ISO/IEC 17025 Checklist?

ISO/IEC 17025 version 2017 Checklista

Checklistan för ISO/IEC 17025 är organiserad enligt kapitlen i standarden för att säkerställa en fullständig bedömning av alla krav i den nya standarden.

Checklista för ISO/IEC 17025 : Checklista för övergång av luckor

Om du funderar på att förbereda en ISO 17025 2017 version Laboratory Management System (LMS) then where do you start? We start with a Gap Analysis to determine the gap between your current management system and an ISO 17025 conforming LMS. A Gap Analysis is used to assess an organization’s scope, readiness, and resources for building the system. It also provides us with the data to develop a project plan for ISO implementation.

 Den här checklistan för analys av brister kan användas för att utvärdera ditt laboratoriehanteringssystem (LMS) mot kraven i ISO 17025:2017 när du övergår från ISO 17025:2005 till ISO 17025:2017.

Nya krav och/eller ny terminologi är markerade med fetstil.

Den andra kolumnen är avsedd som referens/jämförelse med kraven i ISO 17025:2005.

Kommentarer i den andra kolumnen med fetstil i rött typsnitt anger borttagna eller saknade krav.

ISO/IEC 17025 checklist covers audit questions based on ISO/IEC 17025:2017 requirements for each department of the testing and calibration laboratories as given below. ISO/IEC 17025 checklist is considered a very good tool for auditors to make an audit questionnaire to verify the effectiveness of the implemented laboratory management system. A total of more than 200 internal ISO 17025 audit questions are prepared based on ISO 17025:2017 standard.

This ISO 17025 checklist shall be filled in by laboratories that are applying for, or wish to renew its accreditation. If an accredited laboratory has made big changes in the management system?s structure, the ISO/IEC 17025 checklist also shall be filled in.

Punkterna i ISO/IEC 17025-checklistan är ordnade i samma ordning som i NS-EN ISO/IEC 17025 (2017). I vissa fall hänvisas det också till dem som andra nödvändiga dokument.

Vad våra kunder tycker:

?Our laboratory got overwhelmed with the prospect of undergoing ISO/IEC 17025 accreditation.

Good thing that we?ve discovered QSE Academy because the firm was able to help us in applying the requirements into our processes.

Som ett resultat av detta fick vi ett effektivt driftvärde och ökad produktivitet.

We developed our system around the standard?s requirements using QSE Academy?s simplified paperwork.

Vi fick också mycket information via e-post och enskilda möten, vilket ledde till att våra anställda blev fullt informerade om hur de ska uppfylla kraven.
Tack, QSE Academy, för att ni ger oss en fördel på den globala arenan.

Dominique Wyatt

Quality Manager?

?One of my industry colleagues recommended QSE Academy to assist us in our bid to accreditation.

Han erinrade sig hur QSE Academy-verktygslådor gjorde genomförandet enkelt och produktivt.

After reviewing the firm?s packages and assessing customer reviews, our management decided to obtain toolkits from QSE Academy so we could quickly secure ISO/IEC 17025 accreditation.

Konsulterna från QSE Academy var mycket praktiska även om de dokument som de har tillhandahållit är väl förklarade och mycket detaljerade.

This is one of the best investments our business has made, especially since we?re already reaping the rewards of this journey.

Morgan Chen

Kvalitetsansvarig

ISO 9001 komplett paket

Pris :  289 $

ISO 17025 komplett paket
ISO-17025-2017-versi

Pris :  289 $

ISO 22000 komplett paket
iso220002018

Pris :  289 $

Nedladdningen bör börja inom några sekunder. Om den automatiska nedladdningen inte startar, kontrollera att din webbläsare inte blockerar nedladdningar, eller kontakta oss via chatten, vårt supportteam är tillgängligt för att hjälpa dig.

QSE-akademin