What is the difference between ISO 9000 and ISO 9001?

Vad är skillnaden mellan ISO 22000 och ISO 9001?
ISO 9001 / VANLIGA FRÅGOR OM ISO 9001

Vad är skillnaden mellan ISO 9000 och ISO 9001?

What is the difference between ISO 9000 and ISO 9001? ISO 9000 is a family of standards that sets out the requirements for a quality management system. ISO 9001 is the standard within the ISO 9000 family that sets out the requirements for a quality management system that is specific to the manufacturing sector.

Den största skillnaden mellan ISO 9000 och ISO 9001 är att ISO 9000 är en standard för termer och definitioner, medan ISO 9001 är en standard för certifierade kvalitetsledningssystem. Dessutom är ISO 9000 en allmän standard, medan ISO 9001 är specifik för organisationer som tillverkar produkter eller tjänster.

Vad är skillnaden mellan ISO 9000 och ISO 9001?

ISO 9000-standardfamiljen är en samling standarder för kvalitetsledning, medan ISO 9001 är en särskild standard inom denna familj. ISO 9000-standardfamiljen innehåller också en enskild standard som kallas ISO 9000. I detta dokument anges grunderna och terminologin för kvalitetsledningssystem (QMS).

ISO 9001-standarden, å andra sidan, innehåller krav för organisationer som vill införa ett kvalitetsledningssystem. För att bli certifierad enligt ISO 9001 måste en organisation uppfylla alla de krav som anges i standarden.

ISO 9000:2015, den senaste versionen av en serie standarder, beskriver grundläggande begrepp och principer för kvalitetsledning som är allmänt användbara för företag som försöker nå framgång genom sitt ledningssystem, logistik i leveranskedjan, förbättrad intern kommunikation och andra aktiviteter.

The standards outlined in the Scanning Your Company’s Inconsistencies study benefit both consumers and businesses who want to feel secure in an organization’s ability to consistently deliver products and services. Internal standards are externally displayed to customers when they improve.

ISO 9000:2015 specifies the standards’ key terms and definitions that apply to all ISO/TC 176 quality management and quality management system standards.

Vad är skillnaden mellan ISO 9000 och ISO 9001?

Det finns några viktiga skillnader mellan ISO 9000 och ISO 9001. För det första är ISO 9000 en allmän standard som kan tillämpas på alla organisationer, oavsett storlek eller typ. Å andra sidan är ISO 9001 särskilt utformad för organisationer som tillverkar produkter eller tjänster. Dessutom innehåller ISO 9000 allmänna riktlinjer för kvalitetsledningssystem, medan ISO 9001 innehåller specifika krav som måste uppfyllas för att certifieras.

Dela på sociala medier

Lämna dina tankar här

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hur man implementerar ISO 9001 Den definitiva guiden

Den definitiva guiden om

Hur man implementerar ISO 9001 2015

Dina uppgifter kommer aldrig att delas med någon tredje part.