Iso 9001 hur lång tid tar det?

Vad är skillnaden mellan ISO 22000 och ISO 9001?
ISO 9001

Iso 9001 hur lång tid tar det?

Iso 9001 hur lång tid tar det? Hur lång tid det tar att bli certifierad enligt ISO 9001 beror på organisationen och hur väl de är förberedda att implementera standarden. Vanligtvis tar det några månader (3 till 6 månader) att bli certifierad när organisationen har granskats och är redo att påbörja certifieringsprocessen.

iso 9001 hur lång tid tar det?

Det finns inget universellt svar på frågan om hur lång tid det tar att utveckla och införa ett kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001. Hur lång tid det tar beror på organisationens storlek och komplexitet samt på den befintliga mognadsgraden för kvalitetsledning. De flesta organisationer kan dock räkna med att processen tar mellan 6 och 12 månader.

Det första steget i införandet av ett kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001 är att göra en analys av brister för att identifiera områden där dina nuvarande processer inte uppfyller kraven i standarden. När du har identifierat dessa brister kan du utarbeta en plan för att åtgärda dem. Detta kan innebära att du måste ta fram nya policyer och förfaranden eller göra ändringar i befintliga policyer och förfaranden. När du väl har utvecklat och infört ditt kvalitetsledningssystem måste du genomföra regelbundna revisioner för att se till att det fungerar som avsett och att nödvändiga korrigerande åtgärder vidtas. Med tiden, när din organisation växer och förändras, kan du behöva göra uppdateringar av ditt kvalitetsledningssystem för att se till att det fortsätter att uppfylla dina behov.

Det finns inget slutgiltigt svar på frågan om hur lång tid det tar att utveckla och införa ett kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001, men de flesta organisationer kan räkna med att processen tar mellan 6 och 12 månader. Nyckeln till ett lyckat genomförande är att göra en grundlig analys av brister och utveckla en solid plan för att åtgärda områden där era nuvarande processer inte uppfyller kraven i standarden. Regelbundna revisioner hjälper dig att se till att ditt kvalitetsledningssystem förblir effektivt med tiden.

Dela på sociala medier

Leave your thought here

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

nio − 8 =

Hur man implementerar ISO 9001 Den definitiva guiden

Den definitiva guiden om

Hur man implementerar ISO 9001 2015

Dina uppgifter kommer aldrig att delas med någon tredje part.