De fullständiga tekniska kraven för ISO/IEC 17025 : 2005 - Del 4

Tekniska krav enligt ISO 17025 2005
ISO 17025

De fullständiga tekniska kraven för ISO/IEC 17025 : 2005 - Del 4

Tekniska krav enligt ISO 17025 2005

Laboratorieföretag som måste lyckas på en konkurrensutsatt marknad måste ha ISO/IEC 17025 2005 ackreditering.

Kunderna uppmuntras att söka laboratorier som har visat sin kompetens genom att ackreditera sig. Det finns många fördelar för dem som har visat det engagemang som krävs för att påbörja resan. Men vissa avgörande krav bör upprätthållas ordentligt med hjälp av professionell vägledning för att förvärva ISO/IEC 17025-kvalitetscertifiering.

Tidigare bloggar i samband med den här serien av bloggar har varit redan uppfyller de flesta av de tekniska kraven i ISO/IEC 17025 för din bekräftelse. Detta är det sista kapitlet om tekniska krav enligt ISO/IEC 17025. Låt oss gå vidare.

Hantering av test- och kalibreringsartiklar

Följande kapitel i Tekniska krav för ISO/IEC 17025-ackreditering. kommer att beskriva hur man säkerställer att provets integritet bibehålls under transport, lagring och förvaring och att proverna bortskaffas på ett säkert sätt.

De viktigaste punkterna i detta viktiga avsnitt är följande:

 • Kalibrerings- och provningsartiklar bör identifieras unikt.
 • Korrekt dokumenterade förfaranden bör följas för transport, hantering, mottagande, lagring, bevarande och/eller bortskaffande av prover.
 • Alla förfaranden ska förhindra korskontaminering och försämring av proverna under lagring och transport.

Säkerställa kvaliteten på test- och kalibreringsresultaten

I detta avsnitt av de tekniska kraven i ISO/IEC 17025 anges de detaljer som krävs för att säkerställa resultatens kvalitet på löpande basis.

De viktigaste punkterna är följande:

 • Testresultatens giltighet bör kontinuerligt kontrolleras.
 • Frekvensen och typen av tester bör planeras, dokumenteras, motiveras och granskas på lämpligt sätt.
 • Kvalitetskontrollen kan omfatta aspekter som upprepning av tester eller kalibreringar med samma eller olika metoder, regelbunden användning av certifierade referensmaterial och omprovning eller omkalibrering av behållna produkter.

Implementera ISO 17025

Rapportering av resultat

I detta sista avsnitt av de tekniska kraven i ISO/IEC 17025 beskrivs hur kalibrerings- och provningsresultat ska rapporteras. Detta är viktigt för att underlätta jämförelsen av tester som utförts i olika laboratorier.

Rapporteringsresultaten bör omfatta följande:

 • Laboratoriets namn och adress ska anges på ett korrekt sätt.
 • Unikt identifikationsnummer för kalibreringscertifikatet och provningsrapporten.
 • Kundens fullständiga namn och adress.
 • Identifiering av metoden.
 • Den uppskattade osäkerheten i mätrapporterna bör anges i ett uttalande.
 • Uppgifter om den person som godkänner provningsrapporten eller kalibreringscertifikatet bör anges.
 • Hänvisning till den provtagningsplan och de förfaranden som används av laboratoriet.
 • När yttranden och tolkningar ingår, dokumentation av grunden för dessa yttranden och tolkningar.
 • Åsikter och tolkningar som markeras som sådana på provningsrapporten eller kalibreringsintyget.

Vi vet att det är svårt att förstå alla tekniska krav för ISO/IEC 17025 kan vara svårt. Med experthjälp från QSE Academy kan det nu bli enkelt och mindre tidskrävande att förvärva ISO/IEC 17025. Vi har offsite ISO-rådgivningstjänster som du kan välja för att utan ansträngning göra din organisation kompatibel med olika standarder.

Vi erbjuder också ett kit för ISO/IEC 17025 version 2017 med en komplett uppsättning dokument som gör det möjligt för nybörjare att enkelt uppfylla de allmänna kraven i ISO/IEC 17025.

Dela på sociala medier

Lämna dina tankar här

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Få vår kostnadsfria e-bok

ISO 17025 2017 ny revidering

Dina uppgifter kommer aldrig att delas med någon tredje part.