ISO 17065 2012-paket

$389 Inkl moms

 • Ökade konsumentförtroendecertifierade produkter, processer och tjänster
 • Ökade trovärdighet för certifierad organisation
 • Omfattande dokumentation av ISO 17065 ackreditering krav och en praktisk guide till genomförandet.
 • ➡️Alla dokument som krävs för ackreditering.
 • ➡️ 30 dagars pengarna tillbaka garanti.
 • ➡️ Omedelbar nedladdning
 • ➡️ Support dygnet runt Service
 • ➡️ Inkluderade dokumenttyper: Docx, PPT, Excel, PDF
Sku:
N/A
Category:

👉 Vad är ISO/IEC 17065:2012?

Bedömning av överensstämmelse ? Krav på organ som certifierar produkter, processer och tjänster

? ISO 17065 2012 är en internationell standard utvecklad av International Organization for Standardization (ISO) och International Electrotechnical Commission (IEC). Den beskriver krav för organ som är involverade i att certifiera produkter, processer och tjänster. Standarden innehåller kriterier som rör målen för certifiering, organisationsstruktur, personalens kompetens, certifieringsprocess, dokumentation och register, klagomålshantering och överklagandeförfaranden samt krav på certifiering av produkter, processer och tjänster.

? Det är viktigt att notera att ISO 17065 2012 inte definierar de specifika kriterierna för certifiering av en viss produkt, process eller tjänst ? detta lämnas i händerna på certifieringsorganet. Standarden tillhandahåller en uppsättning krav för att säkerställa att sådana kriterier utvecklas och implementeras på ett effektivt, konsekvent och öppet sätt. Dessutom säkerställer denna standard att certifieringsorganet kan visa sin tekniska kompetens för att utföra överensstämmelsebedömningar relaterade till specifika produkter, processer eller tjänster.

? Certifieringsorgan som följer ISO 17065 2012 erkänns av statliga myndigheter, industri och konsumenter som har den nödvändiga expertis som krävs för att utföra certifieringsaktiviteter på ett tillförlitligt sätt. Med andra ord är denna standard väsentlig för att säkerställa att produkter, processer och tjänster uppfyller internationella kvalitetsstandarder.

? Dessutom kan organ för bedömning av överensstämmelse certifierade i enlighet med ISO/IEC 17065:2012 använda standarden för att visa att de kan tillhandahålla oberoende, opartiska och kompetenta certifieringstjänster. Detta är väsentligt för att vinna förtroende bland kunder och förbättra certifieringsorganets rykte.

? Sammanfattningsvis tillhandahåller ISO/IEC 17065:2012 en viktig uppsättning krav för certifieringsorgan som är involverade i bedömningen av produkter, processer och tjänster. Det hjälper till att säkerställa att dessa organ kan tillhandahålla pålitliga och opartiska certifieringstjänster, samtidigt som de vinner kundernas förtroende.

👉 Vad innehåller detta ISO/IEC 17065 2012-paket:

ISO/IEC 17065:2012-paketet innehåller alla dokument som behövs för att säkerställa överensstämmelse med internationella standarder. Dessa dokument innehåller detaljerade instruktioner om hur man utför överensstämmelsebedömningar av produkter, processer och tjänster på ett effektivt, konsekvent och öppet sätt. Dessutom ger dessa dokument vägledning om målen för certifieringen och hur man utvecklar och implementerar kriterier för specifika produkter, processer eller tjänster. Dessutom innehåller paketet även information om organisationsstrukturen för ett certifieringsorgan, samt detaljer om personalens kompetens och dokumentation och registerhantering. Slutligen innehåller paketet instruktioner om hur man hanterar klagomål och överklagandeförfaranden i enlighet med ISO/IEC 17065:2012.

ISO/IEC 17065:2012-paketet tillhandahåller alla dokument som behövs för att säkerställa överensstämmelse med internationella standarder. Detta paket innehåller detaljerade instruktioner om hur man utför överensstämmelsebedömningar av produkter, processer och tjänster på ett effektivt, konsekvent och transparent sätt. Dessutom innehåller den rutiner och policyer, kvalitetsmanual som hjälper certifieringsorgan att visa att de kan tillhandahålla oberoende, opartiska och kompetenta certifieringstjänster. Med detta paket till hands kan certifieringsorgan enkelt visa sin tekniska kompetens samtidigt som de vinner kundernas förtroende.

👉Det här paketet är till för:

Denna ISO 17065 2012 Paketet är utformat för certifieringsorgan som är involverade i överensstämmelsebedömningar relaterade till produkter, processer och tjänster. Det är också användbart för organisationer som vill få en oberoende och opartisk bedömning av sina produkter, processer eller tjänster. Dessutom kan detta paket användas av organisationer som vill vinna kundernas förtroende för sina produkter och tjänster. Slutligen kan detta paket användas av statliga myndigheter, industri och konsumenter som kräver certifiering för att verifiera kvaliteten på produkter, processer och tjänster.

 • - Certifieringsorgan som önskar ackreditering enligt kraven i ISO 17065-standarderna
 • - Enheter som vill säkerställa att deras certifieringsprogram överensstämmer med ISO 17065-standarderna
 • - Leverantörer och kunder som vill implementera ett effektivt och hållbart ackrediteringsprogram
 • - Alla som direkt eller indirekt är involverade i utvecklingen eller genomförandet av certifieringsprocessen

👉Kraven i standarden ISO 17065:

 • 1. Organisationer ska upprätta och underhålla ett kompetensstyrningssystem för att säkerställa effektiviteten hos bedömningsprogrammet
 • 2. Leverantörerna måste fastställa de avtalsmässiga arrangemang som är nödvändiga för att utföra sina bedömningsaktiviteter
 • 3. Leverantörer måste ha kvalificerad personal för att utföra alla aktiviteter som krävs enligt deras bedömningsprogram
 • 4. Produkt-/tjänstespecifik dokumentation krävs för att certifierad personal ska kunna uppfylla kraven på certifikatstöd
 • 5. Vid behov måste lämpliga tekniska förfaranden finnas på plats för att säkerställa certifieringsprocessens giltighet och ärlighet
 • 6. Programkontroller krävs för att verifiera resultatens noggrannhet och precision.
 • 7. Certifieringsorgan måste upprätta tillsynsprocesser för att säkerställa att certifierade produkter och tjänster uppfyller kraven i ackrediteringsprogrammet
 • 8. Leverantörer måste upprätta förvaltningsmekanismer för att säkerställa att deras program är uppdaterade och uppfyller kvalitets- och prestationskrav.
 • 9. Rapporterings- och registreringsförfaranden måste finnas på plats för att säkerställa resultatens spårbarhet.
 • 10. Lämpliga processer måste finnas på plats för att säkerställa att den erforderliga kompetensnivån och kvaliteten upprätthålls.

?Det här ISO 17065-dokumentationspaketet hjälper dig att:

 • 1. Förstå kraven i ISO 17065 och säkerställa efterlevnad
 • 2. Utveckla ett kompetensledningssystem för din organisation
 • 3. Upprätta och underhålla lämplig dokumentation av dina ackrediteringsaktiviteter
 • 4. Definiera korrigerande procedurer som är nödvändiga för att säkerställa noggrannheten och precisionen i ackrediteringsprocessen
 • 5. Implementera effektiva programkontroller för att verifiera att produkter/tjänster uppfyller programmets krav
 • 6. Säkerställa att kvalitet och objektivitet upprätthålls under hela ackrediteringsprocessen
 • 7. Säkerställa spårbarhet, övervakning och rapportering om ackreditering
 • 8. Hålla kontinuerligt en hög kompetensnivå och adekvat prestation
 • 9. Utveckla ett effektivt styrsystem och implementera utbildningsprocesser anpassade efter dina behov

 

Dela på sociala medier

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ISO 17065 2012 Package”

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

2 × tre =

FAQs

Hur många användare kan få tillgång till paketet?

Paketet kan användas av alla som arbetar på samma företag, oavsett position eller avdelning. Det erbjuder en omfattande uppsättning lösningar för att hjälpa till att effektivisera processer och förfaranden och samtidigt öka produktiviteten och effektiviteten. Med det här paketet kan upp till 50 användare arbeta tillsammans i realtid, så att de snabbt och effektivt kan dela viktiga data.

Finns det en version av paketet på andra språk?

Ja, det finns versioner av paketet på flera andra språk. Förutom italienska, tyska, portugisiska, svenska och japanska erbjuds även kinesiska. För dem som vill använda paketet på ett annat språk än engelska, ger detta dem ett utmärkt alternativ. Om du har några frågor, vänligen kontakta oss på chatten eller skicka ett mail till support@qse-academy.com

Finns det en återbetalningsgaranti om jag är missnöjd med tjänsten?

Om du inte är helt nöjd med produkten eller tjänsten erbjuder vi dig en 30-dagars pengarna-tillbaka-garanti! Vi erbjuder ett säkert och riskfritt alternativ så att du kan känna dig trygg i ditt beslut att använda vår tjänst. Vi förstår att saker och ting ibland inte fungerar som planerat och därför vill vi ge dig möjlighet till återbetalning.

Vilka betalningsalternativ är tillgängliga för mig?

Det finns flera betalningsalternativ. Du kan välja att betala med kredit kort, debitering kort, eller PayPal. Vi erbjuder också en bekväm layaway-plan för dem som vill betala för sitt köp över tid. Om du har några frågor om våra betalningsalternativ är du välkommen att kontakta oss.

När jag beställer, hur lång tid tar det innan jag får hela dokumentpaketet?

När du köper kommer du direkt till nedladdningssidan och en länk för att hämta filen skickas direkt till din inkorg. Dokumenten tillhandahålls i en säker .zip-mapp som behöver extraheras. Om du har problem med nedladdningen kan du kontakta oss på följande adress support@qse-academy.com - vårt team hjälper dig mer än gärna!

Experter

ISO 17065 2012-paketHej, fantastiska människor!
Marilyn C.
från QSE Academy-teamet 👋.

Marilyn C. är en ledande expert på ackreditering och laboratoriestandarder som fastställts av Internationella standardiseringsorganisationen (ISO). Hon har omfattande kunskaper om ackreditering enligt ISO 17025, 17020, 17024, 17034 och 17043, inklusive processen för bedömning och certifiering enligt dessa standarder. Hon har också erfarenhet av att införa kvalitetsledningssystem (QMS) som följer ISO 9000-standarderna.

Marilyn är en mycket erfaren konsult som har hjälpt många organisationer att uppnå sina önskade ISO-ackrediteringar eller certifieringar. Hon ger vägledning om hur man kan förbättra processer och förfaranden för att uppfylla de krav som ställs av internationella standardiseringsorgan som ISO och IEC. Hon arbetar nära kunderna för att se till att laboratorieverksamheten uppfyller dessa höga standarder så att de kan behålla sina certifieringar för långsiktig framgång.

Dessutom erbjuder Marilyn utbildningskurser i följande ämnen kvalitetsledningssystem, riskbedömningar och internrevision. för dem som vill söka ISO-ackreditering. Hon har också publicerat flera artiklar i ämnet och är en regelbunden talare vid olika branschkonferenser.

Marilyns expertis inom ackrediteringar och standarder gör henne till en ovärderlig tillgång för alla laboratorier och organisationer som vill uppfylla internationella standarder för excellens. Hennes engagemang för kvalitet och kundservice garanterar att kunderna får bästa möjliga resultat när de arbetar med Marilyn C., vilket gör henne till ett utmärkt val för dem som söker ISO-certifiering eller QMS-vägledning.

Marilyn är väl förtrogen med att utveckla och implementera kvalitetsledningssystem för laboratorier som uppfyller ISO-standarderna. Hon har förmågan att granska befintliga system och identifiera områden som inte uppfyller kraven eller som kan förbättras. Dessutom kan hon ge kurser till personalen för att öka deras förståelse för ISO-kraven och hur de ska tillämpas i en laboratoriemiljö.

Marilyn har arbetat mycket med många olika organisationer i ackrediteringsprojekt och har sett till att de kunde uppfylla alla relevanta kriterier som fastställts av internationella organ. Hon har också erfarenhet av att genomföra revisioner av laboratorieanläggningar för att kontrollera att de uppfyller relevanta standarder.

Som erfaren konsult på detta område kan Marilyn ge sina kunder råd om vilka förändringar som måste göras för att säkerställa full överensstämmelse med internationella standarder. Hon kan ge vägledning om hur man kan förbättra laboratorietjänsternas kvalitet och utveckla planer för framtida ackreditering.

👉 Vem står bakom QSE Academy?

QSE Academy är ett litet team av oberoende ISO-konsulter som arbetar från hela världen. Vårt team är dedikerat till att tillhandahålla förstklassiga konsulttjänster för kvalitets- och miljöstandarder som hjälper företag att nå sin fulla potential. Vi strävar efter att tillhandahålla personliga, kostnadseffektiva tjänster som är skräddarsydda för varje kunds behov. Våra konsulter har många certifieringar inom områdena ISO 9001, 14001 och 45001, vilket gör dem väl rustade för att möta alla kvalitets- eller miljöutmaningar. På QSE Academy brinner vi för att hjälpa företag att växa och lyckas genom att tillhandahålla de verktyg de behöver för att nå sina mål. Vårt team har åtagit sig att erbjuda omfattande konsulttjänster som är anpassade till varje kunds unika affärsbehov. Vi strävar efter att se till att våra kunder får ut det mesta av sina investeringar genom att erbjuda förstklassig service och support. Med många års erfarenhet av rådgivning om kvalitets-, miljö- och säkerhetsstandarder finns vi här för att se till att du når din önskade nivå av framgång. Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med dig.

👉 Snabblänkar

FB: https://www.facebook.com/qseacademy

👉 Är du tillgänglig för att diskutera hur jag kan komma i kontakt med dig?

Ja, absolut. Jag vill gärna diskutera hur du kan komma i kontakt med mig. Det bästa sättet att nå mig är via e-post på följande adress Support@qse-academy.com. Jag kollar min e-post flera gånger om dagen och svarar vanligtvis inom 24 timmar, så det är det snabbaste sättet att komma i kontakt med mig. Dessutom har du också chattsupport dygnet runt dygnet runt.

Dela på sociala medier

Dokument

👉 Det här paketet ger dig följande funktioner:

 • Fullständigt livstid tillgång till
 • Åtkomst på en bärbar dator, stationär och mobil
 • Intyg om slutförandet

👉 Detta paket innehåller

Förfaranden:

 1. Procedur för dokumentkontroll
 2. Procedur för registreringskontroll
 3. Internrevisionsförfarande
 4. Korrigerande och förebyggande åtgärder
 5. Ledningens granskningsprocedur
 6. Kompetens och utbildningsprocedur
 7. Klagomåls- och överklagandeförfarande
 8. Förfarande för sekretess och opartiskhet
 9. Certifieringsprocess
 10. Övervaknings- och omvärderingsförfarande
 11. Användning av logotyp och certifieringsmärke

Dokument och formulär:

 1. Dokumentdistributionslista
 2. Master Document List
 3. Schema för lagring av rekord
 4. Tidsplan för internrevision
 5. Internrevisionsrapport
 6. Begäran om korrigerande och förebyggande åtgärder
 7. Ledningsgranskning mötesprotokoll
 8. Kompetens- och utbildningsregister
 9. Klagomåls- och överklagandelogg
 10. Sekretessavtal
 11. Riskbedömning av opartiskhet
 12. Ansökningsformulär för certifiering
 13. Certifieringsavtal
 14. Bedömningschecklista
 15. Beslutsformulär för certifiering
 16. Övervaknings- och omvärderingsrapport

Manuell:

 1. Manual för kvalitetsledningssystem

Andra:

 1. Organisationsschema
 2. Processflödesschema
 3. Policyförklaring om konfidentialitet och opartiskhet
 4. Certifieringsomfång och kriterier
 5. Godkänd certifieringslista

Ytterligare SOP:er:

 1. SOP för granskning och godkännande av ansökan
 2. SOP för utveckling och underhåll av certifieringsschema
 3. SOP för val och övervakning av bedömare
 4. SOP för planering och genomförande av bedömningar
 5. SOP för att avbryta, dra in eller minska certifieringens omfattning
 6. SOP för ändringar som påverkar certifiering
 7. SOP för kontroll av outsourcade processer
 8. SOP för kontroll av certifieringsinformation och dokument
 9. SOP för riskhantering i certifieringsaktiviteter
 10. SOP för att förhindra missbruk av certifieringsorganets namn och logotyp
Dela på sociala medier

Varukorg

Kontaktförsäljning 

Om du har några frågor eller behöver mer information om våra produkter eller tjänster, tveka inte att kontakta vårt säljteam. De är tillgängliga för att besvara alla frågor du kan ha och ge dig den information du behöver för att fatta ett välgrundat beslut. Fyll bara i kontaktformuläret på vår webbplats så hjälper en av våra vänliga säljare dig gärna.

Resurser

Scheduale din kostnadsfria konsultation
Boka din kostnadsfria konsultation