Checklista för ISO 14001

Checklista för ISO 14001 2015-versionen

Checklistan för ISO 14001 är organiserad enligt kapitlen i standarden för att säkerställa en fullständig bedömning av alla krav i den nya standarden.

Checklista för övergång till 14001:2015

Om du funderar på att förbereda en ISO 14001 2015 version Miljöledningssystem (EMS), var börjar du då? 

We start with a Gap Analysis to determine the gap between your current management system and an ISO 14001 conforming EMS. A Gap Analysis is used to assess an organization’s scope, readiness, and resources for building the Miljöledningssystem. Den ger oss också data för att utveckla en projektplan för genomförandet av ISO 14001.

Denna checklista för analys av brister kan användas för att utvärdera din Miljöledningssystem (EMS) mot kraven i ISO 14001:2015 när du övergår från ISO 14001:2005 till ISO 14001:2015.

 

Checklistan för ISO 14001 anses vara ett mycket bra verktyg för revisorerna för att göra ett frågeformulär för att verifiera effektiviteten hos det implementerade miljöledningssystemet. Sammanlagt över 100 krav för intern ISO 14001-revision har utarbetats utifrån ISO 14001:2015-standarden.

 

This ISO 14001 checklist shall be filled in by the business that are applying for, or wish to renew its certification. If a certified business has made big changes in the management system?s structure, the ISO 14001 checklist also shall be filled in.

Punkterna i ISO 14001-checklistan är ordnade i samma ordning som i den officiella standarden. I vissa fall hänvisas det också till andra dokument som krävs.

Vad våra kunder tycker:

?A few years back, we sought the assistance of QSE Academy consultants to help us comply with ISO 14001. We then purchased toolkits that provided us with the necessary checklists, samples, forms, models, and documentation templates. It?s good that our growing company made this wise decision because we successfully completed the audit. Now, we continue to work with QSE Academy in improving our Quality Management System, especially its scope.?

Daniel S. Saulsbury

Quality Manager?

?We give our sincerest gratitude to the consultants and auditors at QSE Academy for their great help in developing an ISO 14001 compliant environment manual for our organization. The package we bought at QSE Academy served as the ultimate guide for us in creating a hassle-free Environmental Management System. We truly appreciate how QSE Academy made the effort to make a comprehensive guide and instructions about all the requirements, which made it easy for us to implement the standard.? 

Peter D. Fillmore

Kvalitetsansvarig

ISO 9001 komplett paket

Pris :  289 $

ISO 17025 komplett paket
ISO-17025-2017-versi

Pris :  289 $

ISO 22000 komplett paket
iso220002018

Pris :  289 $