Vad innebär ISO 9001 2015?

Vad är skillnaden mellan ISO 22000 och ISO 9001?
ISO 9001 / VANLIGA FRÅGOR OM ISO 9001

Vad innebär ISO 9001 2015?

What is the meaning of ISO 9001 2015? ISO 9001:2015 is the most recent quality management system standard from ISO. It contains many changes from ISO 9001:2008, including a new focus on risk-based thinking and a greater emphasis on leadership involvement. If you are looking to implement or improve a quality management system, you should use ISO 9001:2015.

ISO 9001 är en internationell standard för kvalitetsledning som specificerar kraven på ett kvalitetsledningssystem (QMS). Organisationer använder ISO 9001-standarden för att visa sitt engagemang för kvalitet och för att kontinuerligt förbättra sina resultat. Revideringen 2015 av ISO 9001-standarden är den senaste versionen av standarden.

2015 års revidering av ISO 9001 innehåller flera viktiga förändringar, t.ex. en större betoning på riskbaserat tänkande och ett mer holistiskt synsätt på kvalitetsledning. Dessutom uppmuntrar den nya versionen av ISO 9001 organisationer att anta ett mer proaktivt förhållningssätt till kvalitetshantering, snarare än att bara reagera på problem när de uppstår.

Även om de grundläggande principerna för kvalitetshantering är oförändrade, ger 2015 års revidering av ISO 9001 en mer robust ram för kvalitetshantering som kan hjälpa organisationer att förbättra sina övergripande resultat.

The ISO 9001 2015 standard is an international quality management standard that specifies requirements for a quality management system (QMS). It is used by organizations to demonstrate their commitment to quality and to continuously improve their performance. The 2015 revision of the ISO 9001 standard includes several significant changes, such as a greater emphasis on risk-based thinking and a more holistic approach to quality management.

Additionally, the new version of ISO 9001 encourages organizations to adopt a more proactive approach to quality management, rather than simply reacting to problems as they arise. While the basic principles of quality management remain unchanged, the 2015 revision of ISO 9001 provides a more robust framework for quality management that can help organizations to improve their overall performance.

The ISO 9001 2015 standard is an international quality management standard that specifies requirements for a quality management system (QMS). It is used by organizations to demonstrate their commitment to quality and to continuously improve their performance. The 2015 revision of the ISO 9001 standard includes several significant changes, such as a greater emphasis on risk-based thinking and a more holistic approach to quality management.

Vad innebär ISO 9001 2015?

Additionally, the new version of ISO 9001 encourages organizations to adopt a more proactive approach to quality management, rather than simply reacting to problems as they arise. While the basic principles of quality management remain unchanged, the 2015 revision of ISO 9001 provides a more robust framework for quality management that can help organizations to improve their overall performance.

Dela på sociala medier

Lämna dina tankar här

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hur man implementerar ISO 9001 Den definitiva guiden

Den definitiva guiden om

Hur man implementerar ISO 9001 2015

Dina uppgifter kommer aldrig att delas med någon tredje part.