Är ISO 9001:2008 fortfarande giltig?

Vad är skillnaden mellan ISO 22000 och ISO 9001?
ISO 9001

Är ISO 9001:2008 fortfarande giltig?

Är ISO 9001:2008 fortfarande giltig? Ja, ISO 9001:2008 är fortfarande giltig. Den fasas dock ut och den ersätts av ISO 9001:2015 i september 2015. ISO 9001:2015 är den senaste kvalitetsledningssystemstandarden från ISO.

Den innehåller många förändringar jämfört med ISO 9001:2008, bland annat ett nytt fokus på riskbaserat tänkande och en större betoning på ledningens engagemang. Om du vill införa eller förbättra ett kvalitetsledningssystem bör du använda ISO 9001:2015.

Ja, ISO 9001:2008 är fortfarande giltig. Den kommer faktiskt att vara giltig fram till september 2018, då den ersätts av den nya standarden ISO 9001:2015. Efter det datumet måste organisationer övergå till den nya standarden för att behålla sin certifiering.

Är ISO 9001:2008 fortfarande giltig?

Den nya ISO 9001:2015-standarden innehåller ett antal förändringar och uppdateringar, bland annat en ny riskbaserad strategi, ökad betoning på ledarskapets engagemang och ett större fokus på kunden. De grundläggande principerna för kvalitetsledning förblir dock desamma, och organisationer som redan är certifierade enligt ISO 9001:2008 bör inte ha några problem att göra övergången till den nya standarden.

Ja, ISO 9001:2008 är fortfarande giltig. Den kommer faktiskt att vara giltig fram till september 2018, då den ersätts av den nya standarden ISO 9001:2015. Efter det datumet måste organisationer övergå till den nya standarden för att behålla sin certifiering.

Den nya ISO 9001:2015-standarden innehåller ett antal förändringar och uppdateringar, bland annat en ny riskbaserad strategi, ökad betoning på ledarskapets engagemang och ett större fokus på kunden. De grundläggande principerna för kvalitetsledning förblir dock desamma, och organisationer som redan är certifierade enligt ISO 9001:2008 bör inte ha några problem att göra övergången till den nya standarden.

Den nya ISO 9001:2015-standarden innehåller ett antal förändringar och uppdateringar, bland annat en ny riskbaserad strategi, ökad betoning på ledarskapets engagemang och ett större fokus på kunden. De grundläggande principerna för kvalitetsledning förblir dock desamma, och organisationer som redan är certifierade enligt ISO 9001:2008 bör inte ha några problem att göra övergången till den nya standarden. Efter september 2018 kommer ISO 9001:2008 inte längre att vara giltig för certifiering. Organisationer som redan är certifierade enligt ISO 9001:2008 kan dock fortsätta att använda standarden tills deras certifiering löper ut. Därefter måste de övergå till ISO 9001:2015 för att behålla sin certifiering.

Den nya ISO 9001:2015-standarden innehåller ett antal förändringar och uppdateringar, bland annat en ny riskbaserad strategi, ökad betoning på ledarskapets engagemang och ett större fokus på kunden. De grundläggande principerna för kvalitetsledning förblir dock desamma, och organisationer som redan är certifierade enligt ISO 9001:2008 bör inte ha några problem att göra övergången till den nya standarden.

Dela på sociala medier

Leave your thought here

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

tretton − sju =

Hur man implementerar ISO 9001 Den definitiva guiden

Den definitiva guiden om

Hur man implementerar ISO 9001 2015

Dina uppgifter kommer aldrig att delas med någon tredje part.