Vad är ISO 9001 och varför är det viktigt?

VANLIGA FRÅGOR OM ISO 9001
ISO 9001 / VANLIGA FRÅGOR OM ISO 9001

Vad är ISO 9001 och varför är det viktigt?

Dela på sociala medier

ISO 9001 är ett kvalitetsledningssystem som hjälper organisationer att förbättra sin verksamhet och uppfylla kundernas krav. Standarden innehåller krav på ett kvalitetsledningssystem som kan tillämpas på alla organisationer, oavsett storlek eller bransch. Standarden hjälper organisationer att se till att deras produkter och tjänster uppfyller kundernas krav och att de följer gällande bestämmelser. Certifiering enligt ISO 9001 kan ge organisationer en konkurrensfördel, eftersom många kunder kräver certifiering som ett villkor för att göra affärer. Certifiering kan också hjälpa organisationer att vinna nya affärer och ingå nya leveransavtal. ISO 9001-certifiering kan också leda till ökad effektivitet och minskade kostnader. Standarden uppdateras regelbundet för att återspegla de senaste bästa metoderna inom kvalitetsledning.

ISO 9001 är en globalt erkänd standard för kvalitetsledning som ger vägledning för organisationer om hur de ska utveckla och införa ett kvalitetsledningssystem. Standarden bygger på ett antal principer för kvalitetsledning, bland annat ett starkt kundfokus, engagemang från den högsta ledningen, processmetoden, ständiga förbättringar och effektiv kommunikation.

Organisationer som är certifierade enligt ISO 9001 har visat sitt engagemang för kvalitet och sin förmåga att ständigt tillhandahålla produkter och tjänster som uppfyller kundernas krav. Detta kan ge organisationer en konkurrensfördel på dagens marknad.

Det finns många fördelar med ett ISO 9001-certifierat kvalitetsledningssystem, bland annat ökad effektivitet och ändamålsenlighet, minskade kostnader, ökad kundnöjdhet och lojalitet samt ökade marknadsandelar. Dessutom kan certifieringen ge organisationer en plattform för ständiga förbättringar.

ISO 9001-certifieringen är giltig i tre år och organisationer måste genomgå en årlig kontrollrevision för att behålla sin certifiering. En omcertifieringsrevision krävs vart tredje år.

Organisationer som är intresserade av ISO 9001-certifiering kan kontakta ett certifieringsorgan för att komma igång. Certifieringsorganen är oberoende organisationer som bedömer om en organisation uppfyller kraven i ISO 9001.

När en organisation är certifierad kan den använda ISO 9001-logotypen för att visa sitt engagemang för kvalitet.

ISO 9001-certifiering kan vara en värdefull tillgång för alla organisationer. Fördelarna med certifiering kan hjälpa organisationer att förbättra sina resultat och sin konkurrenskraft på dagens marknad.


Dela på sociala medier

Lämna dina tankar här

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hur man implementerar ISO 9001 Den definitiva guiden

Den definitiva guiden om

Hur man implementerar ISO 9001 2015

Dina uppgifter kommer aldrig att delas med någon tredje part.