Three Tips for a Smooth ISO/IEC 17025 Accreditation Process

ISO 17025-ackreditering
ISO 17025

Tre tips för en smidig ackrediteringsprocess enligt ISO/IEC 17025

ISO 17025-ackrediteringsprocessen

ISO/IEC 17025 Ackreditering är en viktig process där en avdelning bör arbeta för att uppnå den framgångsrikt med hjälp och stöd från ledningen.

Innan bedömningen av den aktuella ISO/IEC 17025-ackreditering, the lab might have to do some inspection and quality control on their own if they’ll want to pass.

The management and quality department should be fully aware and clear of the state and quality of the systems. They should know the needed changes and to be made in the areas that don’t meet the quality required in passing the accreditation.

De ändringar som krävs kan gälla anställda som har arbetat och etablerat sig i det befintliga arbetssystemet.

För att ackrediteringen ska bli framgångsrik är det viktigt att ledningen ger sitt stöd och att kvalitetsavdelningen gör en inledande kvalitetsbedömning innan ackrediteringen inleds.

Laboratory?s need to pursue the process was hastened by a client who gave the accreditation as a requirement of working with the lab.

Ledningens och kvalitetsavdelningens självutvärderingsprocess omfattade månatliga möten för att följa utvecklingen av de genomförda förändringarna, granska planerna och diskutera förändringar och utmaningar.

För att lyckas med ackrediteringen måste ledningen vara medveten om den roll som varje avdelning ska spela.

Förvaltningen bör förstå de särskilda aspekter som kan påverka bedömningsprocessen och i slutändan hur väl varvet lyckas få ackreditering.. Några av dessa aspekter kan omfatta ytterligare resurser som avdelningen behöver under självutvärderingen, t.ex. medel och det ansvar som den tekniska personalen och kvalitetsavdelningen förväntas ta på sig.

Acquiring accreditation might affect the existing service by increasing the cost. The management must make sure that their clients understand the importance of being an accredited lab ? finally tips on ensuring that the ISO/IEC 17025 Accreditation runs smoothly.

ISO 17025-ackreditering

1.    Management has to have an in-depth understanding of tasks and commitment.

Det första steget i planen för självutvärdering är att ta fram en checklista över de delar som ska inspekteras. Listan kommer att bidra till att identifiera de problem som bör åtgärdas och deras intensitet.

För att hantera dessa förändringar i de befintliga systemen på rätt sätt bör ledningen dela in frågorna i tre kategorier.

Kategorierna är indelade efter problemets intensitet, t.ex. mindre förändringar, betydande förändringar och verkliga luckor. När checklistan är klar kan kvalitetsavdelningen slutligen delegera uppgifter till personalen. Företagets personal kan kanske hantera mindre förändringar i systemen, medan mer komplexa förändringar kräver ytterligare resurser.

Resursen omfattar anställning av kvalificerad personal från kvalitetsavdelningen. Projektplanen bör innehålla specifika detaljer som ledningen bör känna till, t.ex;

?    Working hours of the staff members working on the items on the checklist.

?    Any additional resources that are required for the completion of the project in progress.

?    Changes in management and areas where control is needed to take ever and make changes.

En del av den interna bedömningen är budgetering, men det kan finnas behov av ytterligare ekonomiska resurser. Dessa andra resurser ska användas för att uppgradera system och programvara som behöver ändras. Utbildning av personalen i de standarder som krävs för att systemen ska godkännas för ackreditering och inköp av material med mer information om kvalitetssystem.

Regelbundna möten med ledningen är viktiga för att följa upp och diskutera framstegen eller de förändringar som kan behöva göras. Genom att föra register över de uppgifter som redan har utförts eller de milstolpar som har uppnåtts kan ledningen vara mer engagerad och personalen motiverad.

2.    Create a clear plan for the management of the changes for the stuff

Att involvera personalen i systemförändringar hjälper dem att göra en smidig övergång från de system som de är bekanta med. Teamet bör vara engagerat från början av processen, inte bara kasta förändringen på dem för att de ska anpassa sig, eftersom detta bara kommer att göra dem förvirrade och demotiverade i det långa loppet.

Hjälp personalen att förstå vikten av förändringar och ISO-processen. Teamet bör veta hur det underlättar deras arbete och ger större fördelar för företaget, vilket i sin tur gynnar dem. Att involvera personalen i förändringsprocessen innebär att få deras synpunkter på frågan och att uppdatera dem om processen och framstegen. Personalen kommer att få en känsla av värde i projektet och se till att bedömnings- och ackrediteringsprocessen löper smidigt. Ledningen måste skapa en öppen kommunikationslinje mellan personalen och dem.

Syftet med denna diskussion är att ge utrymme för oro för förändringar i systemet, för att lära sig nya metoder och för förändringar i hur de ger service till kunderna. Utbildning är ett viktigt steg för att hjälpa personalen att hålla oron för förändringar borta.

3.    Make sure that your clientele understand  the importance of accreditation 

Det är viktigt att man under ackrediteringsprocessen inte utgår från att kunderna förstår vad det handlar om. Du bör ge information till kunder som inte förstår ackrediteringsprocessen. Hjälp dem att förstå betydelsen och hur det hjälper dem genom marknadsföring och utbildning.

För den kundkrets som redan känner till och förstår de standarder som krävs för ackreditering bör företaget som genomgår processen göra sina kunder medvetna om att de genomgår en certifieringsprocess.

Precis som i alla andra projekt kommer ackrediteringsprocessen att bli framgångsrik om man har en god ledning, utbildar personalen och genomför projektplanen på ett utmärkt sätt. En smidig övergång för personalen och även för kunderna till de nya och förbättrade ändrade systemen bör vara ditt mål från början av processen till ett framgångsrikt slut.

Dela på sociala medier

Lämna dina tankar här

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Få vår kostnadsfria e-bok

ISO 17025 2017 ny revidering

Dina uppgifter kommer aldrig att delas med någon tredje part.