ISO/IEC 17025 ackrediteringsrevision

Revision av ackreditering enligt ISO/IEC 17025
Ackreditering av laboratorier / Okategoriserade

Revision av ackreditering enligt ISO/IEC 17025

Ackreditering spelar en viktig roll inom samhällssektorer som laboratorier för livsmedels-, medicinska, miljömässiga och kriminaltekniska tester.

ISO/IEC 17025-ackreditering revision innebär att ett auktoritativt organ ger ett formellt erkännande av teknisk kompetens.

Särskilda mätningar och tester omfattar bedömning av tredje part och internationella standarder.

För att förbereda ditt laboratorium för revisioner har QSE Academy skapat en kortfattad lista med viktiga punkter att komma ihåg.

Olika typer av ISO/IEC 17025-ackrediteringsrevisioner

Det finns två typer av revisioner som ackrediteringsorganen kan utföra för att minska risken för ogiltiga ackrediteringscertifikat.

På samma sätt kan revisioner minska risken för ett olämpligt ackrediteringscertifikat.

 • Revisioner före bedömningen

            Förhandsbedömning revisioner hjälper laboratorierna att förbereda sig för den slutliga bedömningen.

Den hjälper också den ledande bedömaren och de tekniska bedömarna att bedöma laboratoriets beredskap för den slutliga bedömningen.

Laboratoriet får en kopia av rapporten från förhandsbedömningen, så att de kan vidta korrigerande åtgärder för att lösa de problem som uppkommit under revisionen.

Därefter måste laboratoriet skicka en rapport om korrigerande åtgärder till NABL Sekretariat.

När laboratoriet kan bekräfta att korrigerande åtgärder har vidtagits kan ackrediteringsorganet organisera den slutliga bedömningen.

Andra viktiga faktorer:

 • Slutbedömningsrevisioner av skapandet av certifiering och löpande efterlevnad (verifieringar).
 • Utnämning av en bedömningsgrupp för den slutliga bedömningen av laboratorieanläggningen/laboratorierna för att fastställa dess överensstämmelse med ISO/IEC 17025.
 • Beroende på den omfattning som ska bedömas ska bedömningsgruppen bestå av följande:
 • Huvudansvarig bedömare
 • Teknisk(a) bedömare
 • Bedömarna kommer att ta upp eventuella avvikelser.
 • Laboratoriet får information om avvikelserna i ett föreskrivet format.
 • Laboratoriet har möjlighet att åtgärda så många avvikelser som möjligt före det avslutande mötet.
 • Den ansvariga utvärderaren ska ge laboratoriet en kopia av den konsoliderade utvärderingsrapporten.
 • Den ansvariga bedömaren ska lämna originalet av bedömningen till ackrediteringsorganet.
 • Slutbedömningar

Bedömargruppen granskar laboratoriets dokumenterade kvalitetssystem. Därefter kontrolleras laboratoriets överensstämmelse med kraven i ISO/IEC 17025 och vissa kriterier.

Teamet bedömer också laboratoriets tekniska kompetens för att utföra särskilda tester och/eller kalibreringar.

International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) har infört förfaranden för att utvärdera ackrediteringsorganen mot en annan ISO-standard. Detta är ISO/IEC Guide 58, som blev ISO/IEC 17011.

Detta innebär att ackrediteringsorganen kan erkänna varandras ackrediteringar.

Geopolitiska regioner som Nord- och Sydamerika, Asien och Stillahavsområdet samt Europeiska gemenskapen har skapat regionala samarbeten för att hantera ett sådant ömsesidigt erkännande. Dessa regionala organ är bland annat följande:

 • Interamerikanskt ackrediteringssamarbete (IAAC)
 • Samarbete för ackreditering av laboratorier i Asien och Stillahavsområdet (APLAC)
 • Samarbete för ackreditering i södra Afrika (SADCA)
 • Europeiskt ackrediteringssamarbete (EA)  
 1. Nord- och Sydamerika

Det finns flera ackrediteringsorgan i USA.

Icke-statliga tvärvetenskapliga organ Vinst AB:s
Amerikanska föreningen för laboratorieackreditering (A2LA) ANSI-ASQ National Accreditation Board/ACLASS
Amerikanska industrihygienföreningen (AIHA) Internationell ackrediteringstjänst (IAS)
American Society of Crime Laboratory Directors/Laboratory Accreditation Board (amerikansk sammanslutning av kriminaltekniska laboratoriedirektörer) Byrån för ackreditering av laboratorier (L-A-B)
Perry Johnson Laboratories (PJLA)
Forensic Quality Services, Inc. (FQS)
 1. Kanada

Det finns två ackrediteringsorgan: Det finns två organ: The Canadian Association for Laboratory Accreditation och The Standards Council of Canada.

Följande organ delar ansvaret för att ackreditera kalibreringslaboratorier:

 • Kanadas standardiseringsråd (SCC)
 • Program för ackreditering av laboratorier - Kanada (PELICAN)
 • Nationella forskningsrådet i Kanada (NRC)
 • Service för bedömning av kalibreringslaboratorier (CLAS).

Som stöd för Kanadas nationella mätsystem erbjuder CLAS-programmet tjänster för kvalitetssystem och teknisk bedömning. Det erbjuder också certifiering av kalibreringslaboratoriers särskilda mätförmåga.

 1. Andra länder

Vanligtvis finns det ett enda ackrediteringsorgan för andra länder. Sådana ackrediteringsorgan omfattar normalt ackrediteringsprogram för:

 • Förvaltningssystem
 • Produktcertifiering
 • Laboratorium
 • Inspektion
 • Personal

National Association of Testing Authorities i Australien (1947) och Telarc i Nya Zeeland (1973) var bland de första laboratorieackrediteringsorganen som skapades.

Andra ackrediteringsorgan som bygger på Telarc- och NATA-modellen är:

 • Förenade kungariket Accreditation Services
 • Den finska ackrediteringstjänsten
 • DANAK i Danmark
 • Nationella ackrediteringsorganet för provnings- och kalibreringslaboratorier (NABL) i Indien.

Ditt laboratorium kan klara sig genom ackreditering

Ja, det finns faser, men det är möjligt.

Ja, det finns processer, men de är genomförbara.

För att lyckas med detta projekt måste ditt laboratorium få tillgång till viktiga dokument och filer om ISO/IEC 17025.

Vi har sådana på QSE Academy. Våra verktygslådor innehåller viktig information om förhandsbedömningar och slutrevisioner.

Kolla in våra paket och låt oss påbörja dina laboratoriegranskningar.

Dela på sociala medier

Leave your thought here

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

13 − tio =

Få vår kostnadsfria e-bok

ISO 17025 2017 ny revidering

Dina uppgifter kommer aldrig att delas med någon tredje part.