Leadership in ISO 22000 2018 version

LEDARSKAP ISO 22000 2018.
ISO 22000

Ledarskap i ISO 22000 2018-versionen

Enligt ISO 22000 2018 standarder ska den högsta ledningen utöva ledarskap och engagemang i enlighet med FSMS. I standarderna definieras följande ?top management? som en grupp eller person som ansvarar för kontroll eller ledning av organisationen, högt upp i dess makthierarki.

Utöva ledarskap och engagemang:

Previously, the top management would easily skip audits without a reason ? not anymore. This time around, the auditor will require the presence of Den högsta ledningen. för att diskutera frågor som rör ledarskap. Den gamla versionen av 1SO 22000 innehöll dock redan flera exempel på hur ledarskap kan utövas inom FSMS-ledningssystemen.

– Formulating a politik för livsmedelssäkerhet

– Availing the necessary resurser i tillräckliga mängder

– Cultivating the En kultur av ständig förbättring.

– Relaying information till intressenterna på ett effektivt sätt

– Presiding over all möten för ledningens granskning.

Dessutom är 2018 års version att den ska vara en del av högsta ledningen kommer:

– Ascertain that the Mål för livsmedelssäkerhet. och organization?s strategic plans är kompatibla och är integrerad inom organisationens strukturer

– Oversea the integration av alla de Krav och specifikationer för FSMS i den affärsprocesser. av organisationen.

Upprättande av en politik för livsmedelssäkerhet

Anvisningar om fastställande av en politik för livsmedelssäkerhet har förblivit den samma. samma som i den tidigare versionen. En politik för livsmedelssäkerhet innehåller de riktlinjer och avsikter som företagets högsta ledning har. Den godkänns också av samma högsta ledning och används för att styra alla kontroller som införs och åtgärder som vidtas för att förbättra den.

The ISO 22000 specifically requires the set food safety policy ? which is expected to be appropriate to all purposes and the context formulated by the organization ? must be committed to the following:

– Providing a framework for reviewing and selling målen för FSMS

– Satisfying all applicable bestämmelser och krav för livsmedelssäkerhet som kan omfatta rättsliga och lagstadgade krav

– Addressing extern och intern kommunikation

– Ensuring Fortsatt förbättring. till FSMS-systemet

Säkerställande av kompetens om livsmedelssäkerhet

Efter det att FSMS-policyn har godkänts ska den vidarebefordras till alla berörda parter, inklusive kunderna, externa leverantörer och operatörer på begäran. Den fastställda livsmedelspolicyn ska också ses över regelbundet av den högsta ledningen för att ascertain that it is adhering to the organization?s context. The åtagande av den högsta ledningen bör vara synliga. to demonstrate the organization’s commitment. The commitment may be demonstrated through:

Årlig personalbedömning

– Website/intranet site

– Notice boards

– Supplier contracts

– Supplier evaluations

– Induction packs

– Recruitment packs

Man får inte glömma att politiken för livsmedelssäkerhet alltid bör finnas tillgänglig som dokumenterad information.

ISO 22000 2018 – People and their responsibilities

I detta avsnitt av standarderna krävs att företaget definierar uttryckliga ansvarsområden, befogenheter och roller i hela organisationen. Den högsta ledningen ska vara skyldig att se till att alla befogenheter och ansvarsområden har tilldelats relevanta parter och att de har förstått dem. ISO 22000 also specifies requirements for appointed food safety team leaders that oversee the system?s establishment, implementation, maintenance, and update as required. It makes the lives of external auditors easier to know the person or authority to contact whenever there is a need to.

QSE Academy föreslår att du läser annat material som finns på vår webbplats. Du kan också kolla in våra paket för instruktioner och tips.

The first step is to acquire toolkits from QSE Academy that can help your company?s compliance with the ISO 22000 2018 version. 

Dela på sociala medier

Kommentarer (2)

  1. Asd

    Tack så mycket.

  2. Arun Babu

    Vänligen skicka mig information om det kompletta paketet för fssc 22000 version 5.1.

Lämna dina tankar här

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Få vår kostnadsfria e-bok

ISO 22000 2018 ny revidering

Dina uppgifter kommer aldrig att delas med någon tredje part.