Tre tips för en smidig ackrediteringsprocess enligt ISO/IEC 17025

ISO 17025-ackreditering
Ackreditering av laboratorier

Tre tips för en smidig ackrediteringsprocess enligt ISO/IEC 17025

ISO 17025-ackrediteringsprocessen

ISO/IEC 17025 Ackreditering är en viktig process där en avdelning bör arbeta för att uppnå den framgångsrikt med hjälp och stöd från ledningen.

Innan bedömningen av den aktuella ISO/IEC 17025-ackrediteringOm laboratoriet vill klara sig måste de kanske göra en del inspektioner och kvalitetskontroller på egen hand.

Ledningen och kvalitetsavdelningen bör vara fullt medvetna och klara över systemens tillstånd och kvalitet. De bör veta vilka förändringar som krävs och vilka som ska göras på de områden som inte uppfyller den kvalitet som krävs för att godkännas.

De ändringar som krävs kan gälla anställda som har arbetat och etablerat sig i det befintliga arbetssystemet.

För att ackrediteringen ska bli framgångsrik är det viktigt att ledningen ger sitt stöd och att kvalitetsavdelningen gör en inledande kvalitetsbedömning innan ackrediteringen inleds.

Laboratoriets behov av att genomföra processen påskyndades av en kund som gav ackrediteringen som ett krav för att arbeta med laboratoriet.

Ledningens och kvalitetsavdelningens självutvärderingsprocess omfattade månatliga möten för att följa utvecklingen av de genomförda förändringarna, granska planerna och diskutera förändringar och utmaningar.

För att lyckas med ackrediteringen måste ledningen vara medveten om den roll som varje avdelning ska spela.

Förvaltningen bör förstå de särskilda aspekter som kan påverka bedömningsprocessen och i slutändan hur väl varvet lyckas få ackreditering.. Några av dessa aspekter kan omfatta ytterligare resurser som avdelningen behöver under självutvärderingen, t.ex. medel och det ansvar som den tekniska personalen och kvalitetsavdelningen förväntas ta på sig.

Att förvärva en ackreditering kan påverka den befintliga tjänsten genom att öka kostnaden. Ledningen måste se till att kunderna förstår vikten av att vara ett ackrediterat laboratorium - slutligen tips för att se till att ISO/IEC 17025-ackrediteringen går smidigt.

ISO 17025-ackreditering

1. Ledningen måste ha en djupgående förståelse för uppgifter och engagemang.

Det första steget i planen för självutvärdering är att ta fram en checklista över de delar som ska inspekteras. Listan kommer att bidra till att identifiera de problem som bör åtgärdas och deras intensitet.

För att hantera dessa förändringar i de befintliga systemen på rätt sätt bör ledningen dela in frågorna i tre kategorier.

Kategorierna är indelade efter problemets intensitet, t.ex. mindre förändringar, betydande förändringar och verkliga luckor. När checklistan är klar kan kvalitetsavdelningen slutligen delegera uppgifter till personalen. Företagets personal kan kanske hantera mindre förändringar i systemen, medan mer komplexa förändringar kräver ytterligare resurser.

Resursen omfattar anställning av kvalificerad personal från kvalitetsavdelningen. Projektplanen bör innehålla specifika detaljer som ledningen bör känna till, t.ex;

? Arbetstider för personalen som arbetar med punkterna på checklistan.

? Eventuella ytterligare resurser som krävs för att slutföra det pågående projektet.

? Förändringar i ledning och områden där kontroll behövs för att ta någonsin och göra förändringar.

En del av den interna bedömningen är budgetering, men det kan finnas behov av ytterligare ekonomiska resurser. Dessa andra resurser ska användas för att uppgradera system och programvara som behöver ändras. Utbildning av personalen i de standarder som krävs för att systemen ska godkännas för ackreditering och inköp av material med mer information om kvalitetssystem.

Regelbundna möten med ledningen är viktiga för att följa upp och diskutera framstegen eller de förändringar som kan behöva göras. Genom att föra register över de uppgifter som redan har utförts eller de milstolpar som har uppnåtts kan ledningen vara mer engagerad och personalen motiverad.

2. Skapa en tydlig plan för hanteringen av förändringarna för grejerna

Att involvera personalen i systemförändringar hjälper dem att göra en smidig övergång från de system som de är bekanta med. Teamet bör vara engagerat från början av processen, inte bara kasta förändringen på dem för att de ska anpassa sig, eftersom detta bara kommer att göra dem förvirrade och demotiverade i det långa loppet.

Hjälp personalen att förstå vikten av förändringar och ISO-processen. Teamet bör veta hur det underlättar deras arbete och ger större fördelar för företaget, vilket i sin tur gynnar dem. Att involvera personalen i förändringsprocessen innebär att få deras synpunkter på frågan och att uppdatera dem om processen och framstegen. Personalen kommer att få en känsla av värde i projektet och se till att bedömnings- och ackrediteringsprocessen löper smidigt. Ledningen måste skapa en öppen kommunikationslinje mellan personalen och dem.

Syftet med denna diskussion är att ge utrymme för oro för förändringar i systemet, för att lära sig nya metoder och för förändringar i hur de ger service till kunderna. Utbildning är ett viktigt steg för att hjälpa personalen att hålla oron för förändringar borta.

3. Se till att din kundkrets förstår vikten av ackreditering 

Det är viktigt att man under ackrediteringsprocessen inte utgår från att kunderna förstår vad det handlar om. Du bör ge information till kunder som inte förstår ackrediteringsprocessen. Hjälp dem att förstå betydelsen och hur det hjälper dem genom marknadsföring och utbildning.

För den kundkrets som redan känner till och förstår de standarder som krävs för ackreditering bör företaget som genomgår processen göra sina kunder medvetna om att de genomgår en certifieringsprocess.

Precis som i alla andra projekt kommer ackrediteringsprocessen att bli framgångsrik om man har en god ledning, utbildar personalen och genomför projektplanen på ett utmärkt sätt. En smidig övergång för personalen och även för kunderna till de nya och förbättrade ändrade systemen bör vara ditt mål från början av processen till ett framgångsrikt slut.

Dela på sociala medier

Lämna dina tankar här

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

arton + fem =

Få vår kostnadsfria e-bok

ISO 17025 2017 ny revidering

Dina uppgifter kommer aldrig att delas med någon tredje part.