett mer proaktivt förhållningssätt till kvalitetshantering, snarare än att bara reagera på problem när de uppstår.

Även om de grundläggande principerna för kvalitetshantering är oförändrade, ger 2015 års revidering av ISO 9001 en mer robust ram för kvalitetshantering som kan hjälpa organisationer att förbättra sina övergripande resultat.

Standarden ISO 9001 2015 är en internationell standard för kvalitetsledning som specificerar kraven för ett kvalitetsledningssystem (QMS). Den används av organisationer för att visa sitt engagemang för kvalitet och för att kontinuerligt förbättra sina resultat. 2015 års revidering av ISO 9001-standarden innehåller flera viktiga förändringar, t.ex. en större betoning på riskbaserat tänkande och ett mer holistiskt synsätt på kvalitetsledning. Dessutom uppmuntrar den nya versionen av ISO 9001 organisationer att anta ett mer proaktivt tillvägagångssätt för kvalitetshantering, snarare än att bara reagera på problem när de uppstår. Även om de grundläggande principerna för kvalitetshantering förblir oförändrade ger 2015 års revidering av ISO 9001 en mer robust ram för kvalitetshantering som kan hjälpa organisationer att förbättra sina övergripande resultat.

Standarden ISO 9001 2015 är en internationell standard för kvalitetsledning som specificerar kraven för ett kvalitetsledningssystem (QMS). Den används av organisationer för att visa sitt engagemang för kvalitet och för att kontinuerligt förbättra sina resultat. 2015 års revidering av ISO 9001-standarden innehåller flera viktiga förändringar, t.ex. en större betoning på riskbaserat tänkande och ett mer holistiskt synsätt på kvalitetsledning. Dessutom uppmuntrar den nya versionen av ISO 9001 organisationer att anta ett mer proaktivt tillvägagångssätt för kvalitetshantering, snarare än att bara reagera på problem när de uppstår. Även om de grundläggande principerna för kvalitetshantering förblir oförändrade ger 2015 års revidering av ISO 9001 en mer robust ram för kvalitetshantering som kan hjälpa organisationer att förbättra sina övergripande resultat.


Dela på sociala medier

Lämna dina tankar här

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hur man implementerar ISO 9001 Den definitiva guiden

Den definitiva guiden om

Hur man implementerar ISO 9001 2015

Dina uppgifter kommer aldrig att delas med någon tredje part.