Vad innebär ISO 9001 2015?

Vad är skillnaden mellan ISO 22000 och ISO 9001?
ISO 9001

Vad innebär ISO 9001 2015?

Vad är meningen med ISO 9001 2015? ISO 9001:2015 är den senaste kvalitetsledningssystemstandarden från ISO. Den innehåller många förändringar från ISO 9001:2008, bland annat ett nytt fokus på riskbaserat tänkande och en större betoning på ledarskapsengagemang. Om du funderar på att implementera eller förbättra ett kvalitetsledningssystem bör du använda ISO 9001:2015.

ISO 9001 är en internationell standard för kvalitetsledning som specificerar kraven på ett kvalitetsledningssystem (QMS). Organisationer använder ISO 9001-standarden för att visa sitt engagemang för kvalitet och för att kontinuerligt förbättra sina resultat. Revideringen 2015 av ISO 9001-standarden är den senaste versionen av standarden.

2015 års revidering av ISO 9001 innehåller flera viktiga förändringar, t.ex. en större betoning på riskbaserat tänkande och ett mer holistiskt synsätt på kvalitetsledning. Dessutom uppmuntrar den nya versionen av ISO 9001 organisationer att anta ett mer proaktivt förhållningssätt till kvalitetshantering, snarare än att bara reagera på problem när de uppstår.

Även om de grundläggande principerna för kvalitetshantering är oförändrade, ger 2015 års revidering av ISO 9001 en mer robust ram för kvalitetshantering som kan hjälpa organisationer att förbättra sina övergripande resultat.

ISO 9001 2015-standarden är en internationell kvalitetsledningsstandard som anger krav på ett kvalitetsledningssystem (QMS). Det används av organisationer för att visa sitt engagemang för kvalitet och för att kontinuerligt förbättra sina prestationer. 2015 års revidering av ISO 9001-standarden innehåller flera betydande förändringar, såsom en större betoning på riskbaserat tänkande och ett mer holistiskt synsätt på kvalitetsledning.

Dessutom uppmuntrar den nya versionen av ISO 9001 organisationer att anta ett mer proaktivt förhållningssätt till kvalitetsledning, snarare än att bara reagera på problem när de uppstår. Medan de grundläggande principerna för kvalitetsledning förblir oförändrade, ger 2015 års revision av ISO 9001 ett mer robust ramverk för kvalitetsledning som kan hjälpa organisationer att förbättra sina övergripande prestationer.

ISO 9001 2015-standarden är en internationell kvalitetsledningsstandard som anger krav på ett kvalitetsledningssystem (QMS). Det används av organisationer för att visa sitt engagemang för kvalitet och för att kontinuerligt förbättra sina prestationer. 2015 års revidering av ISO 9001-standarden innehåller flera betydande förändringar, såsom en större betoning på riskbaserat tänkande och ett mer holistiskt synsätt på kvalitetsledning.

Vad innebär ISO 9001 2015?

Dessutom uppmuntrar den nya versionen av ISO 9001 organisationer att anta ett mer proaktivt förhållningssätt till kvalitetsledning, snarare än att bara reagera på problem när de uppstår. Medan de grundläggande principerna för kvalitetsledning förblir oförändrade, ger 2015 års revision av ISO 9001 ett mer robust ramverk för kvalitetsledning som kan hjälpa organisationer att förbättra sina övergripande prestationer.

Dela på sociala medier

Lämna dina tankar här

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

14 + 11 =

Hur man implementerar ISO 9001 Den definitiva guiden

Den definitiva guiden om

Hur man implementerar ISO 9001 2015

Dina uppgifter kommer aldrig att delas med någon tredje part.