Vad är ISO 9001 och ISO 14001?

Vad är skillnaden mellan ISO 22000 och ISO 9001?
Miljö / ISO 9001

Vad är standarderna ISO 9001 och ISO 14001?

Vad är ISO 9001 och ISO 14001 standarder? ISO 9001 är en standard för kvalitetsledningssystem, medan ISO 14001 är en standard för miljöledningssystem.

Båda är viktiga standarder som bidrar till att säkerställa kvalitet och miljöanpassning inom tillverkningsindustrin och andra industrier.

ISO 9001 omfattar aspekter av kvalitetsledning, medan ISO 14001 omfattar aspekter av miljöledning. Båda standarderna är viktiga för att säkerställa kvalitet och miljöanpassning inom tillverkningsindustrin och andra branscher.

Det finns två huvudsakliga ISO-standarder som företag kan använda för att förbättra sina miljö- och kvalitetsledningssystem. Dessa är ISO 9001 och ISO 14001.

ISO 9001 är en standard för kvalitetsledning som hjälper organisationer att se till att de tillhandahåller produkter eller tjänster som uppfyller kundernas behov och förväntningar. Den innehåller krav på saker som kvalitetskontroll, riskhantering och kontinuerlig förbättring.

Vad är standarderna ISO 9001 och ISO 14001?

ISO 14001 är en standard för miljöledning som hjälper organisationer att minimera sin negativa påverkan på miljön. Den innehåller krav på sådant som att minska utsläppen av växthusgaser, förebygga föroreningar och förbättra resurseffektiviteten.

Många företag väljer att certifiera sig enligt både ISO 9001 och ISO 14001 för att visa att de är engagerade i både kvalitets- och miljöledning.Certifiering enligt dessa standarder kan ge företagen en konkurrensfördel och hjälpa dem att vinna nya affärer.

Det finns några likheter mellan ISO 9001 och ISO 14001. Båda standarderna kräver att organisationer identifierar och hanterar risker och att de kontinuerligt förbättrar sina miljö- och kvalitetsledningssystem.

Det finns dock också några viktiga skillnader mellan de två standarderna. ISO 9001 är inriktad på att säkerställa att produkter och tjänster uppfyller kundernas behov och förväntningar, medan ISO 14001 är inriktad på att minimera organisationens miljöpåverkan. Dessutom kräver ISO 9001 dokumenterade förfaranden och register, medan ISO 14001 inte gör det.

På det hela taget är både ISO 9001 och ISO 14001 viktiga standarder som kan hjälpa företag att förbättra sina miljö- och kvalitetsledningssystem. Företag som är certifierade enligt båda standarderna kan visa sitt engagemang för att tillhandahålla produkter och tjänster av hög kvalitet, samtidigt som de minimerar sin negativa inverkan på miljön.

Om du funderar på att införa någon av dessa standarder i din organisation kan vi hjälpa dig. Vi erbjuder utbildningskurser och konsulttjänster för att hjälpa organisationer med övergången. Kontakta oss redan idag för att få veta mer.

Dela på sociala medier

Lämna dina tankar här

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

15 − åtta =

Förklaring av kraven i ISO 14001 2015

Förklaring av kraven i ISO 14001 2015

Dina uppgifter kommer aldrig att delas med någon tredje part.
Hur man implementerar ISO 9001 Den definitiva guiden

Den definitiva guiden om

Hur man implementerar ISO 9001 2015

Dina uppgifter kommer aldrig att delas med någon tredje part.