Vad är kraven för ISO 9001?

Vad är skillnaden mellan ISO 22000 och ISO 9001?
ISO 9001

Vilka är kraven i ISO 9001?

Vilka är ISO 9001-kraven? Kraven i ISO 9001 inkluderar att utveckla ett kvalitetsledningssystem som uppfyller standardens krav och implementera det inom organisationen. Dessutom måste organisationer genomgå periodiska övervakningsrevisioner för att säkerställa att kvalitetsledningssystemet fortfarande följs.

Det finns totalt 7 stora krav i ISO 9001, som kan delas in i fyra kategorier:

1) Förvaltningskrav

2) Resurskrav

3) Processkrav

4) Krav på utvärdering av prestationer

Förvaltningskrav (5 krav): Dessa krav fokuserar på den högsta ledningens roll när det gäller att se till att kvalitetsledningssystemet är effektivt. Den högsta ledningen måste tillhandahålla ledarskap och engagemang, fastställa kvalitetspolicyn, fastställa kvalitetsmål, se till att resurser finns tillgängliga samt övervaka och granska kvalitetsledningssystemets resultat.

Resurskrav (4 krav): Dessa krav är inriktade på att säkerställa att de nödvändiga resurserna finns tillgängliga för att stödja ett effektivt genomförande av kvalitetsledningssystemet. Detta inkluderar att tillhandahålla lämpliga anläggningar, personalresurser och infrastruktur. Organisationen måste också se till att de anställda får lämplig utbildning och att de har de färdigheter och kunskaper som krävs för att utföra sina arbetsuppgifter på ett effektivt sätt.

Processkrav (10 krav): Dessa krav fokuserar på den faktiska driften av organisationens processer. Organisationen måste kontrollera sina insatser, utföra sina processer i enlighet med sina förfaranden samt övervaka och mäta sina resultat. Dessutom måste organisationen ha ett system för att hantera produkter eller tjänster som inte överensstämmer med kraven.

Krav på mätning, analys och förbättring (5 krav): Dessa krav är inriktade på att mäta och bedöma kvalitetsledningssystemets prestanda. Organisationen måste fastställa metoder för övervakning och mätning av dess prestanda samt för regelbunden granskning av kvalitetsledningssystemets effektivitet. Dessutom måste organisationen genomföra interna revisioner för att se till att kvalitetsledningssystemet följs och att det är effektivt. Organisationen måste också vid behov vidta korrigerande och förebyggande åtgärder för att åtgärda eventuella problem som upptäcks. Slutligen måste organisationen inrätta en process för kontinuerlig förbättring.

Låt oss titta närmare på varje kategori:

1) Organisationens kontext - Det första kravet i standarden är att du måste förstå organisationens kontext, vilket innebär att du måste förstå behoven och förväntningarna hos berörda parter (t.ex. kunder, anställda, aktieägare etc.) samt organisationens kapacitet. Detta hjälper dig att avgöra vad som behöver göras för att förbättra ditt kvalitetsledningssystem (QMS).

2) Ledarskap - Den andra gruppen av krav handlar om ledarskap, och särskilt om högsta ledningens engagemang för QMS. Den högsta ledningen måste fastställa en kvalitetspolicy och mål, se till att resurser finns tillgängliga och utse en representant för ledningen som ansvarar för att främja medvetenhet om kundkrav och kontinuerlig förbättring i hela organisationen.

3) Planering - Den tredje uppsättningen krav handlar om planering. Du måste skapa processer och förfaranden som hjälper dig att uppnå dina kvalitetsmål. Detta inbegriper att skapa planer för att hantera risker och möjligheter samt planera för förändringar i QMS.

4) Stöd - Den fjärde kategorin av ISO 9001-krav handlar om stöd. Det innebär att se till att dina anställda får rätt utbildning och att de har de verktyg och resurser som de behöver för att utföra sitt arbete effektivt. Dessutom måste du upprätta ett kommunikationssystem så att alla i organisationen är medvetna om kundkrav, kvalitetsmål och ändringar i QMS.

5) Drift - Den femte gruppen av krav omfattar den faktiska driften av dina processer. Du måste kontrollera dina insatsvaror (t.ex. råvaror), utföra dina processer enligt dina förfaranden samt övervaka och mäta dina resultat. Dessutom måste du ha ett system för att hantera produkter eller tjänster som inte överensstämmer med kraven.

6) Utvärdering av prestanda - Den sjätte uppsättningen krav handlar om utvärdering av prestanda. Du måste fastställa metoder för att övervaka och mäta din prestation och för att regelbundet granska effektiviteten i ditt kvalitetsledningssystem. Dessutom måste du genomföra interna revisioner för att se till att ditt QMS följs och att det är effektivt.

7) Förbättring - Den sjunde och sista gruppen av krav handlar om förbättring. Du måste upprätta en process för kontinuerlig förbättring och korrigera eventuella problem som upptäcks. Dessutom måste du vidta förebyggande åtgärder för att undvika potentiella problem.

8) Skillnader mellan ISO 9001:2008 och 2015 års versioner - En av de mest anmärkningsvärda förändringarna mellan 2008 och 2015 års versioner av ISO 9001 är tillägget av det nya kravet på riskbaserat tänkande. Det innebär att du nu proaktivt måste identifiera risker och möjligheter som kan påverka din förmåga att uppfylla kundernas krav och lägga upp planer för att hantera dem. Andra anmärkningsvärda förändringar är en större betoning på att mäta prestanda samt på att samarbeta med kunder och andra berörda parter. Dessutom finns det nu

Skillnader mellan ISO 9001:2008 och 2015 års versioner - En av de mest anmärkningsvärda förändringarna mellan 2008 och 2015 års versioner av ISO 9001 är tillägget av det nya kravet på riskbaserat tänkande. Detta innebär att organisationer nu proaktivt måste identifiera risker och möjligheter som kan påverka deras förmåga att uppfylla kundkraven och lägga upp planer för att hantera dem. Andra anmärkningsvärda förändringar är en större betoning på att mäta prestanda samt på att samarbeta med kunder och andra berörda parter.

Dela på sociala medier

Lämna dina tankar här

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

3 × 2 =

Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Tillgänglighet
 • Lägg till i kundvagn
 • Description
 • Content
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
Click outside to hide the comparison bar
Compare
Hur man implementerar ISO 9001 Den definitiva guiden

Den definitiva guiden om

Hur man implementerar ISO 9001 2015

Dina uppgifter kommer aldrig att delas med någon tredje part.