Hur får man ISO 9001-certifiering i 6 steg?

Vad är skillnaden mellan ISO 22000 och ISO 9001?
ISO 9001 / VANLIGA FRÅGOR OM ISO 9001

Hur får man ISO 9001-certifiering i 6 steg?

Hur får man ISO 9001-certifiering i 6 steg? Att bli ISO 9001-certifierad kan verka som en svår uppgift, men det behöver inte vara det. Genom att följa dessa sex enkla steg kan du säkerställa att din organisation är på god väg att uppfylla kraven i den internationella kvalitetsledningsstandarden.

0. Gör en analys av brister

Det första steget för att bli ISO 9001-certifierad är att göra en analys av brister. Detta hjälper dig att identifiera områden där ditt nuvarande kvalitetsledningssystem inte uppfyller kraven i standarden. Det finns många resurser tillgängliga för att hjälpa dig med detta, bland annat mallar och checklistor.

 

Hur får man ISO 9001-certifiering i 6 steg?

 

1. Förstå kraven i ISO 9001:2015

Innan man söker certifiering är det viktigt att förstå kraven i standarden. Standarden är utformad för att hjälpa organisationer att förbättra sin verksamhet och uppfylla kundernas behov. Det är också viktigt att förstå fördelarna med ISO 9001-certifiering.

2. Utveckla ett system för kvalitetsstyrning.

När du har en förståelse för kraven i standarden kan du börja utveckla ett kvalitetsledningssystem som uppfyller dessa krav. Ett kvalitetsledningssystem är en uppsättning riktlinjer och förfaranden som en organisation använder för att se till att dess produkter eller tjänster uppfyller kundernas behov.

3. Genomföra systemet för kvalitetsledning.

Efter att ha utvecklat ett kvalitetsledningssystem är nästa steg att implementera det i organisationen. Detta innebär att man utbildar de anställda i systemets riktlinjer och förfaranden och ser till att de följs.

4. Genomföra en internrevision.

När kvalitetsledningssystemet har införts är nästa steg att genomföra en intern revision. Detta görs för att se till att systemet följs och att det är effektivt. Internrevisionen genomförs av ett team av revisorer som är oberoende av organisationen.

 

Hur får man ISO 9001-certifiering i 6 steg?

 

5. Ansökan om certifiering

Efter att ha genomfört en internrevision är nästa steg att ansöka om certifiering. Detta innebär att en ansökan lämnas in till ett certifieringsorgan som sedan bedömer organisationen för att se till att den uppfyller kraven i standarden.

6. Upprätthåller certifieringen.

När en organisation väl är certifierad är det viktigt att behålla certifieringen. Detta innebär att man regelbundet måste genomgå övervakningsrevisioner för att se till att kvalitetsledningssystemet fortfarande följs. Dessutom måste organisationerna betala årliga avgifter till certifieringsorganet.

Dela på sociala medier

Lämna dina tankar här

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

8 − två =

Hur man implementerar ISO 9001 Den definitiva guiden

Den definitiva guiden om

Hur man implementerar ISO 9001 2015

Dina uppgifter kommer aldrig att delas med någon tredje part.