Vilka krav ställs på certifiering av ISO 9001 Lead Auditor?

VANLIGA FRÅGOR OM ISO 9001
ISO 9001 / VANLIGA FRÅGOR OM ISO 9001

Vilka är kraven för certifiering av ISO 9001 Lead Auditor?

Dela på sociala medier

Kraven för certifiering av ISO 9001 Lead Auditor omfattar deltagande i en utbildningskurs och ett godkänt prov. Dessutom måste man ha en viss erfarenhet av kvalitetshantering för att kunna bli certifierad.

För att bli en certifierad ISO 9001-ansvarig revisor måste du ha:

1. Minst tre års erfarenhet av revision av kvalitetsledningssystem.

2. Ett erkänt system för kvalitetsledning eller en erkänd kvalifikation för revision.

3. Slutförande av en ackrediterad utbildning för huvudansvarig revisor för ISO 9001.

4. Har klarat av den relevanta examen.

5. undertecknat ett avtal om yrkesmässig uppförandekod

För att behålla din certifiering måste du dessutom:

1. Delta i ett omcertifieringsprogram vart tredje år.

2. Genomföra minst 20 timmars yrkesmässig utveckling varje år.

3. Delta i en årlig konferens för huvudansvariga revisorer för ISO 9001.

4. Vara huvudrevisor vid minst fem ISO 9001-revisioner per år.

5. Uppdatera sina kunskaper om ISO 9001-standarden och eventuella ändringar eller uppdateringar av den.

6. Håll dig till det avtal om uppförandekod som du undertecknade när du blev certifierad.

Om du uppfyller dessa krav och är intresserad av att bli en ISO 9001-ansvarig revisor kan du kontakta en utbildningsleverantör för att anmäla dig till en ackrediterad kurs. När du har slutfört kursen och klarat provet kan du ansöka om certifiering.

Certifieringen som ansvarig revisor enligt ISO 9001 är viktig eftersom den visar att du har kunskap och erfarenhet av att granska kvalitetsledningssystem. Den visar att du är kompetent och kvalificerad att ge oberoende garantier för att ett företags kvalitetsledningssystem är effektivt och uppfyller ISO 9001-standarden. Detta kan hjälpa företag att förbättra sina kvalitetsledningssystem och uppnå överensstämmelse med standarden.

Om du är intresserad av att bli en ledande ISO 9001-revisor kan du kontakta en utbildningsleverantör för att anmäla dig till en ackrediterad kurs. När du har slutfört kursen och klarat provet kan du ansöka om certifiering. Genom att bli certifierad får du de färdigheter och kunskaper du behöver för att ge oberoende garantier för att ett företags kvalitetsledningssystem är effektivt och uppfyller ISO 9001-standarden. Detta kan hjälpa företag att förbättra sina kvalitetsledningssystem och uppnå överensstämmelse med standarden.


Dela på sociala medier

Lämna dina tankar här

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hur man implementerar ISO 9001 Den definitiva guiden

Den definitiva guiden om

Hur man implementerar ISO 9001 2015

Dina uppgifter kommer aldrig att delas med någon tredje part.