BRC V9-paket

$289

 • Följ senaste globala certifieringsstandarden, BRC V8.
 • Förse försäkran om säkerhet, kvalitet och laglighet av dina produkter, tjänster och processer.
 • Visa ditt engagemang för excellens genom fenligt kraven för BRC V8.
 • ➡️All the nödvändiga dokument för certifiering.
 • ➡️ 30 dagars pengarna tillbaka garanti.
 • ➡️ Omedelbar nedladdning
 • ➡️ 24/7 Stöd Service
 • ➡️ Document types included: Docx, PPT, Excel, PDF
Sku:
N/A

BRC V9 Dokumentpaketet är utformat för att hjälpa organisationer att uppfylla kraven i British Retail Consortium (BRC) Global Standard for Food and Packaging Materials. Standarden är allmänt erkänd av stora stormarknader, livsmedelsbutiker och andra internationella marknader, vilket ger företag tillgång till globala marknader. Detta paket innehåller en omfattande uppsättning dokument som ger vägledning för att uppfylla kraven i standarden. Det innehåller en kvalitetsmanual, procedurer, checklistor, formulär och mallar som har utformats för att hjälpa dig att dokumentera dina processer och övervaka efterlevnad. Dokumenten är lätt att följa och anpassningsbar, vilket gör dem lämpliga för alla företagsstorlekar och typer.

 

BRC V9 Documents Package är en ovärderlig resurs för organisationer som strävar efter att följa British Retail Consortium (BRC) Global Standard for Food and Packaging Materials. Med denna standards erkännande av ledande stormarknader, livsmedelsbutiker och internationella marknader får företag som framgångsrikt implementerar BRC V9-standarden tillgång till en global marknad, vilket utökar sina affärsmöjligheter.

Detta all-inclusive-paket innehåller en omfattande uppsättning dokument som ger vägledning om hur man uppfyller standardens krav. Dokumentationen innehåller en kvalitetsmanual, detaljerade procedurer, checklistor, formulär och anpassningsbara mallar utformade för att hjälpa dig att noggrant dokumentera dina processer och övervaka efterlevnad.

Kvalitetsmanualen fungerar som grunden för dina BRC V9-efterlevnadsinsatser. Den beskriver din organisations engagemang för livsmedelssäkerhet, kvalitet och regelefterlevnad, vilket ger en tydlig färdplan för att implementera standarden. Manualen beskriver också olika personals roller och ansvar, vilket säkerställer att alla i organisationen förstår sin del i att upprätthålla en hög livsmedelssäkerhet och kvalitetsstandard.

Förfaranden är ryggraden i alla effektiva ledningssystem för livsmedelssäkerhet. Detta paket innehåller procedurer som täcker alla aspekter av BRC V9-standarden, från faroanalys och riskbedömning till leverantörshantering och processer för produktåterkallelse. Dessa procedurer hjälper din organisation att etablera och underhålla ett robust system för livsmedelssäkerhet och kvalitetsledning som uppfyller kraven i BRC V9-standarden.

Checklistor är viktiga verktyg för att säkerställa att alla nödvändiga steg vidtas under implementeringen och det löpande underhållet av BRC V9-standarden. Paketet innehåller checklistor för interna revisioner, ledningsgranskningar och andra viktiga aktiviteter som hjälper dig att identifiera luckor och förbättringsområden, vilket främjar en ständig förbättringskultur inom din organisation.

Formulär och mallar som tillhandahålls i paketet är utformade för att effektivisera dokumentationsprocessen, vilket gör det enkelt för din organisation att visa överensstämmelse med BRC V9-standarden. Dessa anpassningsbara dokument täcker olika ämnen som processkontroll, produktspecifikationer och korrigerande åtgärder, vilket gör att du kan anpassa dem till dina specifika behov och krav.

BRC V9-dokumentpaketet är lätt att följa och anpassningsbart, vilket säkerställer att organisationer av alla storlekar och typer framgångsrikt kan implementera BRC V9-standarden. Den omfattande uppsättningen dokument förenklar processen för att uppnå överensstämmelse med standarden, vilket gör att din organisation kan fokusera på att upprätthålla de högsta nivåerna av livsmedelssäkerhet och kvalitet. Genom att implementera BRC V9-standarden kan din organisation med tillförsikt visa upp sitt engagemang för livsmedelssäkerhet, kvalitet och regelefterlevnad, och få en konkurrensfördel på den globala marknaden.

Sammanfattningsvis är BRC V9 Documents Package en måste-ha resurs för alla organisationer som vill uppnå överensstämmelse med BRC Global Standard for Food and Packaging Materials. Med sin omfattande dokumentation, anpassningsbara mallar och användarvänliga format, kommer detta paket att guida dig genom processen att implementera och underhålla ett robust ledningssystem för livsmedelssäkerhet som uppfyller BRC V9-standardkraven, öppnar dörrar till globala marknader och förbättrar din organisations rykte för livsmedelssäkerhet och hög kvalitet.

👉 Det här paketet hjälper dig:

 • Säkerställ efterlevnad med BRC-förpackningsstandarder
 • Förbered dig på regelbunden revisioner utförs av certifieringsorgan
 • Skapa ett effektivt system för att spåra produktsäkerhet och kvalitet
 • Utveckla tillförlitlig dokumentation som uppfyller de nödvändiga kraven
 • Förse tydlig vägledning till personalen om hur man visa efterlevnad
 • Minska driftskostnaderna i samband med bristande efterlevnad

👉Vem det här paketet är till för:

BRC V9 Documents Package är designat för:

 • Förpackningstillverkare och leverantörer måste visa överensstämmelse med BRC Global Standard for Packaging and Food.
 • Företagsägare som vill säkerställa att deras produkter uppfyller kvalitetsstandarder som krävs av stora stormarknader, livsmedelshandlare och internationella marknader.
 • Revisorer och konsulter som är specialiserade på att hjälpa organisationer att utveckla effektiva system för hantering av förpackningar och produktsäkerhet.
 • Kvalitetssäkringspersonal ansvarig för att implementera ett system som uppfyller myndighetskrav.

👉Vilka är de förväntade resultaten?

 • Få en övergripande förståelse för BRC Global Standard
 • Utveckla en effektivt spårningssystem att övervaka produktsäkerhet och kvalitet
 • - Skapa tillförlitlig dokumentation som är skräddarsydd specifikt för din organisations behov.
 • Se till att alla följs relevanta förpackningsbestämmelser
 • Minimera risken för bristande efterlevnad tillhörande kostnader och påföljder
 • Förbättra företagets rykte och tillgång till globala marknader.
Dela på sociala medier

Recensioner

Det finns inga recensioner ännu.

Bli den första att recensera "BRC V9 Package"

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

tjugo − 13 =

Vanliga frågor

How many users can access this package?

Paketet kan användas av alla som arbetar på samma företag, oavsett position eller avdelning. Det erbjuder en omfattande uppsättning lösningar för att hjälpa till att effektivisera processer och förfaranden och samtidigt öka produktiviteten och effektiviteten. Med det här paketet kan upp till 50 användare arbeta tillsammans i realtid, så att de snabbt och effektivt kan dela viktiga data.

Is there a version of the package available in any other languages?

Ja, det finns versioner av paketet på flera andra språk. Förutom italienska, tyska, portugisiska, svenska och japanska erbjuds även kinesiska. För dem som vill använda paketet på ett annat språk än engelska, ger detta dem ett utmärkt alternativ. Om du har några frågor, vänligen kontakta oss på chatten eller skicka ett mail till support@qse-academy.com

Is there a money-back guarantee if I’m unhappy with the service?

Om du inte är helt nöjd med produkten eller tjänsten erbjuder vi dig en 30-dagars pengarna-tillbaka-garanti! Vi erbjuder ett säkert och riskfritt alternativ så att du kan känna dig trygg i ditt beslut att använda vår tjänst. Vi förstår att saker och ting ibland inte fungerar som planerat och därför vill vi ge dig möjlighet till återbetalning.

What payment options are available to me?

Det finns flera betalningsalternativ. Du kan välja att betala med kredit kort, debitering kort, eller PayPal. Vi erbjuder också en bekväm layaway-plan för dem som vill betala för sitt köp över tid. Om du har några frågor om våra betalningsalternativ är du välkommen att kontakta oss.

När jag beställer, hur lång tid tar det innan jag får hela paketet med dokument?

När du köper kommer du direkt till nedladdningssidan och en länk för att hämta filen skickas direkt till din inkorg. Dokumenten tillhandahålls i en säker .zip-mapp som behöver extraheras. Om du har problem med nedladdningen kan du kontakta oss på följande adress support@qse-academy.com - vårt team hjälper dig mer än gärna!

Dokument

👉 Det här paketet ger dig följande funktioner:

 • Fullständigt livstid tillgång till
 • Tillgång på bärbar dator, skrivbord, eller . mobil
 • Intyg om slutförandet

👉 Detta paket innehåller

 • Förfaranden:
  1. Kvalitetsledningssystem Procedur
  2. Ledningsansvarsförfarande
  3. Procedur för livsmedelssäkerhetsplan (HACCP)
  4. Faroanalysprocedur
  5. Livsmedelsförsvarsplanens procedur
  6. Förfarande för begränsning av livsmedelsbedrägerier
  7. Allergenhanteringsprocedur
  8. Produktutvecklingsprocedur
  9. Leverantörsgodkännande och övervakningsprocedur
  10. Internrevisionsförfarande
  11. Produktprocedur som inte överensstämmer
  12. Korrigerande och förebyggande åtgärder
  13. Procedur för kontroll av dokument och register
  14. Utbildnings- och kompetensförfarande
  15. Spårbarhetsprocedur
  16. Validering och verifieringsprocedur
  17. Procedur för hantering av klagomål
  18. Procedur för produktåterkallelse
  19. Procedur för produktåterkallelse
  20. Incidenthanteringsprocedur
  21. Kalibrerings- och underhållsprocedur
  22. Skadedjursbekämpningsprocedur
  23. Hygien och rengöringsprocedur
  24. Miljöövervakningsförfarande
  25. Procedur för avfallshantering
  26. Lagrings- och distributionsprocedur
  27. Märkning och förpackningsprocedur
  28. Utrustnings- och redskapshanteringsprocedur

  Dokument och formulär:

  1. HACCP Team Meeting Record
  2. Arbetsblad för riskanalys
  3. Arbetsblad för KKP:s beslutsträd
  4. Sammanfattning av HACCP-planen
  5. Form för bedömning av livsmedelsförsvaret
  6. Blankett för bedömning av sårbarhet för livsmedelsbedrägerier
  7. Blankett för riskbedömning av allergener
  8. Leverantörsutvärdering och godkännandeformulär
  9. Tidsplan för internrevision
  10. Internrevisionsrapport
  11. Icke överensstämmelse rapport
  12. Begäran om korrigerande åtgärd
  13. Träningsrekord
  14. Trackability Test Record
  15. Validerings- och verifieringspost
  16. Kundklagomålslogg
  17. Logg för produktåterkallelse
  18. Skaderapport
  19. Kalibreringspost
  20. Underhållslogg
  21. Besiktningsrapport för skadedjursbekämpning
  22. Städschema och protokoll
  23. Miljöövervakningsprotokoll
  24. Avfallshanteringsprotokoll
  25. Lagrings- och distributionsregister
  26. Etikettgodkännandeformulär
  27. Utrustnings- och redskapslogg

  Manuell:

  1. BRC V9 Management System för kvalitet och livsmedelssäkerhet Manual


  Övriga:

  1. Webbplatskarta och processflödesdiagram
  2. Organisationsschema
  3. Arbetsbeskrivningar
  4. BRC V9 Gap Analysis Tool
  5. Riskbedömning

      SOP:er:

 1. SOP för råmaterialmottagning
 2. SOP för lagring av råvaror
 3. SOP för hantering och förvaring av förpackningsmaterial
 4. SOP för inspektion och rengöring före operation
 5. SOP för personlig hygien och GMP
 6. SOP för handtvätt och rengöring
 7. SOP för temperaturkontroll och övervakning
 8. SOP för produktinspektion och testning
 9. SOP för kvalitetskontroll under process
 10. SOP för release av färdig produkt
 11. SOP för rengörings- och desinficeringsutrustning
 12. SOP för allergenkontroll och korskontaktförebyggande
 13. SOP för kontroll av utländskt material
 14. SOP för produktidentifiering och spårbarhet
 15. SOP för kontroll av glas och spröd plast
 16. SOP för underhåll och reparation
 17. SOP för skadedjursbekämpning
 18. SOP för övervakning och kontroll av vattenkvalitet
 19. SOP för övervakning och kontroll av luftkvalitet
 20. SOP för avfallshantering och bortskaffande
 21. SOP för nödprocedurer
 22. SOP för frakt och mottagning

 

Dela på sociala medier

Experter

BRC V9-paket

👉Hej, fantastiska människor!

Vi presenterar Robert M., expertledaren bakom våra framgångar inom standarder för livsmedelssäkerhet. Med flera decenniers erfarenhet av HACCP, FSSC 22000, IFS och BRC är Robert en välrespekterad auktoritet på området. Hans imponerande meritlista sträcker sig över flera branscher och han har arbetat med en rad Fortune 500-företag såväl som små företag. Som en mycket erfaren konsult har han gett ovärderliga råd till otaliga organisationer som vill införa eller upprätthålla sina egna livsmedelssäkerhetssystem. Roberts enorma kunskap och expertis gör honom till en självklar resurs för allt som rör livsmedelssäkerhetsstandarder som HACCP, FSSC 22000, IFS och BRC.

Det som verkligen skiljer Robert från andra yrkesverksamma är hans engagemang för att hålla sig uppdaterad om den senaste utvecklingen inom branschen. Han forskar ständigt om nya trender och tekniker och hittar sätt att integrera dem i sina befintliga råd och konsulttjänster. Dessutom lägger han stor vikt vid att tillhandahålla personliga lösningar enligt varje kunds unika behov och krav. Hans förmåga att förstå deras speciella sammanhang gör hans lösningar mycket effektiva och ändamålsenliga när det är dags att genomföra dem i praktiken.

Framför allt strävar Robert efter att hjälpa varje organisation att nå sina mål genom att ge råd av högsta kvalitet baserat på många års erfarenhet i branschen. Han har ett nära samarbete med kunderna i varje steg av processen - från utformning till genomförande - och ser till att de får ut maximalt värde av sina investeringar i varje steg. Oavsett om du precis har börjat eller har arbetat med standarder för livsmedelssäkerhet ett tag, kan du räkna med Roberts stora kunskap för att ge dig ovärderliga insikter för att nå framgång.

👉Är du intresserad av att komma i kontakt med Robert?

Vi diskuterar gärna hur vi kan hjälpa dig. Du är välkommen att kontakta oss via e-post på support@qse-academy.com så svarar vi mer än gärna på alla frågor du kan tänkas ha. Du kan också dra nytta av vår chattsupport dygnet runt om du behöver den. Vi ser fram emot att arbeta med dig!

👉 Snabblänkar

Om oss: https://www.qse-academy.com/about-us

Kontakta oss: https://www.qse-academy.com/contact-us

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC_KlYmnVuAFDrJzmGxdNp1g

Facebook: https://www.facebook.com/QSEAcademy

Boka en kostnadsfri konsultation: https://www.qse-academy.com/live-iso-consultation

Tack för ditt intresse för QSE Academy och dess tjänster! Vi ser fram emot att höra från dig snart! Tveka inte att kontakta oss om du har några andra frågor eller förfrågningar - vi är här för att hjälpa dig!

Dela på sociala medier

Varukorg

Kontaktförsäljning 

Om du har några frågor eller behöver mer information om våra produkter eller tjänster, tveka inte att kontakta vårt säljteam. De är tillgängliga för att besvara alla frågor du kan ha och ge dig den information du behöver för att fatta ett välgrundat beslut. Fyll bara i kontaktformuläret på vår webbplats så hjälper en av våra vänliga säljare dig gärna.

Resurser

Scheduale din kostnadsfria konsultation
Boka din kostnadsfria konsultation

Topprankade produkter

Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Tillgänglighet
 • Lägg till i kundvagn
 • Description
 • Content
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
Click outside to hide the comparison bar
Compare