De fullständiga tekniska kraven för ISO/IEC 17025 2005 (del 3)

ISO/IEC 17025 2005 Tekniska krav för laboratorier
ISO 17025

De fullständiga tekniska kraven för ISO/IEC 17025 2005 (del 3)

ISO/IEC 17025 2005 Tekniska krav för laboratorier

Som vi redan vet, Ackreditering enligt ISO/IEC 17025 2005 är ett effektivt marknadsföringsverktyg för test-, mät- och kalibreringsorganisationer och ett effektivt verktyg för att lämna anbud till entreprenörer som kräver oberoende verifierade laboratorier.

Laboratorieackreditering eller allmänt känd som ackreditering enligt ISO/IEC 17025 2005 är högt ansedd både nationellt och internationellt som en tillförlitlig indikator på teknisk kompetens.

För våra läsare har vi beskrivit alla tekniska krav i ISO/IEC 17025 2005 i denna serie bloggar. De två första delarna av denna serie kan läsas här genom att klicka här.

Låt oss fortsätta med de tekniska kraven i ISO/IEC 17025 2005.

Utrustning

Laboratorieutrustning som fungerar bra och underhålls på rätt sätt är avgörande för att test- och kalibreringsresultaten ska vara korrekta.

I följande kapitel behandlas utrustningens kapacitet och kvalitet. I detta avsnitt ska man se till att laboratorieinstrumentet är lämpligt för att utföra utvalda kalibreringar eller tester och att det är väl kalibrerat, karakteriserat och underhållet.

De viktigaste punkterna är följande:

 • Utrustningen ska överensstämma med de specifikationer som är relevanta för testerna. Specifikationerna för utrustningen bör definieras först så att de kan bekräftas på lämpligt sätt när testerna utförs.
 • Det bör krävas korrekt identifiering och dokumentation av utrustning och programvara.
 • För att uppfylla laboratoriets specifikationskrav bör utrustningen kalibreras och/eller kontrolleras.
 • Alla register som är kopplade till laboratorieutrustningen och dess programvara bör underhållas på ett korrekt sätt och uppdateras vid behov.
 • Kalibreringsstatus ska anges korrekt på instrumentet tillsammans med datum för senaste och nästa kalibrering.

Spårbarhet av mätningar

Utrustningens spårbarhet till samma standard är en förutsättning för att test- och kalibreringsresultaten ska vara jämförbara.

Alla mätningar bör kunna spåras till det internationella enhetssystemet. Detta är vanligtvis möjligt för fysiska mätningar, men det kan vara svårt att införa detta för kemiska mätningar.

 • Kalibreringen av utrustningen bör kunna spåras till SI-enheterna.
 • En obruten länk av kalibreringsjämförelser mellan laboratoriestandard, primär eller nationell standard och sekundär standard bör införas för att laboratoriestandarder ska kunna spåras till SI.
 • Om spårbarhet till SI-enheter inte är möjlig bör laboratoriet använda andra lämpliga spårbarhetsstandarder. Detta inbegriper användning av konsensusstandarder eller metoder och certifierade referensmaterial.

Provtagning

I detta kapitel beskrivs förfarandet för att säkerställa att statistiskt relevanta representativa prov tas och att all information om provet och provtagningsförfarandet registreras och dokumenteras.

Huvudpunkterna i kapitlet om provtagning kommer att omfatta följande:

 • En dokumenterad provtagningsplan och ett provtagningsförfarande bör införas för provtagning.
 • Utifrån den statistiska metoden bör urvalsplanen införas.
 • Provtagningsförfarandet bör beskriva hur representativa urval ska väljas och tas ut.
 • All relevant information om provtagningsprocessen, t.ex. provtagningsförfarande, plats och den person som tog provet, ska registreras korrekt.

Håll kontakten med vår bloggsektion för att få de sista nyheterna. Kapitel om tekniska krav för ISO/IEC 17025 2005.

Dela på sociala medier

Lämna dina tankar här

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Få vår kostnadsfria e-bok

ISO 17025 2017 ny revidering

Dina uppgifter kommer aldrig att delas med någon tredje part.