Overview of Asean cosmetic regulations

Översikt över kosmetikabestämmelserna i Asean
ISO 22716

Översikt över kosmetikabestämmelserna i Asean

Den regionala grupp som kallas Sammanslutningen av sydostasiatiska nationer (ASEAN). består av tio länder i Sydasien, och dessa är;

 • Vietnam
 • Thailand
 • Singapore
 • Filippinerna
 • Myanmar
 • Malaysia
 • Laos
 • Indonesien
 • Kambodja
 • Brunei

ASEAN har ända sedan starten arbetat för att utveckla en region som är ekonomiskt konkurrenskraftiga. genom expertis, kunskap, utbyte av information och samarbete. Dessutom har den skapat tden ekonomiska gemenskapen inom Asean (AEC) under 2015, som fick i uppdrag att underlätta handeln mellan dessa länder, upprätta en gemensam marknad och mellan ASEAN-blocket och andra regionala jurisdiktioner och länder.

Asean:s funktioner skiljer sig något från EU:s.. Detta beror på att Lagstiftning Den har bindande verkan men saknar verkställighetsbefogenheter tills ett av medlemsländerna godkänner och sedan genomför en specifik lagstiftningspunkt som en del av sin nationella lagstiftning.

Kosmetiska ramar 

Att harmonisera regler i alla dess medlemsländer inom kosmetika industrin, ASEAN:s kommitté för standarder och kvalitet (ACCSQ) skapade den Arbetsgruppen för ASEAN:s kosmetikkommitté (ACC) för att styra denna sektor. Tillsammans med Vetenskaplig kosmetika från ASEAN organ (ASCB), Denna grupp höll möten under året för att utbyta information och sedan komma överens om en harmoniseringsram.

ASEAN:s kosmetikadirektiv (ACD) är ett ramverk som ursprungligen var petablerad 2008 att ta upp flera frågor som rör import, tillverkning och försäljning av kosmetiska produkter. Detta avtal har ändrats flera gånger på grundval av överenskommelser som medlemsländerna har ingått vid ASCB-mötena.

Kärnan i ACD lånar många funktioner från EU:s regelverk, varav den mest anmärkningsvärda är flera ingrediensförteckningar från EU:s Föreskrifter om kosmetiska produkter (CPR). Till skillnad från CPR är ACD dock vanligtvis inte direkt tillämplig i medlemsländerna. Även om alla medlemsstater har enats om att genomföra ändringarna i ACD, kan variationen i genomförandet skapa ojämna verkställighets- och regelverk i de olika jurisdiktionerna.

Definition av kosmetiska produkter 

The definition for ?kosmetika? product according to the ACD is identical to that found in HLR, det vill säga,

?any substance or preparation intended to be placed in contact with the various external parts of the human body (epidermis, hair system, nails, lips and external genital organs) or with teeth and the mucous membranes of the oral cavity with a view of exclusively or mainly to cleaning them, perfuming them, changing their appearance and or correcting body odors and/or protecting them or keeping them in good condition.?

ACD?s Annex I offers these types of products usually considered as cosmetic products, these are;

 • Ansiktsmasker utom kemiska peelingprodukter
 • Emulsioner, krämer, geler, lotioner och oljor för huden, t.ex. för ansikte, händer och fötter
 • Färgade baser, t.ex. pulver, pastor och vätskor.
 • Deodoranttvålar och toalettvålar
 • Puder efter badet, hygienpuder och sminkpuder
 • Hårborttagningsmedel
 • Dusch- och badpreparat, inbegripet skum, lattor, geler och oljor
 • Toalettvatten, parfymer och Eaux de cologne
 • Inställning av produkter
 • Antiperspiranter och deodoranter
 • Hårvårdsprodukter
 • Produkter för att räta ut, fixera och vifta
 • Blekmedel och hårfärger
 • Frisörprodukter (lack, briljantin och lotioner).
 • Produkter avsedda för läpparna
 • Rakprodukter, t.ex. skum, lotioner och krämer
 • Konditioneringsprodukter (oljor, lotioner och krämer)
 • Blekmedel och hårfärger
 • Produkter för smink och nagelvård
 • Produkter för mun- och tandvård
 • Produkter för applicering av smink samt för att avlägsna smink från ögon och ansikte.
 • Rengöringsprodukter (schampo, puder och lotioner)
 • Produkter mot rynkor
 • Produkter för solbadning
 • Produkter för yttre intimhygien
 • Produkter för solbränna utan sol, och
 • Hudblekande produkter

Förteckningar över beståndsdelar 

I ACD ingår flera ämnen som antingen är förbjudna, begränsade eller tillåtna att använda i många kosmetiska produkter. Dessa förteckningar finns i flera bilagor till ACD, bland annat;

 • Bilaga II, del 1: Ämnen som inte får ingå i kosmetiska produkters sammansättning
 • Bilaga III, del 1: Ämnen som aldrig får ingå i kosmetiska produkter, men som omfattas av villkor och begränsningar.
 • Bilaga IV, del 1: Färgämnen som får användas i kosmetiska produkter
 • Bilaga VI: Tillåtna konserveringsmedel, och
 • Bilaga VII: Tillåtna UV-filter

Föroreningar

Alla Kosmetiska produkter som säljs inom Asean-regionen krävs. inte innehålla arsenik, bly eller kvicksilver, med undantag för oundvikliga föroreningar. När föroreningar testas med ASEAN Cosmetic Method (ACM) får de inte överskrida följande gränsvärden;

 • Kvicksilver; högst 1 mg/L eller 1 mg/kg (1 ppm)
 • Bly; inte mer än 20mg/L eller 20mg/kg (20 ppm)
 • Arsenik; inte mer än 5mg/L eller 5mg/kg (5 ppm)

Kadmium omfattas också av dessa restriktioner, dock högst 5 mg/L eller 5 mg/kg (5 pp). I Thailand är denna begränsning ännu strängare, nämligen 3mg/L eller 3mg/kg (3 ppm).

Alla produkter som ska användas av Barn under tre år. eller för användning i närheten av slemhinnor eller ögon ska överstiga totalt 500 kolonibildande enheter (CFU)/g för att undvika biologisk kontaminering.

This limit is usually 1,000 CFU/g for other commodities. Additionally, every product should test negative per 0.1 ml or 0.1 g test sample for S. aureus, C. Albicans, and P. aeruginosa. Consult the ?ASEAN Guidelines on Limits of Contaminants for Cosmetics? for additional information.

Implementera ISO 22716 med oss
Implementera ISO 22716

Krav på märkning 

Förutom bilagorna innehåller ACD, som tidigare nämnts, också flera bilagor med ytterligare regler och vägledning, bland annat om märkning. I tillägg II anges kraven för märkning av kosmetiska produkter och fastställs en grundnivå för märkning av kosmetiska produkter. Detta är dock föremål för ytterligare villkor från enskilda länder.

Följande måste ingå i alla produkter som säljs på Aseanmarknaden;

 • Den kosmetiska produktens namn och funktion.
 • Anvisningar om hur den ska användas
 • En omfattande ingrediensförteckning (i fallande ordning efter vikt vid den tidpunkt då ingredienserna lades till).
 • Tillverkningsland
 • Partiets nummer
 • Utgångsdatum
 • Särskilda försiktighetsåtgärder, och
 • Namn och adress till det organ som levererar den på den inhemska marknaden.

ACD ger vanligen efter för andra globala referenser när det gäller namn på kosmetiska ingredienser, bland annat;

 • Brittisk farmakopé
 • Cas
 • Internationell nomenklatur för kosmetiska ingredienser (INCI).
 • USA:s farmakopé

Tillverkare, importörer och ägare av kosmetiska märken måste konsultera bilaga II och medlemsländernas bestämmelser för att bekräfta att märkningen uppfyller kraven i det land där varan kommer att saluföras.

Solskyddsartiklar eller varje uppgift om att de har sådana egenskaper måste innehålla ytterligare märkningsuppgifter. Vissa av dessa uppgifter gäller endast för specifika produkter, medan andra gäller för alla varor. Ytterligare information om detta finns i förteckningen i bilaga VII över godkända UV-filter samt i ?ASEAN Guidelines on Sunscreen Labelling.?

Produktanspråk 

I tillägg III till ACD finns förfaranden för att göra produktpåståenden. Dessa krav, som måste anges uttryckligen, omfattar följande;

 • ?Cosmetic products must not be presented as preventing or treating an infection in human beings? or
 • ?Products that are meant to be injected, ingested or put into contact with other human body parts, for instance, the internal genitalia or the mucous membranes of the nasal passage, are usually not considered as cosmetic commodities.?

Även om bilaga III inte är uttömmande, innehåller den många exempel på oacceptabla påståenden. På samma sätt måste alla produkter som påstår sig innehålla UV-egenskaper eller solskyddsmedel innehålla lämpliga märkningsangivelser.

Produktregistrering 

The ?Agreement on the ASEAN harmonized cosmetic regulatory scheme? states that ASEAN member nations agreed to mutually recognize the approval of cosmetic commodities issued by the regulatory authorities of member states. Recognition usually refers to the

?use of a certificate of commodity registered according to the agree upon, as a foundation for regulatory actions including approvals or re-issue of product registration approvals.?

I praktiken måste importörer, tillverkare och ägare av kosmetiska märken följa de förfaranden som fastställts i de olika medlemsstaterna för registrering och anmälan av varor. På grund av detta är bilaga IV till ACD numera ogiltig eftersom varje stat har genomfört sina egna försäljnings- och importkrav.

Säkerhetsbedömning 

Notification must be sent to the relevant authorities of every member state for the majority of the cosmetic commodities. ASEAN has gone ahead to issue states with the ?Guidelines for the safety assessment of a cosmetic product,? as well as the uniform standard för den informationsfil (Pif) som ska lämnas in som en del av anmälan.

ASEAN holds no formal stance on animal testing; thus, each member state is mandated with setting its policies regarding this. Furthermore, found in Appendix VI of the ACD is the ?Guidelines for cosmetic good manufacturing practices? that include ways to guarantee commodities are safely and consistently controlled and manufactured.

Dela på sociala medier

Lämna dina tankar här

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

ISO 22716 2017

Få vår e-bok gratis

Krav i ISO 22716

Dina uppgifter kommer aldrig att delas med någon tredje part.