Checklista för ISO 14001

Checklista för ISO 14001 2015-versionen

Checklistan för ISO 14001 är organiserad enligt kapitlen i standarden för att säkerställa en fullständig bedömning av alla krav i den nya standarden.
ISO 14001 Checklista 2015 version

Checklista för övergång till 14001:2015

Om du funderar på att förbereda en ISO 14001 2015 version Miljöledningssystem (EMS), var börjar du då? 

Vi börjar med en gapanalys för att fastställa gapet mellan ditt nuvarande ledningssystem och ett miljöledningssystem som uppfyller ISO 14001. En gapanalys används för att bedöma en organisations omfattning, beredskap och resurser för att bygga upp ett system för miljöledningssystem. Miljöledningssystem. Den ger oss också data för att utveckla en projektplan för genomförandet av ISO 14001.

Denna checklista för analys av brister kan användas för att utvärdera din Miljöledningssystem (EMS) mot kraven i ISO 14001:2015 när du övergår från ISO 14001:2005 till ISO 14001:2015.

 

Checklistan för ISO 14001 anses vara ett mycket bra verktyg för revisorerna för att göra ett frågeformulär för att verifiera effektiviteten hos det implementerade miljöledningssystemet. Sammanlagt över 100 krav för intern ISO 14001-revision har utarbetats utifrån ISO 14001:2015-standarden.

 

Denna checklista för ISO 14001 ska fyllas i av företag som ansöker om eller vill förnya sin certifiering. Om ett certifierat företag har gjort stora förändringar i ledningssystemets struktur ska ISO 14001-kontrolllistan också fyllas i.

Punkterna i ISO 14001-checklistan är ordnade i samma ordning som i den officiella standarden. I vissa fall hänvisas det också till andra dokument som krävs.

Vad våra kunder tycker:

ISO 14001 Checklista 2015 version

"För några år sedan tog vi hjälp av QSE Academy-konsulterna för att uppfylla kraven i ISO 14001. Vi köpte sedan verktygslådor som försåg oss med nödvändiga checklistor, exempel, formulär, modeller och dokumentationsmallar. Det är bra att vårt växande företag fattade detta kloka beslut eftersom vi framgångsrikt genomförde revisionen. Nu fortsätter vi att arbeta med QSE Academy för att förbättra vårt kvalitetsledningssystem, särskilt dess omfattning."

Daniel S. Saulsbury

Kvalitetsansvarig

ISO 14001 Checklista 2015 version
ISO 14001 Checklista 2015 version

"Vi är mycket tacksamma mot konsulterna och revisorerna på QSE Academy för deras stora hjälp med att ta fram en miljöhandbok som uppfyller ISO 14001 för vår organisation. Paketet vi köpte på QSE Academy fungerade som den ultimata guiden för oss att skapa ett problemfritt miljöledningssystem. Vi uppskattar verkligen hur QSE Academy ansträngde sig för att göra en omfattande guide och instruktioner om alla krav, vilket gjorde det enkelt för oss att implementera standarden." 

Peter D. Fillmore

Kvalitetsansvarig

ISO 14001 Checklista 2015 version
ISO 14001 Checklista 2015 version
ISO 9001 komplett paket
ISO 14001 Checklista 2015 version

Pris :  289 $

ISO 17025 komplett paket
ISO-17025-2017-versi

Pris :  289 $

ISO 22000 komplett paket
iso220002018

Pris :  289 $