How to Choose an Accreditation Body for Your Organization

Hur du väljer ett ackrediteringsorgan för din organisation
ISO 17025

Hur du väljer ett ackrediteringsorgan för din organisation

Att välja ett ackrediteringsorgan

Skills, experience, and credibility?these are some of the factors your company must consider in selecting an accreditation body.

Du måste väga vissa aspekter av ditt företag mot faktorer som kommer från en certifieringsorgan.. I slutändan kommer beslutet att påverka ditt företags framtid.

Här är de faktorer som du bör ta hänsyn till:

Ackreditering

Ett centralt organ ackrediterar organ för att se till att certifieringsprinciperna upprätthålls.

Only ?accredited? certification bodies can verify another organization?s processes and management systems. Therefore, this guarantees an unbiased and robust audit.

Färdigheter och kompetens

           The body?s accreditation is already evidence of its competence as a certification body.

           Trained and skillful employees form an efficient organization. A certification body?s staff must be knowledgeable and competent to execute significant activities under ackreditering.

Consequently, this is a guarantee that a body?s auditors and assessors are well-trained. A competent and skilled assessor will help make your management system more effective.

ISO-standarder

Det är viktigt att ett certifieringsorgan kan genomföra revisioner enligt de relevanta standarder som ditt företag behöver.

Därför måste du kontrollera om organet har en bra portfölj när det gäller att bedöma företag utifrån vissa standarder.

Rykte och varumärke

Some certification bodies come with a highly identifiable logo or brand. You can include this branding on your company?s stationery and marketing.

När det gäller rykte är det klokt att kontrollera om leverantörer, kunder och till och med konkurrenter har lämnat recensioner om sina erfarenheter av certifieringsorganen.

Ett certifieringsorgan med goda recensioner och ett pålitligt varumärke kan därför hjälpa dig att fatta ett välgrundat beslut.

På samma sätt kan ett välrenommerat certifieringsorgan hjälpa dig att öppna dörrar för potentiella affärspartners och företagstillväxt.

Täckning

ISO-certifiering är välkänt i hela världen. Kunder, leverantörer, intressenter och potentiella partner ser till och med certifieringen som en grund för framtida affärstransaktioner.

Även om ett lokalt certifieringsorgan har bedömt ditt företag, kommer det globala erkännande som följer med en ISO-certifiering att nå även andra länder.

Fallstudier

Most of the time, certification bodies develop case studies for their past and current clients. You can ask for one or two case studies to help you assess the body?s capability.

Organisatoriska värderingar

Checking a certification body?s credentials and offer is crucial. However, your company must also weigh whether its services and nature are appropriate for your organization?s values.

 Stil och kultur

It is essential that an assessor can understand your company?s culture and style. Companies should not be afraid of an assessor. Assessors and auditors can become an ally. They could also serve as support in making changes for your company?s constant improvement.

 Beredskap

The timeline would depend on your chosen certification body. Likewise, your company?s readability can impact the schedule. Documentation also plays a crucial role in your preparedness.

Därför måste de anställda känna till certifieringen. På så sätt kan de förstå vikten av deras kollektiva arbete.

Kostnader för tillämpning och drift

Ditt företag måste förbereda sig för både drifts- och tillämpningskostnader. Detta kan innebära att du måste investera pengar i administration, ledning, utbildning och dokumentation.

Dessutom kan det förekomma backoffice-avgifter, som är förhandlingsbara. Detta gäller när man fastställer revisionsdatum och hanterar eventuella problem.

Resekostnader

Even when you get a local certification body, its branch could be far away from your organization?s location. Branch offices may vary, and this may lead to additional travel costs.

Fördelen med lokal verksamhet är att ett mindre certifieringsorgan kan erbjuda en mer personlig service. Detta leder till lägre certifieringskostnader.

Observera att vissa organ kan inkludera dagliga resekostnader eller boende i sitt prisförslag.

Se därför till att kontrollera om certifieringsorganet ger ett rättvist pris för det antal dagar som krävs för hela processen. Prisförslaget bör täcka de initiala avgifterna och kostnaderna för den treåriga certifieringsperioden.

Secure a contract that identifies what is and isn?t included in the quote. Be careful of hidden charges.
The best way is to ask for a day rate. Then, determine how long it could take to audit your company. This should depend on your organization?s size, scale, scope, processes, and activities.

Andra tjänster

Vissa certifieringsorgan erbjuder utbildningstjänster. De kan också ha specialisttjänster som branschanalyser, försäkringstjänster och programvara för efterlevnad.

Stöd 

Certifieringsorganen fungerar också som ett stödsystem eftersom de kan upptäcka brister och ge hjälp.

Vissa organ erbjuder stöd genom workshops, utbildning, redigerbara dokument, gratis mallar, enskilda konsultationer och webbseminarier.

What?s Next?

Även om certifieringsorganen kan hjälpa till, är det bättre att först göra de nödvändiga förberedelserna.

The first step is to acquire toolkits from QSE Academy that can help your company?s compliance with a particular standard.

Skaffa din nu och låt oss påbörja din resa mot ett globalt erkännande!

Dela på sociala medier

Lämna dina tankar här

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Få vår kostnadsfria e-bok

ISO 17025 2017 ny revidering

Dina uppgifter kommer aldrig att delas med någon tredje part.