Vad betyder ISO 9001?

Vad är skillnaden mellan ISO 22000 och ISO 9001?
ISO 9001

Vad betyder ISO 9001?

ISO 9001 är ett kvalitetsledningssystem som gör det möjligt för en organisation att förbättra sin verksamhet och uppfylla kundernas krav. Standarden innehåller krav på ett kvalitetsledningssystem som kan tillämpas på alla organisationer, oavsett storlek eller bransch. Standarden hjälper organisationer att se till att deras produkter och tjänster uppfyller kundernas krav och att de följer gällande bestämmelser.

Vad betyder ISO 9001?

ISO 9001 är en internationell standard för kvalitetsledning som ger vägledning och krav för organisationer som vill förbättra sitt kvalitetsledningssystem. Standarden är utformad för att hjälpa organisationer att se till att de uppfyller kundernas förväntningar, samtidigt som de kontinuerligt förbättrar sina egna prestationer. ISO 9001 är den mest använda kvalitetsledningsstandarden i världen och erkänns av företag av alla storlekar och branscher. Även om standarden inte specifikt kräver att något särskilt kvalitetsledningssystem ska införas, ger den vägledning om hur man utvecklar och driver ett effektivt kvalitetsledningssystem. För att bli certifierade enligt ISO 9001 måste organisationer genomgå en extern revision av ett certifieringsorgan. När de väl är certifierade måste organisationerna upprätthålla sitt kvalitetsledningssystem och genomgå regelbundna revisioner för att fortsätta att vara certifierade. ISO 9001-certifiering kan ge många fördelar för organisationer, bland annat ökad kundtillfredsställelse, ökad effektivitet och ändamålsenlighet samt minskade kostnader. Dessutom kan ISO 9001-certifiering användas för att visa att en organisation är engagerad i kvalitet och ständiga förbättringar.

Som du kan se är ISO 9001 en allmänt erkänd standard för kvalitetsledningssystem. Det betyder att om din organisation vill förbättra sitt kvalitetsledningssystem kan ISO 9001 vara en bra utgångspunkt. Standarden ger vägledning om hur man utvecklar och driver ett effektivt kvalitetsledningssystem, vilket kan hjälpa dig att uppfylla kundernas förväntningar och förbättra din egen prestation. Dessutom kan ISO 9001-certifiering ge många fördelar för din organisation, bland annat ökad kundnöjdhet, ökad effektivitet och ändamålsenlighet samt minskade kostnader.

Dela på sociala medier

Leave your thought here

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

sexton − två =

Hur man implementerar ISO 9001 Den definitiva guiden

Den definitiva guiden om

Hur man implementerar ISO 9001 2015

Dina uppgifter kommer aldrig att delas med någon tredje part.