What is ISO 9001 2015 as a Quality Management Systems?

Vad är skillnaden mellan ISO 22000 och ISO 9001?
ISO 9001 / VANLIGA FRÅGOR OM ISO 9001

Vad är ISO 9001 2015 som kvalitetsledningssystem?

What is ISO 9001 2015 as a Quality Management Systems? ISO 9001 2015 is a quality management system that provides requirements for a quality management system that can be applied to any organization, regardless of size or industry. The standard helps organizations ensure that their products and services meet customer requirements and comply with applicable regulations. The standard can be used to assess the quality management system of an organization. Organizations that meet the requirements of the standard can be certified by a third-party certification body.

ISO 9001 är en standard för kvalitetsledningssystem som publicerades av Internationella standardiseringsorganisationen (ISO) 2015. Den beskriver de krav som organisationer måste följa för att bli certifierade som ISO 9001-kompatibla.

Vad är ISO 9001 2015 som kvalitetsledningssystem?

2015 års revidering av ISO 9001 utvecklades i syfte att göra den mer användarvänlig och anpassad till andra ISO-standarder för ledningssystem, t.ex. ISO 14001 (miljöledning) och ISO 45001 (hälsa och säkerhet på arbetsplatsen). Som sådan lägger den större vikt vid riskbaserat tänkande och proaktivt beslutsfattande.

ISO 9001-certifiering kan vara fördelaktigt för företag av alla storlekar, eftersom det kan bidra till att förbättra effektiviteten, öka kundnöjdheten och öka marknadsandelen.

För att bli certifierade måste organisationer genomgå en rigorös bedömningsprocess som utförs av ett externt certifieringsorgan. När företagen väl är certifierade måste de genomgå regelbundna revisioner för att upprätthålla sin efterlevnad.

The benefits of ISO 9001 certification can help organizations to improve their bottom line and gain a competitive edge in today?s global marketplace. When implemented correctly, the standard can help businesses to streamline their processes, reduce costs, and improve customer satisfaction. In turn, this can lead to increased sales and market share. If you are thinking of implementing ISO 9001 at your organization, we can help. We offer a range of services that can assist you in achieving compliance with the standard. Contact us today to learn more.

Det finns många fördelar med att införa ISO 9001, bland annat:

? improved efficiency and quality of processes

? reduced costs

? increased customer satisfaction

? improved market share and sales.

När standarden tillämpas på rätt sätt kan den hjälpa företag att effektivisera sina processer, minska kostnaderna och förbättra kundnöjdheten. Detta kan i sin tur leda till ökad försäljning och marknadsandelar. Om du funderar på att införa ISO 9001 i din organisation kan vi hjälpa dig. Vi erbjuder en rad tjänster som kan hjälpa dig att uppnå överensstämmelse med standarden. Kontakta oss redan idag för att få veta mer.

Dela på sociala medier

Lämna dina tankar här

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hur man implementerar ISO 9001 Den definitiva guiden

Den definitiva guiden om

Hur man implementerar ISO 9001 2015

Dina uppgifter kommer aldrig att delas med någon tredje part.