Hur granskar jag en ISO 9001-checklista?

Vad är skillnaden mellan ISO 22000 och ISO 9001?
ISO 9001 / VANLIGA FRÅGOR OM ISO 9001

Hur granskar jag en ISO 9001-checklista?

Revision av en ISO 9001-checklista är en process för att verifiera att en organisations kvalitetsledningssystem är förenligt med standarden. Revisionen bör genomföras regelbundet för att säkerställa att systemet är effektivt och uppfyller kraven.

Det första steget i revisionen av en ISO 9001-checklista är att granska organisationens manual för kvalitetsledningssystemet. Manualen ska innehålla de riktlinjer och förfaranden som organisationen har infört för att uppfylla kraven i standarden.

Därefter bör revisorn granska organisationens kvalitetsregister för att kontrollera att de upprätthålls på rätt sätt. Registren ska vara fullständiga och korrekta.

Slutligen bör revisorn intervjua organisationens anställda för att kontrollera att de följer de förfaranden som anges i manualen för kvalitetsledningssystemet. Revisorn bör också observera organisationens verksamhet för att kontrollera att den bedrivs i enlighet med förfarandena.

Revisionen bör genomföras på ett opartiskt, objektivt och professionellt sätt. Revisorn bör inte ha några ekonomiska eller personliga intressen i den organisation som granskas.

När du granskar en ISO 9001-checklista är det viktigt att komma ihåg syftet med granskningen. Syftet med en ISO 9001-revision är att verifiera att kvalitetsledningssystemet överensstämmer med kraven i standarden. Detta innebär att revisorn ska kontrollera om dokumentationen av kvalitetsledningssystemet beskriver kvalitetsledningssystemet på ett korrekt sätt och att kvalitetsledningssystemet följs på det sätt som beskrivs i dokumentationen.

Revisorn bör också uppmärksamma eventuella avvikelser som upptäcks under revisionen. Avvikelser kan klassificeras som större eller mindre allvarliga, beroende på hur allvarliga de är. Större avvikelser är sådana som potentiellt kan leda till att kvalitetsledningssystemet misslyckas, medan mindre avvikelser är sådana som är mindre allvarliga och som inte innebär någon risk för att kvalitetsledningssystemet misslyckas.

När revisionen är klar ska revisorn lämna en rapport om sina resultat till organisationen. Rapporten bör innehålla eventuella avvikelser som upptäckts samt rekommendationer om hur de ska åtgärdas. Organisationen kan sedan använda denna information för att förbättra sitt kvalitetsledningssystem.

För att granska ett ISO 9001-system bör revisorn först bekanta sig med kraven i standarden. Därefter bör de granska dokumentationen av kvalitetsledningssystemet för att se till att den beskriver systemet korrekt. Revisorn bör också kontrollera att kvalitetsledningssystemet följs på det sätt som beskrivs i dokumentationen.

Om några avvikelser upptäcks ska revisorn klassificera dem som större eller mindre allvarliga, beroende på hur allvarliga de är. De ska sedan lämna en rapport om sina resultat till organisationen, inklusive de avvikelser som upptäckts och rekommendationer för hur de ska åtgärdas.

Dela på sociala medier

Lämna dina tankar här

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

14+ sjutton =

Hur man implementerar ISO 9001 Den definitiva guiden

Den definitiva guiden om

Hur man implementerar ISO 9001 2015

Dina uppgifter kommer aldrig att delas med någon tredje part.