Vad är skillnaden mellan ISO 9001 och ISO 9002?

Vad är skillnaden mellan ISO 22000 och ISO 9001?
ISO 9001

Vad är skillnaden mellan ISO 9001 och ISO 9002?

Vad är skillnaden mellan ISO 9001 och ISO 9002? Det finns ingen skillnad mellan ISO 9001 och ISO 9002. Båda är kvalitetsledningsstandarder som ger vägledning om hur man kan förbättra organisationens prestanda. ISO 9001 är dock den internationella standarden för kvalitetsledningssystem, medan ISO 9002 är en teknisk specifikation som ger ytterligare vägledning om hur man uppfyller kraven i ISO 9001.

 

Vad är skillnaden mellan ISO 9001 och ISO 9002?

 

 

While both standards are important tools for quality improvement, they serve different purposes. ISO 9001 is the basis for an organization’s quality management system, while ISO 9002 provides guidance on how to implement and operate a quality management system. Together, these two standards can help organizations improve their performance and better meet the needs of their customers.

Avsnittet Tekniskt ledarskap och teknisk ledning i standarden ISO/TS 9002:2016 ger en översikt över syftet med kraven i ISO 9001:2015 samt exempel på hur de kan uppnås. Det ändrar inte, lägger till eller på något sätt modifierar själva kraven.

ISO/TS 9002:2016 föreskriver inga obligatoriska tillvägagångssätt för genomförandet eller ger någon föredragen tolkningsmetod.

ISO 9002 är ett kvalitetsledningssystem som hjälper företag att se till att deras produkter och tjänster uppfyller kundernas krav och myndighetskrav. Den bygger på kvalitetsledningssystemet ISO 9001 men innehåller ytterligare information och råd för dokumentation och revision av kvalitetsledningssystem.

ISO 9001 är ett kvalitetsledningssystem som hjälper företag att se till att deras produkter och tjänster uppfyller kundernas krav och myndighetskrav. Det ger en ram för att inrätta kvalitetsledningssystem och för kontinuerlig förbättring av dessa system. ISO 9001 innehåller inga särskilda krav på dokumentation och revision av kvalitetsledningssystem.

Den största skillnaden mellan ISO 9001 och ISO 9002 är att ISO 9001 innehåller krav på dokumentation och revision av kvalitetsledningssystem, medan ISO 9002 inte gör det. Båda standarderna hjälper företag att se till att deras produkter och tjänster uppfyller kundernas krav och myndighetskrav.

ISO 9001 ger en ram för att inrätta kvalitetsledningssystem, medan ISO 9002 hjälper företag att se till att deras kvalitetsledningssystem är effektiva.

Vad är skillnaden mellan ISO 9001 och ISO 9002?

 

Både ISO 9001 och ISO 9002 är standarder för kvalitetsledningssystem som hjälper företag att se till att deras produkter och tjänster uppfyller kundernas krav och myndighetskrav. Den största skillnaden mellan de två standarderna är att ISO 9001 innehåller krav på dokumentation och revision av kvalitetsledningssystem, medan ISO 9002 inte gör det. Båda standarderna bygger på kvalitetsstyrningsstandarden ISO 9000.

Dela på sociala medier

Lämna dina tankar här

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

19 − 18 =

Hur man implementerar ISO 9001 Den definitiva guiden

Den definitiva guiden om

Hur man implementerar ISO 9001 2015

Dina uppgifter kommer aldrig att delas med någon tredje part.