Vad är ISO 9001 2015 som kvalitetsledningssystem?

Vad är skillnaden mellan ISO 22000 och ISO 9001?
ISO 9001

Vad är ISO 9001 2015 som kvalitetsledningssystem?

Vad är ISO 9001 2015 som kvalitetsledningssystem? ISO 9001 2015 är ett kvalitetsledningssystem som ställer krav på ett kvalitetsledningssystem som kan appliceras på vilken organisation som helst, oavsett storlek eller bransch. Standarden hjälper organisationer att säkerställa att deras produkter och tjänster uppfyller kundernas krav och följer tillämpliga regler. Standarden kan användas för att bedöma en organisations kvalitetsledningssystem. Organisationer som uppfyller kraven i standarden kan certifieras av ett tredje parts certifieringsorgan.

ISO 9001 är en standard för kvalitetsledningssystem som publicerades av Internationella standardiseringsorganisationen (ISO) 2015. Den beskriver de krav som organisationer måste följa för att bli certifierade som ISO 9001-kompatibla.

Vad är ISO 9001 2015 som kvalitetsledningssystem?

2015 års revidering av ISO 9001 utvecklades i syfte att göra den mer användarvänlig och anpassad till andra ISO-standarder för ledningssystem, t.ex. ISO 14001 (miljöledning) och ISO 45001 (hälsa och säkerhet på arbetsplatsen). Som sådan lägger den större vikt vid riskbaserat tänkande och proaktivt beslutsfattande.

ISO 9001-certifiering kan vara fördelaktigt för företag av alla storlekar, eftersom det kan bidra till att förbättra effektiviteten, öka kundnöjdheten och öka marknadsandelen.

För att bli certifierade måste organisationer genomgå en rigorös bedömningsprocess som utförs av ett externt certifieringsorgan. När företagen väl är certifierade måste de genomgå regelbundna revisioner för att upprätthålla sin efterlevnad.

Fördelarna med ISO 9001-certifiering kan hjälpa organisationer att förbättra sina resultat och få en konkurrensfördel på dagens globala marknad. När standarden tillämpas på rätt sätt kan den hjälpa företag att effektivisera sina processer, minska kostnaderna och förbättra kundnöjdheten. Detta kan i sin tur leda till ökad försäljning och marknadsandelar. Om du funderar på att införa ISO 9001 i din organisation kan vi hjälpa dig. Vi erbjuder en rad tjänster som kan hjälpa dig att uppnå överensstämmelse med standarden. Kontakta oss redan idag för att få veta mer.

Det finns många fördelar med att införa ISO 9001, bland annat:

- Förbättrad effektivitet och kvalitet i processerna.

- minskade kostnader

- ökad kundnöjdhet

- förbättrade marknadsandelar och försäljning.

När standarden tillämpas på rätt sätt kan den hjälpa företag att effektivisera sina processer, minska kostnaderna och förbättra kundnöjdheten. Detta kan i sin tur leda till ökad försäljning och marknadsandelar. Om du funderar på att införa ISO 9001 i din organisation kan vi hjälpa dig. Vi erbjuder en rad tjänster som kan hjälpa dig att uppnå överensstämmelse med standarden. Kontakta oss redan idag för att få veta mer.

Dela på sociala medier

Lämna dina tankar här

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

tre × fem =

Hur man implementerar ISO 9001 Den definitiva guiden

Den definitiva guiden om

Hur man implementerar ISO 9001 2015

Dina uppgifter kommer aldrig att delas med någon tredje part.